Otevřít hlavní menu

Římskokatolická církev je největší církví v Německu (protestantů je sice asi o 10 % více, ale jsou rozděleni do více církví). V prosinci 2005 se k ní hlásilo 25 870 000 (31,4 %) obyvatel Německa a nedělní katolické bohoslužby pravidelně navštěvovalo 3,7 miliónu obyvatel.

Rozmístění katolíků mezi německým obyvatelstvem je velmi nerovnoměrné - tradiční silně katolické oblasti jsou Bavorsko a Porýní, naopak slabá je pozice katolíků v sekularizovaném a tradičně protestantském bývalém Východním Německu.

V moderní době dochází v rámci Německa k postupné sekularizaci společnosti, zejména pokud jde o bývalé Východní Německo (32,5 % Němců celkem a 70 % východních Němců se profiluje jako bez vyznání). Dochází k vystupování z církve i k poklesu návštěv bohoslužeb, vyšší mobilita obyvatel v rámci moderního Německa pak přispívá k pomalému rozřeďování kdysi nábožensky homogenních komunit a k růstu počtu sňatků mezi katolíky a protestanty. V Německu též jakožto nový fenomén sílí vliv islámu (aktuálně 4 % obyvatel).

StrukturaEditovat

Arcibiskupské katedrályEditovat