Americká okupační zóna Německa

Americká okupační zóna Německa byla jedním ze čtyř okupačních útvarů, v červenci 1945 vítěznými spojenci zřízených v poválečném Německu. Rozkládala se na území moderní spolkové země Hesenska, Brém, téměř celého Bavorska a severní části Bádenska-Württemberska. Na severu a severozápadě sousedila s britskou okupační zónou Německa, na západě a jihozápadě s francouzskou okupační zónou Německa, na severu a severovýchodě se sovětskou okupační zónou Německa, na jihu se Švýcarskem a Rakouskem, na jihovýchodě s Rakouskem , a na severovýchodě s Československem.

Americká okupační zóna Německa
 Nacistické Německo 19451949 Západní Německo 
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
Americká okupační zóna Německa je vyznačena žlutě
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Nacistické Německo Nacistické Německo
následující:
Západní Německo Západní Německo

Na území této zóny vytvořila americká vojenská vláda v roce 1945 následující autonomní správní jednotky (země):

které se 23. května 1949 staly spolkovými zeměmi SRN.

V roce 1952 se spojilo Württembersko-Bádensko s Francií okupovanými zeměmi Bádenskem a Württemberskem-Hohenzollernskem, a vytvořily zemi Bádensko-Württembersko.

Externí odkazyEditovat