Loutkový stát

nominálně suverénní stát, který je fakticky ovládán cizí mocí

Loutkový stát (také někdy vazalský stát) je nominálně suverénní stát, který je fakticky ovládán cizí mocí, svým patronem. Vláda loutkového státu obvykle jedná v linii nařízené státem, který ji ovládá, a ve všem se mu podřizuje. Patron tak může parazitovat na ekonomice svého vazala a využívat jeho území a armádu. Za typický příklad loutkového státu lze pokládat Mandžukuo.

Vietnam jako loutkový stát - protesty proti válce ve Vietnamu

V podobném smyslu se používá pojem loutková vláda, což je vláda vykonávající svou moc a funkci nesamostatně, s omezeními a podle pokynů vyplývajících z podřízenosti vládě jiného státu, z jejíž vůle byla dosazena.

Pojem loutkového státu se částečně překrývá s pojmem satelitní stát.

PříkladyEditovat