Francouzská okupační zóna Německa

Francouzská okupační zóna Německa byla jedním ze čtyř okupačních útvarů, zřízených v červenci 1945 vítěznými spojenci v poválečném Německu.

Deutschland Besatzungszonen 8 Jun 1947 - 22 Apr 1949 franzoesisch.svg

Rozkládala se na západě a jihozápadě Německa a v době tzv. Výmarské republiky se jednalo o části území dosavadních spolkových zemí:

V rámci této zóny vytvořila francouzská vojenská vláda roku 1945 následující správní celky:

30. srpna 1946 pak vzniká země Porýní-Falc. 2. prosince 1946 bylo Jižní Bádensko přejmenováno na Bádensko. 22. července 1947 pak došlo k přejmenování Jižního Württemberska-Hohenzolernska na Württembersko-Hohenzolernsko. Tyto tři země se poté 23. května 1949 staly spolkovými zeměmi SRN. 25. dubna 1952 se spojily Bádensko a Württembersko-Hohenzollernsko s Američany okupovaným Württemberskem-Bádenskem a vytvořily zemi Bádensko-Württembersko.

Sársko, formálně neokupované, s autonomním statusem, se ke Spolkové republice připojilo teprve roku 1956, krok schválený v lidovém referendu v roce 1955.

LiteraturaEditovat

  • HUDEMANN, Rainer. K vývoji ve francouzské okupační zóně v Německu po roce 1945. Historický obzor, 1996, 7 (5/6), s. 132-136.

Externí odkazyEditovat