Enkláva

území kompletně obklopené jiným územím
Tento článek je o významu v politické geografii. O významu v biologické geografii pojednává článek Areál (biologie).

Enkláva je v kontextu mezinárodní politické geografie oddělená část území či teritoria, zcela obklopená územím jiného státu. Slovo pochází z francouzského enclave (z enclaver, uzavřít, obejmout), původně z latinského inclavare (uzavřít, zamknout) z in (v) a clavis (klíč).[1]

Definice mezinárodního právaEditovat

 
Na území státu B se nachází enkláva x (patřící státu A, zároveň exkláva státu A). Další zde znázorněná území nejsou enklávami: území y hraničí i se státem C (je však exklávou státu A), území z je pak spojeno se státem A a tedy enklávou ani exklávou z hlediska definice není.

V politické geografii je enkláva teritorium, jehož zeměpisné hranice leží kompletně uvnitř hranic jiného teritoria.[2] Na druhou stranu exkláva je teritorium právně spojené s jiným teritoriem, se kterým není spojeno fyzicky.[3] Enkláva musí být obklopena územím jediné cizí entity, tudíž se jako enkláva nebere stát, jenž leží mezi více státy (jako např. Andorra nebo Lichtenštejnsko a potažmo jakýkoli další vnitrozemský stát). Zároveň se jako enkláva také nebere území, jež je sice obklopeno územím jediného cizího státu, ale zároveň má přístup k moři.[2] Z tohoto důvodu není Portugalsko enklávou Španělska nebo Monako enklávou Francie. Enkláva přitom nemusí být vždy i exklávou z hlediska státu, jemuž náleží.

Další příklady:

Enkláva se nesmí zaměňovat s právní fikcí exteritoriálního území, která se v novější době už neužívá.[4]

Ke krajním případům se počítají následující příklady:

 • Území, ležící na mořském pobřeží a jinak obklopená územím jediného státu, se nepovažují za enklávy, pokud je z jejich výsostných vod možno dosáhnout mezinárodní vody. Státy jako Monako, Gambie nebo Brunej proto enklávami nejsou. Někdy se pro ně užívá termínu poloenkláva.[5]
 • U ostrovů platí ve většině případů totéž. Výjimkou je např. argentinský ostrůvek Martin Garcia, ležící v uruguayské části ústí řeky Río de la Plata.
 • Sporné je označování rakouské obce Kleinwalsertal jako enkláva: důvodem je, že jediné schůdné spojení do Rakouska je silnice vedoucí přes německé území. Jedná se tedy o enklávu de facto, nikoliv ale de iure.

Státy mající ve svém území enklávyEditovat

Uvedeny státy s enklávami nesporně náležejícími jinému státu. Vedle toho existují sporné případy jako Ázerbájdžán s enklávou Náhorní Karabach. Dále nejsou zahrnuty státy s enklávami svých autonomních republik, jako je Rusko.

Jiné enklávy ve správním členěníEditovat

Za enklávu může být považována též obec nebo její místní část, které je zcela obklopená územím jiné obce. Nynější zákon o obcích stanoví zásady, které by vzniku nových enkláv a exkláv na úrovni obcí měly bránit. V současnosti je na území České republiky šest[zdroj?] takovýchto případů:

 1. Malá Roudka je enklávou ve Velkých Opatovicích (okres Blansko)
 2. Hrutov je enklávou v Kněžicích (okres Jihlava)
 3. Stráž nad Nisou je enklávou v Liberci (okres Liberec)
 4. Spojil je enklávou v Pardubicích (okres Pardubice)
 5. Mačkov je enklávou v Blatné (okres Strakonice)
 6. Krasíkovice jsou enklávou v Pelhřimově (okres Pelhřimov), pouze v jednom bodě (čtyřmezí) se dotýkají území města Červená Řečice

Praha jako kraj tvoří enklávu ve Středočeském kraji. Bruselský region je enklávou ve Vlámském regionu.

Enklávu na úrovni místních částí či katastrálních území v některých městech tvoří historické jádro města, například katastrální území Opava-Město je enklávou v katastrálním území Opava-Předměstí a katastrální území Josefov je enklávou v katastrálním území Staré Město (Praha).

Zánik enkláv na území Indie a BangladéšeEditovat

Do 1. srpna 2015 bylo na světě 211 enkláv, z toho 162 se nacházelo na území Indie a Bangladéše, tento den však Indie s Bangladéšem provedly výměnu těchto území, čímž zmíněné enklávy zanikly[6]. Tak také zanikla jedna z enkláv v enklávě na světě. Pod Bangladéš nyní spadá 111 a pod Indii 51 z původních 162 enkláv. Na tomto území žije přes 50 tisíc obyvatel[6].

Další významyEditovat

V občanském právu se tohoto termínu používá analogicky pro pozemek, který není přístupný přes veřejnou cestu, ale pouze přes cizí pozemek.

V etnologii a potažmo například lingvistice se enklávou nazývá území, kde žije nějaký národ a které je zcela obklopeno územím, na kterém žije národ jiný. Příkladem je Sedmihradsko v Rumunsku, kde žije maďarské obyvatelstvo obklopené obyvatelstvem rumunským.

V ekologii se používá pro označení tzv. areálové enklávy určitého taxonu, tedy území, kde se daný taxon nevyskytuje a které je zcela obklopeno areálem jeho výskytu.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. [http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=enclave Online etymology dictionary, heslo enclave.
 2. a b K. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Praha: Libri 2004, str. 109.
 3. K. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Praha: Libri 2004, str. 124.
 4. K. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Praha: Libri 2004, str. 125.
 5. CoJeCo - enkláva
 6. a b O půlnoci svět přišel o většinu enkláv. Indie upravila bláznivou hranici. iDnes [online]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • K. Žaloudek (red.), Encyklopedie politiky. Praha: Libri 2004

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat