Otevřít hlavní menu

Diskuse s wikipedistou:Vrbova

Active discussions

Cinik 19:42, 23. 9. 2005 (UTC)


Obsah

FotoEditovat

Ahoj Jitko, můžete mě odkázat na nějaké Vaše foto, abych viděl, jestli to za toho vemblouda má cenu? Děkuji Vám mnohokrát. --Miraceti 11:52, 7. 10. 2005 (UTC)

Můžu :-), jakej vembloud? Vrbova 17:26, 7. 10. 2005 (UTC)

ukaaaž ... mám už zamluvený vemblouty v zverimexu --Zirland 17:28, 7. 10. 2005 (UTC)

VyznamenáníEditovat

Vážená wikipedistko, uděluji Vám Wikivyznamenání pro výjimečné wikipedistky. Mějte z něj radost a užívejte si ho. Podobně si užívejte i Wikepedie samotné. Nezapomeňte ale při tom na její vylepšování. --Miraceti 22:22, 6. 11. 2005 (UTC)

NázorEditovat

Jíťo, Ž. má můj názor na své diskusi, tak si ho přečti a dobrá rada pro Tebe - odejdi odsud, vím, že mladé dívky a motýlci nepotřebují žádné omluvy, ale na webu je mnoho lepších míst pro lidi jako jsi Ty. Vzal jsem to veřejně, protože komentovat to o-o nemá cenu a na Ž. obhajobu tohohle nejsem zvědav. Pokud budeš odcházet nech si smazat své stránky. Ve vší úctě a s láskou Ty víš kdo.

Jitko netrucuj a vem mi telefon, prosim. Mrzi me to. Petr

HmmmEditovat

Kdo šel bečet na klády??? Kdo zas bude pracovat??? Koukam na výsledek ... AI

Chtelas ty odkazy, jsem tady, tak Ti to fláknu sem [1], [2], [3] [4], [5] A

ObrázekEditovat

Dobrý den. Díky, že nahráváte na Wikipedii obrázky. Abychom měli jistotu, že je možné je zde použít, je u každého třeba uvádět jeho původ a licenci. Protože obrázky, které tyto údaje postrádají, jsou po týdnu mazány, prosím Vás o doplnění informací v následujícím souboru:

Podrobnosti o problematice autorských práv na Wikipedii jsou na stránce Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů. Přehled použitelných šablon pro licence je k nalezení na Wikipedie:Popisky licence souborů. Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na mne, rád Vám pomohu.--Zp 18:27, 15. 5. 2006 (UTC)

Obrázek sem již, tak jak bylo dohodnuto, smazal.--Tlusťa 18:33, 15. 5. 2006 (UTC)

Etruská civilizaceEditovat

Vážená paní, chtěl bych vás seznámit s článkem Etruská civilizace, který jsem nedávno dokončil. Obsahuje odkazy na Etruské umění a Etruské náboženství, ale obsahově se dvojí s článkem Etruskové. Cestou vytvořit nový článek a neupravovat Váš jsem se vydal proto, že jsem ho z časových důvodů dával dohromady dost dlouho a nechtěl jsem narušovat ucelenou koncepci Vaší práce, dokud nebude k dispozici něco obsáhlejšího. Právě obsahové rozšíření bylo cílem mojí snahy a jako zdroj jsem použil anglickou a německou verzi článku, plus další drobná fakta odjinud, pro zvýšení přehlednosti. Chtěl bych Vás poprosit o konzultaci, zejména co se týká českých názvů etruských geografických pojmů (hlavně měst apod.), a také mě trápí tento citát, který zmiňuje zneužívání Lýdijských dcer k prostituci, i když z anglické verze se to jeví dost zřejmě. Bohužel jsem už delší dobu mimo republiku a nemám s sebou svoje podklady a je pro mne obtížné si tyto věci zpětně ověřit. Pokud najdete čas a chuť, Vaše úpravy v článku Etruská civilizace jsou vítány. Také bych se s Vámi chtěl poradit o tom, zda ponechat název "Etruská Civilizace" (který preferuji, ... singulár, + zdá se mi významově širší, může zahrnovat odkazy na další podrobnější práce ...), či "Etruskové", nebo články nějak upravit v tom smyslu, aby neobsahovaly stejný charakter údajů ve dvou vydáních. Děkuji za Vaši spolupráci, JP 18:54, 18. 7. 2006 (UTC)

Děkuji, moc ráda se podivam a dozvim se neco noveho :), já jsem byla na prázdninách. Omlouvám se za pozdnější odpověď a děkuji Vrbova 21:52, 5. 8. 2006 (UTC)

Pius X.Editovat

Vyškrtl jsem z článku zmínku o jeho nereagování na WWI. Návrat bych prosil se zdrojem, docela rád bych věděl, kdo mu to vyčítal, neboť pokud vím, docela se snažil, dokud mohl, a těsně před válkou a v době, když začínala, byl již těžce nemocen a umíral. Nicméně zatím jsem se s tímto stanoviskem nesetkal. Cinik 18:12, 30. 9. 2006 (UTC)

OK, přít se o to nebudu, verze která tam je mi přijde dobrá, psala jsem to hlavně proto, aby tam byl alespoň pahýlovitě dokončen životopis. Tuším, že je to v knize od Hünermanna, který se jím zabýval docela podrobně. Potřebovala jsem to k nějakému referátu. Každopádně jeho „dělal co mohl“ je trochu dost sporné, netvrdím, že chtěl válku, ale jeho názory z roku 1914, jsou jiné než bych od hlavního představitele církve, která zastává názory Matouš 5:39, čekala. Současná verze mi přijde nezaujatá a tu zmínku nepovažuji za nutnou, vracet ji nebudu. Vrbova 13:18, 2. 10. 2006 (UTC)

fotoEditovat

Prosím Tě jdi se nechat vyfotit a požaduj fotky pod nejakou licencí, mailem zaslu smlouvu o dílo, tak si ho přečti a dej vedet jak to dopadlo, dík. TKTZB


Výzkum ve věci vytvoření úplatného portrétu dle vlastní licence. Dne 19. 12. LP 2006 došlo k uskutečnění prvního pokusu v této problematice. Nutno podotknout, že se ukázalo, že řeší zadaného úkolu je netriviální a výsledek prvního pokusu lze označit jako ne zcela uspokojivý. Dokonce lze hovořit i o počátečních nezdarech a je patrné, že cesty výzkumu jsou trnité. První fáze - získání prostředků - proběhla úspěšně a byl získán investor. Prvotním problémem bylo přesvědčit investora, že samotný experiment obsahuje dvě složky a to náklady přímé a nepřímé. Investor pochyboval o nutnosti a výši částky spojené s nepřímými náklady - reprezentací. Úspěchem bylo, že se nezdolnými argumenty a poukázáním na vyšší zájmy podařilo zlomit odpor investora, který po složitých jednáních uznal výši nákladů jako přiměřenou a uvolnil potřebné prostředky.

Ihned po uvolnění prostředků tento projekt přešel do druhé fáze - přípravy. Došlo k pečlivému teoretickému nastudování terénu (mapa), dále byla nastudována trasa, jak se k cílovým objektům dopravit. Problém dopravy byl vyřešen díky DP Praha a. s., kterému chci touto cestou poděkovat, protože mi maximálně vyšel vstříc a svoje trasy předem upravil tak, aby se bylo možno dopravit ke zvoleným objektům. Při výběru objektů zájmu, byl zohledněn i fakt, že nejen vědou živ je člověk a tudíž je nutno navštívit i vánoční trhy. Dále byl pečlivě vypracován harmonogram prací, v úvaze byl zahrnut i případný neúspěch v prvém či druhém objektu našeho výzkumu. Aby výzkum byl věrohodný bylo nutno sehnat i osobu, která tento experiment, v případě nejasností, potvrdí. Situace byla komplikovanější o fakt, že investor odmítl další účast na experimentu a dokonce ani nejmenoval důvěryhodný dozor nad finančními prostředky. Naštěstí se díky maximálnímu nasazení výzkumníka podařilo najít člověka ochotného k doprovodu.

Fáze třetí - využití peněz na reprezentaci - proběhla bez nejmenších potíží a rozpočet k tomuto účelu byl plně vyčerpán. Jen díky maximálnímu úsilí a prozřetelnosti výzkumníka se podařilo skrovnou částku (dále jen almužna) k tomuto účelu určenou nepřečerpat.

Fáze čtvrtá - dopravení se spolu s dohlížející osobou k objektu. I tato fáze proběhla bez nečekaných komplikací a ve stanoveném termínu byl celý výzkumný team připraven vstoupit do další fáze. Vzhledem k malé vzdálenosti jednotlivých objektů nebylo nutno se přepravovat dále pomocí MHD, což sice neovlivnilo náklady, ale uspořilo čas.

Fáze pátá - samotný výzkum, vzhledem k faktu, že byly vybrány tři objekty, dělí se tato fáze na tři body:

 1. Nechápavá paní středního věku: Pro objekt č. 1 byla zvolena strategie, "trpělivě vysvětluji o co jde", nutnost zvolení této strategie přímo vyplynula ze situace. Po dlouhém vysvětlování, že výzkumník není ani firma, ani veřejně známá osobnost. Po několikerém vysvětlení co vlastně výzkumník chce, došla paní k názoru, že tyto služby není kompetentní poskytnout, snad jen po dohodě s vedením, které bohužel nebylo přítomno. Paní projevila pochopení i pro skutečnost, že výzkumník za tímto účelem navštívil kadeřnictví a že není možno vyčkávat vedení o němž neví, kdy se dostaví. Z tohoto důvodu se pokusila o telefonický kontakt s tajemným vedením. Bohužel tento pokus byl neúspěšný a bylo tedy nutno konstatovat dílčí neúspěch.
 2. Starší člověk (cca 30 let) blíže neurčitého pohlaví (patrně samec) a biologického zařazení (patrně homo erectus), po krátkém vysvětlení pochopil o co jde. O skrytou kameru, či "jinou televizní kravinu", jelikož člověk platí "dost vysoký televizní poplatek" nepřeje si být "natáčen ani vláčen podobnými pořady". Z jeho intonace bylo celkem jasné, že ani v tomto případě nedojde k fotografování.
 3. Ochotný straší pán kolem 50 let pojal k fotografovanému objektu sympatie a po vysvětlení nutnosti provedení tohoto aktu, uvedl, že s jejich fotkami si kupující může dělat co chce, neboť oni je prodají a další vystavení na Internetu pod nějakou licencí jejich ateliér opravdu nezajímá. Dokládal to tím, že s tím nikdy nebyl žádný problém a že si každý může být jist. I přes veškeré sympatie se nepodařilo fotografování uskutečnit, neboť nedošlo k písemnému stvrzení předem připravené smlouvy. I zde je naděje pro budoucí jednání, neboť byl učiněn příslib, že dojde k prostudování smlouvy a že je možno se stavit po Novém roce.

Fáze šestá - zhodnocení výsledků v nedaleké vinárně - proběhla bez nejmenších problémů a nečekaných příhod.

Závěr: Je potřeba nadále se průzkumu věnovat, a pokusit se navštívit objekty č. 1 a 2, neboť zde je naděje na úspěch. Dále je nutno vytipovat další objekt zájmu (náhrada za č. 2). Samotný projekt lze hodnotit jako téměř úspěšný, protože pět fází ze šesti proběhlo bez větších komplikací, přesto k dokonalosti chybí vyřešení fáze číslo pět. K celkovému vyřešení této problematiky je však nutná další spolupráce sponzora, který z blíže neurčitých důvodů označil projekt za fiasko a přestože neodmítl podrobení projektu rozsáhlé analýze, odmítá hradit další výdaje s tímto spojené. Je tak evidentní, že je nutné na něj učinit nátlak, aby nezanevřel na poznání a dále investoval do výzkumu. Pro další výzkum byla učiněna řada slibných kroků, zejména nebudou problémy s nalezením doprovodu. Stávající totiž projevil zájem o pokračování výzkumu, přičemž zdůraznil, že fázi šest je ochoten opakovat i mimo výzkum. Tento jeho zájem naznačuje existenci zájmu o projednávání této problematiky i mezi širokou veřejností, ale ani vzbuzení zájmu mezi širší veřejností nevzbudilo u investora další zájem o tuto akci. --Vrbova 09:28, 20. 12. 2006 (UTC)

Pokus číslo dva, který pojednává o selhání sponzora i dozoru a o tom jak si i v této situaci dokázal výzkumník bravurně poradit.Editovat

Po prvním většinově velmi úspěšném experimentu (dále jen úspěšném) byl na další uvolnění financí vyhlášen stop-stav a tak v řešení této problematiky došlo k jisté prodlevě. Vina však není na straně experimentálního pracovníka, ani pracovníka dohlížejícího na regulérnost celého pokusu. Oba tito pracovníci, zejména pak experimentátor, dělali maximum, aby projekt mohl pokračovat. Problém na kterém se práce dočasně zastavila nespočíval na bedrech vědy, ale na takové banalitě jako jsou peníze. Pravdou však je, že poznání se neobejde bez sponzorských darů, za které bohužel lze často nabídnout pouze poznání. Ačkoli se to zdá být nepravděpodobné, někteří sponzoři se domnívají, že experiment musí hned při prvním pokusu přinést úspěch a neuvědomují si, že úspěchem je i zjištění, že tudy cesta nevede. Vědu tak degradují na jakousi služebnici jejich finančního či materiálního blahobytu. Právě na tomto problému na delší dobu uvázlo i pokračování průzkumu, který si vyžádal projekt zabývající se autorskými právy.

V pondělí 22. 1. LP 2007 se podařilo obnovit jednání o drobném finančním příspěvku, který by umožnil pokračovat terénním pracovníkům ve výzkumu. Při obnoveném jednání bylo třeba překonat řadu nástrah, neboť sponzor zcela nechápal význam vyhodnocování získaných poznatků, nebál se dokonce označit je za "chlastačku na jeho úkor". Po náročném a zdlouhavém vysvětlování, se nakonec sponzor smířil s nutností této fáze. Stěžejním argumentem zde nebylo poukázání na jiné výzkumy, ale dotaz zda on sám by byl schopen dělat náročný výzkum, bez vyhodnocování. Druhým neméně obtížným problémem se ukázalo, že sponzor si neuvědomuje (nebo či ještě hůře nechce uvědomit), že díky delší prodlevě, kterou zavinil, inflace způsobila vzestup cen. Zpočátku se sponzor dokonce domníval, že meziroční inflace je deflačního charakteru. Novou politickou situaci, kdy cena ropy roste, nepřízeň počasí ohrožuje ekonomiku a euro stoupá nad kritické maximum zcela odmítl započíst. Přesnější by však bylo říci, že žil v tom, že ceny v této zemi po Novém roce poklesly zhruba na jednu třetinu původních cen. Poté co díky moderním technologiím (Internet) pochopil, že tomu tak není a že ceny udávané v okolních státech jsou v jiné měnové soustavě, si našel nový bod, který by srazil výdaje na vědu. Zaútočil na složku reprezentace, která podle něj již proběhla minule, poté co ani s těmito argumenty nedokázal uspět, zvolil zoufalství a tvrdil, že odpadla fáze přípravy, neboť je již rozpracována. Tento argument byl rozmetán sdělením, které bylo potvrzeno dozorem , že tato činnost byla vykonána zcela zdarma. To zlomilo poslední sponzorův odpor a vyplatil na oltář vědy požadovaný obnos. Pravděpodobně toto zjištění přesahovalo rámec jeho zkušeností z podnikatelské sféry. Od této chvíle ho lze tedy nazývat sponzorem bez klamání široké veřejnosti.

Jak již bylo konstatováno, odpadla první fáze, kde byl s nepatrnou korekcí (vynechání provozovny č. 2) využit plán z předchozího experimentu. Ve druhé fázi - reprezentace, došlo k jistému podráždění dozorujícího pracovníka, podráždění však nespočívalo v přečerpání prostředků, ani s nespokojeností s vybraným zbožím. Dozoru se tato fáze zdála časově příliš náročná. Výběr byl schválen větou "Dobrý, zaplať a jdem", díky tomuto zákroku došlo k nedočerpání reprezentační složky rozpočtu. Tuto situaci později sponzor komentoval slovy "Vědět to, tak dám víc" a bylo patrné značné zklamání ze skutečnosti, že není věštec.

Po nezcela úspěšné reprezentační fázi proběhla zcela úspěšná fáze doprava, kde nikoli vinou Dopravního podniku Praha, došlo k přejetí o jednu zastávku. Vina na tomto přejetí jasně spočívá na straně dozoru, který se snažil napravit pokažený dojem z reprezentační fáze a rozptyloval výzkumníka různými návrhy, neslučující se s funkcí dozoru. Tato situace si vynutila operativní změnu plánu. Změna spočívala v tom, že se jako první navštívil objekt č. 3 a jako druhý objekt č. 1, což způsobilo dočasný chaos v číslování.

V objektu č. 3 vše proběhlo nečekaně hladce, neboť tento objekt se rozhodl přijmout smlouvu a vyfotografovat výzkumníka pod dodanou licenční smlouvou. Fotografování proběhlo bez nejmenších problémů.

Při přesunu do objektu č. 2 (v původním výzkumu č. 1) se naskytla možnost dočerpat fond určený na reprezentaci, což po krátké debatě označil dozorčí orgán jako vynikající nápad. V krámě se pak spíše než dozoru věnoval zde vysílanému dramatickému filmu (Hledá se Nemo). K tomuto si dovolím poznámku, že překvapivě nebyl nejstarším sledujícím, ale naopak s přehledem nejmladším, ačkoli v jednu chvíli ho o tento primát připravilo tříleté dítě, kterému však doprovod ženského pohlaví neumožnil sledovat děj. Po klidném, nikým nekontrolovaným dočerpání prostředků a po shlédnutí dramatické scény s Bourákem, jsme se odebrali ke kýženému objektu. Zde nás opět čekala příjemná paní, která nám oznámila, že tajemné vedení se rozhodlo jednat progresivně a vyřešit tuto situaci nejen pro tento případ, ale pro všechny následující případy a připravilo si vlastní licenční smlouvu. Tato smlouva se hodila k požadovaným záměrům, proto ji výzkumník využil a nechal se vyfotografovat.

V závěrečné fázi hodnocení situace v nedaleké vinárně proběhlo vše zdárně, zvláštností je, že dozorčí orgán neměl žádné námitky proti časové náročnosti této fáze a to přestože zde nebyl promítán žádný film. Vysvětlení tohoto jevu by stálo za pozornost ačkoli očekávám další problém na straně sponzora.

Lze konstatovat, že mise byla tentokrát úspěšná dokonale, neplánovaně byl do programu zařazen i kulturní program (film Hledá se Nemo). Dále se ukázalo, že dozorce má své rezervy v dozorování a to především v otázkách reprezentace. Ukázalo, že taktéž sponzor má své rezervy (prohlášení „Vědět to, tak dám víc“). Jediný kdo měl zcela bezchybnou činnost byl výzkumník. Jistě je žádoucí pracovat na odstranění rezerv dozoru, který prohlásil, že svého pochybení lituje a přislíbil, že se to nebude opakovat. Velmi žádoucí je pracovat na tom, aby sponzor neskrýval prostředky před výzkumem. Sponzor sice v jednu chvíli projevil lítost nad svým jednáním, ale nápravu odmítl zjednat. Osobně mám dojem, že sponzor bude mnohem těžší oříšek než dozor. --Vrbova 11:42, 24. 1. 2007 (UTC)

Nezapočítání hlasuEditovat

Dobrý den, ráda bych Vás upozornila, že Váš hlas v hlasování Wikipedie:Žádost o práva správce/Danny B. (potvrzení) nebyl dočasným byrokratem uznán jako platný. Ne, chybu v tom, že byste nesplňoval(a) pravidly dané nároky na hlasujíci nehledejte, samozřejmě je splňujete. Uživatel Zirland se zkrátka rozhodl, že Váš hlas je oproti ostatním hlasům méněcenný. Jediný důvod daným pradidly pro škrtnutí hlasu je podezření z manipulace hlasování, což o Vás tím pádem Zirland, v případě, že neporušuje pravidla jinak, prohlašuje.

Doufám, že i přes tuto zjevnou urážku Vaší osoby zachováte české Wikipedii věrnost. To, co se stalo, je mi líto. --KláraK 14:09, 21. 1. 2007 (UTC)

Není to moje urážka, ani nic zlého vůči mé osobě, je to snaha rozhodnout, kterou oceňuji. Snahy Zirlanda rozhodnout a najít si cestu jak to udělat si cením. Nejsem nadšena, že si našel kritéria do kterých se nevejdu, ale považuji jeho přístup za rovný a má moji důvěru. Nepochybuji o jeho dobré vůli ani o tom, že jednal v zájmu komunity. --Vrbova 13:57, 22. 1. 2007 (UTC)

Portál AntikaEditovat

Milá kolegyně, tímto bych Vás chtěl upozornit na mnou založený portál Antika. V případě, že byste zakládala nové články týkající se tohoto tématu, chtěl bych Vás požádat, zda byste je nemohla na tento portál přidat do seznamu nových článků. Jakákoli další aktivita kolem portálu Antika je z mé strany určitě vítána. Díky :-) Na případnou další spolupráci se těší --Mercy 14:01, 16. 6. 2007 (UTC)

P.S.: Případné odpovědi prosím na moji diskusní stránku. Tento vzkaz vkládám do několika diskusí zároveň.

Oprava v popisku obrazkuEditovat

Ahoj, pokud nahravas odněkud obrázek dej na něj odkaz jako jsem to opravila zde Vrbova 13:34, 7. 9. 2007 (UTC)

To je muzes rovnou vymazat vsechny - i ty ulozene, i odkazy. Ty odkazy se totiz relativne casto meni a bude to furt nefunkcni. No, nakonec, byl to jen pokus zjistit, jestli mi Wiki jako platforma pro vymenu informaci vyhovuje. A potvrdilo se moje podezreni, ze moc ne. Informace jsou malo duveryhodne a prilis nestabilni. To neni nic osobniho - to je obecny zaver. Nemyslim, ze budu Wiki v budoucnosti pouzivat, tim mene upravovat, takze to klidne predelej podle mistnich zvyklosti.

Dan Lukes 07:47, 8. 9. 2007 (UTC)

Aha, koukam, ze jsem to tak uplne nepochopil - to neni odkaz "ven", ale jen chces abych doplnil odkaz k popisu obrazku - zaprve - ten odkaz se skutecne obcas meni a uvedeni pravdepodobne neplatneho presneho odkazu vidim jako horsi variantu k neuvedeni. Za druhe, "nahravaci" stranka rika, ze obrazky dostupne na internetu nemaji byt nahravany vubec - takze spravne by se tam nemel doplnit odkaz - spravne by se ten obrazek mel uplne smazat a v clanku pouzi texterni odkaz.
No, dobra. On to urcite nekdo predela, pro ne jen ten zdejsi system nejaky zmatecny, jak jsme z diskused s par dalsimi lidmi pochopil, tak nechapu ani spravne proc vubec Wiki existuje (pry to neni odborna encyklopedie), takze bych snadno mohl napachat vic skody nez uzitku..

Dan Lukes 07:54, 8. 9. 2007 (UTC)


Albertinum Žamberk - porušení autorských právEditovat

Albertinum Žamberk - Podezření z porušení autorského zákona.

Jen krátce na okraj:

Od drobného ptáčka vynášejícího ze svého hnízda trus svých mladých asi nikdo nebude očekávat, že by za to mohl chtít odměnu od matky přírody za to, že hnojí kytičky. Od člověka bychom považovali za absurdní, jestliže by si o prázdninách pořídil sérii nekvalitních fotografií své rodiny a umístil si je s neumělým komentářem na své webové stránky, že bude důsledně střežit, aby si je někdo náhodou nedownloadoval.

A přece obojí bychom v krajním případě také mohli zařadit do kompetence toho zákona, který je tak bombasticky nazýván autorským. Zákona, který jistě oprávněně chrání práva děl velkých umělců a vynálezců, ale je bezostyšně zneužíván kdejakým sobeckým a bezohledným paparazzi, který nebude váhat v honbě za ziskem sáhnout ani k zločinu. Ale budiž. Zákon je zákon. A jeho neznalost opravdu neomlouvá.

Moje práce ve Wikipedii:

Když jsem se prvně setkal na internetu s Wikipedií podlehl jsem nadšení. Byla nazvána otevřenou. Na její tvorbě se skutečně podílel nadšený kolektiv dobrovolných tvůrců pracujících pro radost, bez nároků na odměnu za svou bohulibou práci při zachování přehledu o kulturním bohatství společnosti ve prospěch budoucích generací.

Moje nadšení však velmi brzy opadlo, když jsem zjistil, že většina hesel, která jsem umístil do dvojitých hranatých závorek zrudne studem, protože nenajde sobě odpovídající článek. Ještě více mě ale překvapilo, že jsem našel spousty článků v podobě pouhého názvu bez obsahu. Asi proto, že si nějaký také „Wikipedista“ zahrál na autora všeho co ho napadne v očekávání, že jeho nahý pahýl někdo rád dobrovolně doplní bez nároku na autorství článku.

Vyvrcholením mého zklamání však bylo zjištění, že právě těm Wykipedistům, kterým jde o kvalitní dokončené články jsou kladeny ty největší překážky. Zjistil jsem, že navzdory pokusu orientovat se ve nepřehledné spleti různých nápověd, poučení a pokynů, moje malá zkušenost s překonáváním podobných barier mi brání plnit mé předsevzetí.

Moje práce na článku Albertinum Žamberk:

Předsevzal jsem si, že nebudu zbytečně vyrábět pahýly ani plagiáty, ale ucelené, dobře strukturalizované a uspořádané články bez mých vlastních subjektivních vstupu. Články zpracované z kvalitních zdrojů, postavených na ověřitelných faktech a datech i za cenu, že budu doslovně citovat části textů z podkladových materiálů doplněných kvalitními dobovými fotografiemi. Ale ouha. Už jsem v tom lítal. Hrozba podezření z porušení autorského zákona a pochybnosti o významnosti postavené na vyloženě subjektivním hodnocení obsahu nově vytvořeného článku.

Značná část solidních společenských, školských a zdravotnických i jiných organizací a institucí si po léta shromažďuje důležitá data, texty a fotodokumentace o svém vzniku, vývoji, činnosti a významnosti v průběhu doby nezřídka několik století trvající existence. Ty mají podobu kronik, brožůrek, výročních almanachů, propagačních materiálů, plakátů a letáků a nebo i jen jednoduchých pečlivě uspořádaných textových materiálů. Nezřídka si při jejich zpracováni nikdo nedělal příliš starosti s tím, aby k jednotlivým textům a fotografiím připsal i jména autorů. A tak se po létech, kdy už chybí obvykle pamětníci, prakticky již nedá autorství těchto děl zjistit.

Svůj poslední článek (Albertinum Žamberk) jsem se snažil zpracovat jako odezvu na nedávno probíhající významné jubileum. Podkladové materiály (data, texty, obrázky) jsem obdržel od vedení OLÚ Albertinum včetně bezvýhradného souhlasu k jejich publikování ve Wikipedii. Snažil jsem se výběr textů a obrázků dělat tak, abych svým subjektivním přístupem nepoškodil jejich obsah a kontinuitu. Konfrontoval jsem ho i s obsahem webových stánek Albertina tvořených ze stejných podkladových pramenů (proto ta podobnost). U zapůjčených textů a fotografii jsem neměl k dispozici jména autorů. Autory textů byli pravděpodobně nejmenovaní vedoucí pracovníci (ředitelé) nebo kronikáři léčebny. Lze předpokládat, že podobenky ředitelů a patrona léčebny byly získány do fotoarchivu přímo od jejich majitelů nebo jejich dědiců. Fotografie budov a pamětních desek jsou pravděpodobně fotografiemi pracovníků ústavu nebo možná i od pracovníků fotolaboratoří.

Nerozvážně jsem již e-mailem informoval vedení OLÚ Arbentinum Žbk. o dokončení článku, oznámil jsem jim internetovou adresu článku http://cs.wikipedia.org/wiki/Albertinum_%C5%BDamberk a požádal jsem je o zběžnou kontrolu formy a obsahu dat, textů a obrázků a formální správnosti textu. Vy jste mi mezi tím článek smazali pro podezření z porušení autorských práv. Byl jsem pro ně dosud spolehlivým, slušným, moudrým, vzdělaným a inteligentním člověkem. Nyní jim budu pravděpodobně připadat jako neschopný pitomec.

Závěrem:

Jsem dvaasedmdesátiletý důchodce, který se celý život věnoval pedagogické práci, psychologii, architektuře, umění a práci s lidmi. Momentálně se nacházím na lůžku s nějakou virózou. Nevím kolik času mi ještě osud vyměřil na život a poctivou práci. A tak se nedivte, že nemám zapotřebí účastnit se nějaké nesmyslné žabomyší války, ve které stejně nezřídka nevítězí moudrost a dobrá vůle nad hloupostí a zlými úmysly. Máte-li v úmyslu můj článek zrušit a udělá-li vám to dobře, tak ho klidně smažte. Infarkt mi kvůli tomu snad nepřivoláte. Zvažuji, že s Wikypedií s konečnou platností skončím.

Zůstává ještě také jedna možnost. Že mi prostě pomůžete najít řešení, jak se vyhrabat z té nepříjemně páchnoucí břečky nesmyslných bariér bránících poctivákům v jejich záslužné práci. --Jedlickak 11:38, 8. 9. 2007 (UTC) ing.Jedlička Karel

PoděkováníEditovat

Děkuji Vám za poslední diskusní příspěvek k tématu. Nemám rád konflikty. Nezlobím se proto na Vás. Byl jsem už značně znechucen překážkami, které mi byly stavěny do cesty při mých prvních pokusech a musel jsem to znechucení ze sebe dostat. Jsem rád, že vše dobře dopadlo. Už se začínám pomalu trochu orientovat.

Můžete-li mi nějak pomoci, pomozte mi, prosím, odstranit problém s mým podpisem na koncích diskusí. Na misto mého jména se mi tam vždy objeví nějaký číselný kód jakéhosi neexistujícího Wikipedisty. Nevím si s tím rady. Viz nesprávný podpis vpravo. --194.228.101.186 19:58, 13. 9. 2007 (UTC)

Musite za to napsat ~~~~ anebo kliknout na desatou ikonku, viz  . Ten kod je Vase IP adresa a cas. --Vrbova 22:37, 13. 9. 2007 (UTC)

Děkuji za radu. Vše jsem dělal tak, jak radíte. Myslím, že chyba byla v tom, že jsem nebyl přihlášen. Už je to v pořádku. Díky. --Jedlickak 11:30, 16. 9. 2007 (UTC)

Licence pro obrázekEditovat

Díky za upozornění v mé diskusi. Bohužel si nejsem jist tím, že bych problematice dostatečně porozuměl. Jsem autorem obrázku a jeho prvotní účel je jediný - logo našeho sdružení. Sdružení je nekomerční a tudíž i logo nemá charakter obchodní známky. Přesto jsem na ně docela "hrd" a nerad bych jej uvolnil do PD. Použil jsem jednu ze svobodných licencí s povinností uvést autora. Popravdě řečeno nevím, co mám změnit. Zítra večer odjíždím do zahraničí a budu až následující neděli. Těžko to stihnu zachránit. Přesto bych rád měl ve věci jasno a následně vymazaný obrázek vrátil, tentokrát korektně. Poskytnete-li mi radu, budu Vám vděčen. Je to má absolutně první zkušenost s Wikipedií (ve smyslu ediatce). Díky a zdravím. --LadMis 22:13, 13. 9. 2007 (UTC)

Ad k tomu co jste použil, v povolení říkáte, že chcete použití jen ve spojení s tím sdružením, ale ta licence kterou jste zvolil vyžaduje jen uvedení autora. S logy je to poměrně problematické. AFAIK jedinou licenci, kterou máte na výběr je {{Šablona:LogoProvidedThat}}, doporučuji si však přečíst Šablona diskuse:LogoProvidedThat a podívat se na některý obrázek z Kategorie:Obrázky log s povoleným užitím . Vysvětlení pak naleznete na tomto místě. --Vrbova 23:11, 13. 9. 2007 (UTC)

ObrázekEditovat

Nepochopil jsem jak to vyřešit autorskoprávní cestou.

Cykasy - keják, etymologieEditovat

Debatu k etymologii cykasů si dovoluji přesunout na diskusní stránky k centrálnímu článku Cykasy, abychom netříštili místa kde se debatuje.

--PeregrinusX 06:02, 19. 9. 2007 (UTC)

vazena pani kolegyně, děkuji za otevření debaty k názvu "keják", máte pravdu v tom, že se to skutečně velmi těžce hledá a ověřuje a rozhodně na internetu nic nalézt nelze. Protože ta debata měla vcelku smysl, tak jsem se trochu věnoval hledání podkladů a na jejich základě vytvořil odstavec Etymologie v centrálním článku Cykasy

Přeji hezký večer a bude-li třeba, ozvěte se mi prosím zde: --PeregrinusX 21:39, 18. 9. 2007 (UTC)

Existují i jiné zdroje než je Internet, stačí napsat ke kejaku do článku <ref>Kniha ISBN a stránka</ref> a na konec článku pak přidat <References/>. Základem Wikipedie je Wp:Ověřitelnost a keják je z hlediska většiny v současném stavu neověřitelný. Wp:Přesměrování slouží k tomu, aby to lidé našli i na jiném názvu. Takový název by měl být očekávatelný, pokud to na Internetu není, je pravděpodobné, že to pod tím názvem nikdo hledat nebude a tím to přesměrování ztrácí smysl. Díky --Vrbova 22:06, 18. 9. 2007 (UTC)

Bezva. Jsem pro smazání toho článku s přesměrováním Keják. Stejně to potřebuji předělat - jen nevím jak to smazat? Můžeme to udělat hned?--PeregrinusX 22:09, 18. 9. 2007 (UTC)

Resp. chci přejmenovat článek Zamie na Keják. Jinak další výskyt slova keják by měl být na internetu v Ottově encyklopedii.--PeregrinusX 22:14, 18. 9. 2007 (UTC)

Smazat to můžou správci, ale článek má být na nejočekávatelnějším místě, Otta Keják nepoužívá jen ho zmiňuje, jenže to může být výraz bůhví odkud Otta. --Vrbova 22:26, 18. 9. 2007 (UTC)

Předpokládám že i Otto to má od Presla viz odstavec Etymologie v centrálním článku Cykasy. --PeregrinusX 22:29, 18. 9. 2007 (UTC)

OK-můžete prosím to samé jako u Zamie šupinaté provést i u Encephalartos / Píchoš? Aby hlavní titul byl Encephalartos a nikoliv píchoš, protože je to vice využíváno. Děkuji. --PeregrinusX 23:40, 18. 9. 2007 (UTC)

Já bych nerada působila dojmem, že rozumím cykasům. Čistě teoreticky o nich něco málo vím, líbí se mi a tak jsem o nich něco malinko přečetla, ale ne zas tolik, abych mohla posoudit, zda výraz keják je významný, spíše bych chtěla abyste dal literaturu, kde se keják používá, Internet není všechno a já to jen neznám, ale předpokládám, že to nezná většina čtenářů.
Teď nevím co samé, ale jestli chcete přesunout, stačí kliknout na záložku přesunout je nahoře vedle záložky historie a pak je to opravdu intuitivní. viz wp:Přesun stránek#Jak přejmenovat stránku. --Vrbova 14:15, 19. 9. 2007 (UTC)

PanuškaEditovat

Dobrý den. Reaguji na vaší správu a patrně tomu asi nerozumím, ale k souboru Jaroslav Panuška.JPG jsem vyplnil všechny dostupné informace, na fotografii je opravdu ak.mal.Jaroslav Panuška, který zemřel v roce 1958, ale ten snímek dělal malířův otec ing.František Panuška který zemřel v roce 1928 a to je více jak 70 let. S pozdravem Martin Wolf+ – Tento příspěvek přidal(a) Martin wolf, 08:51, 26. 9. 2007 SE(L)Č

Přeneseno z uživatelské stránky na diskusní. --Luděk 07:12, 26. 9. 2007 (UTC)

Nevěděla jsem, že ing. Fr. Panuška zemřel v r. 1928, po doplnění OK. Omlouvám se a děkuji za doplnění. --Vrbova 10:47, 26. 9. 2007 (UTC)

MarvinEditovat

To že řek...? Vážně, mě se ty dvě transedentní a dokonalé odpovědi nad sebou taky nelibí mimochodem proč myslíte že i jedna 42ka je moc? A ještě, jsem začátečník, mohla by ste mi říct k čemu slouží ten skript (nebo příkaz, šablona nebo jak se tomu nadává), který jste tam přidala? --marv1N 17:16, 1. 10. 2007 (UTC)

Teď jsem si znova pročítal clanek o Marvinovi a pochopil co ten skript znamena.;-) Jestli myslíte že už to není pahýl tak to není problém (pahýl) vymazat. Pékný večer. --marv1N 17:29, 1. 10. 2007 (UTC)

Nejde o pahýl, ta poznámka nebyla na Vás, ale na autora té šablony, nabo ještě přesněji na autora obrázku té 42, považuji to za kýč. Ty dvě 42, které tam vznikly pod sebou (ne Vaší vinou) jsou prostě z estetického hlediska hnus. Každopádně to nemá s Vámi co dělat a je možnost, že se to někomu líbí. Srdce na hračanech se také někomu líbilo. Jestli je to nebo není pahýl to posoudit nemůžu, ale Wikipedie by IMO měla mít zdrženlivou image, ale je to jen a jen věc vkusu. --Vrbova 17:56, 1. 10. 2007 (UTC)

Nechte mně laskavě na pokojiEditovat

Žádám Vás, abyste mě nechala pracovat a nechala na pokoji mě a mé články. Chováte se jako wikistalker. Necitlivě a nesprávně označujete mé články na základě momentálního zlého rozmaru. Pokud byste pouze nezevlovala a sledovala mou práci pečlivěji, všimla byste si, že již několik dní pracuji na článcích na téma maso. V té práci hodlám pokračovat i v následujících dnech, místo toho ale musím revertovat vaše hloupé změny, odstraňovat hloupé poznámky o subpahýlech a žádosti o rychlé smazání. Nechte toho.

Pokud máte pocit, že články kazím, počktejte alespoň 48 hodin a pak si klidně udělejte nějakou vlastní revizi. Takto se mě pokoušíte jenom vytočit a zdržujete mi od práce.

Děkuji. --Pastorius 22:40, 1. 10. 2007 (UTC)

Stěžujte si, Wikistalker neplatí proti lidem co kradou články, konečně na první ukradený článek jsem narazila, netuše, že jste ho ukradl Vy. --Vrbova 22:44, 1. 10. 2007 (UTC)


 
Vkládání podpisu

Díky za Vaše příspěvky. Chci však upozornit na jednu zvyklost. Zatímco do článků podpis zásadně nevkládáme, protože úpravy se mohou týkat různých částí článků, tak u diskusních příspěvků (což jsou de facto redakční porady, nikoliv chatovací fóra) hovoříme za sebe a objasňujeme své názory na pojetí článku, případně klademe dotazy, co nám není jasné, a proto je nutné své příspěvky podepisovat. Podepisovat by se měli i nezaregistrovaní přispěvatelé, místo podpisu se automaticky vloží IP adresa a datum. Podepsat se můžete tak, že napíšete čtyři vlnovky ~~~~, nebo kliknete na příslušnou ikonku z panelu nástrojů nad editačním okénkem. Děkuji za pochopení.

BTW, když už sem to uvedl jinde, překvapuje mě, že se tak horlivě k autorskému právu vyjadřuje někdo, kdo zřejmě nechápe rozdíl meyi majetkovým /vlastnickým/ právem a právem autorským. --Nolanus C E 01:24, 2. 10. 2007 (UTC)

@Nolanus: Nevím z čeho usuzuješ, že nechápu rozdíl mezi majetkovým a autorským právem, ale věř mi, že ho chápu velmi dobře. Zdá se spíše, že někdo nechápe pojem práva osobně majetková, ono třeba právo úžít dílo je právo majetkové. Pokud jsem do nějakého článku vložila podpis bylo to omylem, a jistě s nějakou šablonou typu copyvio, ale i tak děkuji. Nenašla jsem to, pro zajímavost, můžeš mi dát odkaz kde jsem se této chyby dopustila. K tomu článku, kterého se zastáváš, googlila jsem v uvozovkách, zkus takhle k copyviu p5istoupit na de :). Dík --Vrbova 07:07, 2. 10. 2007 (UTC)

Tvrdím, že ten kdo je schopen pro fakt porušení autorského práva schopen použít slovo "ukrást" nemá ponětí o tom, co to autorské právo je. K podpisu zde [6], ale jistě o nic nejde. Jak přistoupit k de? Toto pojetí autorských práv je zcela absurdní nebezpečné a skutečně to na mě působí tak, že někde v podvědomí je jeho pramenem podvědomá přirozená lidská snaha sekýrovat jiné. --Nolanus C E 14:06, 3. 10. 2007 (UTC)

Možná tomu nebudeš věřit, ale v současné chvíli mohu sekýrovat zhruba tak tři tisíce lidí, nemám důvod sekýrovat nějakého Pastoria, mohu se vyžít jinde. Slovo ukrást bylo použito s vědomím, že není vhodné, ale je pro danou věc široce používáno. Spíše mám pocit, že Tvé pojetí práv je snaha tvářit se, že bojuješ za utlačované. Ale jako s tím sekýrováním, které je můj boj, tak boj za utlačované je Tvůj boj, nic mi do něj není. Jak na de? Zkus vracet vygooglená copyvia. K absurdnímu pojetí, přečti si nějaký výklad toho zákona a ten zákon. Jak upozorňuji googlila jsem to v uvozovkách. Googlím neobvyklá spojení, překlepy, gramatické chyby atd. Myslím, že stejné věty mohou posuzovat i lidé, kteří o autorském zákonu nikdy neslyšeli, schopnost číst to sice urychlí, ale ani ta není nutná. Prostě to jen srovnají.
K podpisu, ten odkaz nechápu, jsem jen blbá blondýna, ale já se nesmím podepisovat na Pastoriově diskusní stránce? Omlouvám se, ale IMO smím. --Vrbova 14:19, 3. 10. 2007 (UTC)
S tím, zda používat slovo "krádež" či nikoliv, řešíte nesmysly. --Dezidor 18:31, 8. 10. 2007 (UTC)
@Dezidor: Jistě, 2/3 této debaty nemají žádný velký smysl, ale vedli jsme ji s potěšením. IMO na obou stranách. --Vrbova 19:36, 8. 10. 2007 (UTC)

No právě že bys měla a to za celý příspěvek, ne za PS; chviličku sem měl problém kdo koho z čeho obviňuje; podíl na tom má i Pastorius, který svoji odpvěď mohl odsadit, ale v tom nepanuje jednota. Ale jak říkám, je to celkem jedno.

Zastávání se utlačovaných? Čili Pastorius je i podle tebe utlačovaný? Já si to tak úplně nemyslím, celkem si s řadou svých oponentů navzájem nejsou moc dlužni. A ty že blondýnka? To jako naznačuješ, že bych se tě měl začít zastávat /neboť blondýnky sou utlačované/? Nechceš se radší přebarvit na modro? --Nolanus C E 18:27, 3. 10. 2007 (UTC)

K podpisu: Jejda, musím pomalu a srozumitelně, aby to bylo jasné - ten odkaz ukazuje na podelsaný příspěvek. Podpis byl vložen dokonce nakopírováním ze šablony {{subpahýl}} spolu se šablonou {{subpahýl autor}}. A je na tom odkazu videt (Ctrl+F „Vrbova“). Poté co jsem vložila tuto šablonu i s podpisem, jsem připsala tzv. postskriptum (po napsání z latiny), obvykle uvozované zkratkou „PS:“ (Ctrl+F „PS:“ nutno provádět zde). U takového připojení platí úzus, že za PS (postscriptum) se podpis nevkládá, protože je již před ním (právě, protože tam je ten podpis se píše PS - vzniklo to v době rukou psaných dopisů, aby se nemuselo škrtat). Tolik k fungování PS, pokud s tím má Pastorius problémy, nebudu to na jeho stránkách používat, aby nebyl zmaten. Pokud s tím máš problémy Ty, doporučuji nepoužívat šablonu {{podpis}}, protože tím dáváš jednak najevo svoji neznalost a jednak to (citován Nolanus) „působí tak, že někde v podvědomí je jeho pramenem podvědomá přirozená lidská snaha sekýrovat jiné.“ A ještě neoprávněně.
Patorius, IMO není utlačovaný, IMO je to vývoj wikipedisty, lidé na projektech tohoto typu mají omezenou životnost a pak buď odejdou, dají si delší prázdniny, anebo začnou prudit. Pastorius se dostává IMO do opozice proti všem a všemu, to není projev utlačování, ale únavy. Takto jsem to, ale nemyslela, narážela jsem na Tvé mesiášství a snahu zastávat se všeho menšinového. Co si je s kým dlužen fakt nesleduji, zrovna Pastorius mě fakt nijak nebere (je příliš starý).
Promiň, nepotřebuji Tvé zastání a tento výklad mě nenapadl, dala jsem tím najevo, že pomalu chápu, máme to v rodině. Ovšem pokud by nabarvení na modro vedlo k tomu, že budu zařazena (Tebou) do seznamu hájených osob, budu o tom přemýšlet. Chtěla jsem na oranžovo (fakt), ale tehdejší přítel byl proti, s nynějším to proberu, až půjdu k holiči, modrá by mi neslušela, leda nějaká světlá a to je pak zas vyblité. --Vrbova 07:21, 4. 10. 2007 (UTC)
PS v této formě se podle mě nehodí na formát a způsob diskuze na Wikipedii, když se podíváš přímo na tu stránku, je vidět proč.

Ne, že bych považoval za špatné se zastávat menšin, ale kdybys měla větší přehled o mých krocích, zjistila bys imho, že sem relativně často většinový nebo s názorem obvyklým a že často nejde o ztotožnění se s menšinou, ale o chování toho, co asi ty chápeš pod pojmem většina a co se ostatně ne vždy většinou ukáže být; navíc může jít i trochu o optický klam, neboť kde je většina a názor ostatních je jasný a můj totožný, není třeba se vyjadřovat. Mesiáštví je už příliš subjektivní, definice mesiáš či mesiášství sou zde [7] - jsa ateistou, domnívám se, že se na mě může vztahovat pouze bod 2 (samozřejmě nemůžu 100% vyloučit, že Ježíš či král z rodu Davidova sou ateisti, neboť bůh je všemohoucí a jeho vláda bez konce); a není mi v kontextu zcela jasné, kdo z občasných protivníků má větší nárok být označen za mesiáše, ale těší mě, žes mě neoznačila za Belzezuba.

Šablona byla projev mého mesiášství; na druhé straně ano, ani nic lidského mi není cizí.

Dědičná dispozice? hmm Jdi do kláštera

Ještě k de: srovnávat cs. a de vůbec nemůžeme, protože předpisy jimž se řídí jiné, i kdyby nebyly můžou je jinak vykládat a na de si můžou vůbec dělat co oznají za vhodné. --Nolanus C E 14:31, 4. 10. 2007 (UTC)


No abychom to ukončili, přijde mi dost zvláštní, že se snažíš používat šablony jako argument. I kdybych tam ten podpis neměla, nepochybně víš, že vím co se má podepisovat a co ne. Kdybys mi nepodepsal diskusi, nebudu Ti hned dávat šablonu, ta šablona má upozornit lidi, co neví jak to tu funguje, na místní zvyklosti. Pokud Ti přijde, že použití „PS“ v této formě je pro Wikipedii nevhodné, tak si to měl napsat, ta šablona o tom nic neříká. Mám ráda jednání na „férofku“ a ne nějaké nesmyslné mlžení. Říkám-li „A“, myslím tím „A“ nikoli jiný znak. Pokud mi přijde něco nepřehledné, napíšu to, buď mi protistrana vyhoví nebo ne, nemám co ztratit. Těžko očekávat, že Ti vyhovím s nepsaním PS, když ta šablona je o něčem jiném. Osobně si myslím, žes chtěl prostě v rámci zastání se Pastoria ukázat, že mi také můžeš lepit šablony a podpis přehlédl. Ale to je fuk, prostě pokud po mě něco chceš, řekni to přímo, na všem se dá domluvit. Pokud chceš lepti šablony, tak IMO není problém, každý dělá chyby a na každou blbost je/lze udělat šablona. Ale co z toho?
Kláštery už nefrčí, řeším to antikoncepcí, je to IMO příjemější, rozhodně to člověka méně omezí :) oproti klášteru fakt doporučuji. Zvlášť za Tebe, ty středy v bedně nejsou nic moc Tedy znáš-li ten ftip--Vrbova 08:16, 5. 10. 2007 (UTC)

Z dikce neomylně rozpoznávám rodinnou anamnézu. Opakuju, že o Pastoria zde vůbec nešlo, nemám momentálně ani čas systematicky někoho sledovat, náhodou sem to viděl v posledních změnách. Šablona mluví o podepisování příspěvků, nepodepsaný text za podpisem teda implikuje "toto je jiný příspěvek, zřejmě patří někomu jinému, kdo se nepodepsal" obzvlášť není-li další příspěvek odsazený; jinak další podobná věc je zde [8]. V běžných dopisech a dokonce v mejlech tyto problémy obvykle nevznikají. A bylo by dokonce skoro jedno, kdybych podpis přehlíd, v obojím jde o přehlednost diskuze /ne, že bych byl v tomto právě hvězda, ale ani se nezlobím po upozornění na to/. Vtip sem neznal, ale protože nejsem blonďák, dokázal sem to vygooglit a je to teda "opravdu něco nechutného" [9], ale vtip si zapamatuj, může se ještě někdy hodit, např. v případné budoucí diskuzi s user:G; větší radost mi z osobních důvodů udělalo [10], což považuju za přínos této diskuze.--Nolanus C E 16:07, 5. 10. 2007 (UTC)

No ještě abys to nepoznal, to už by bylo. Inu nesledování mých příspěvků u Pastoria by snad šlo odpustit, ačkoli předpokládám, že prozřeníchtivé davy čekají na každé mé moudro. Ano používala jsem PS takto, ale jak jsem řekla, tak pro Tebe ráda přestanu, také se na Tebe nezlobím (kdo by se na Tebe zlobil v takové chvíli). Co má hrubostrstá a chobotnatá píseň společného se mnou a s touto diskusí? Ale je to pěkné, dík za odkaz, hláška „hrubostrsté a chobotnaté“ je skutečně luxusní. Necháme toho, já se budu snažit nepsat PS a Ty mi budeš snažit necpat mi šablonu pokud to udělám, dál se asi nedostanem. --Vrbova 17:58, 5. 10. 2007 (UTC)

Tohle je trivialita, kterou bych normálně poslal mejlem, ale když ho nemáš tak jenom rychle odpovídám, že píseň s tebou nemá společného nic, jen sem na ni náhodou narazil při tom googlování; pobavila mě proto, že sem snad ještě nezažil večírek, kde by tato odrhovačka mezi zpívanýma chyběla; ode dneška se teda bude zpívat výlučně tato verze. --Nolanus C E 22:12, 5. 10. 2007 (UTC)
PS odsazovat diskuzní příspěvek tečkou je taky dobré /resp. by s tím snad ani to PS nevadilo/ ale bez toho už se dá spíš žít.
PSPS Když tolik toužíš po obdivu zkusím poprosit odevšího Malého Čtenáře aby svoje rozhodnutí změnil a občas se sem mrknul.:) Beztak sem zjistil, že mi vlastně docela chybí.

Malýčtenář je evidentně Wikipedista:Kalupinka a ještě jeden další. Email mám aktivovaný, zrovna včera přes něj něco přišlo. Díky --Vrbova 22:24, 5. 10. 2007 (UTC)

K mejlu [11] /není vyloučeno, že u tebe se to zobrazí to špatně, zobrazuje se mi bez mejlové adresy/, někde musí být chyba, patrně není u mě, včera sem taky někomu něco posílal.
Že tu Malý Čtenář ve skutečnosti je, sem sice slyšel, ale příliš nevěřil, že bych si nevšiml tónu komentářů ve shrnutí ve sledovaných; každopádně děkuju. --Nolanus C E 22:38, 5. 10. 2007 (UTC)

Možná máš zaškrtnutý bod dvě, ale ne jedna?

Povolit e-mail od jiných uživatelů
Zasílat mi kopie e-mailů, které pošlu jiným uživatelům

--Nolanus C E 22:42, 5. 10. 2007 (UTC)

Me to jede, e-mail Tobe odeslán, ale uložila jsem znovu nastavení, tak snad to už pojede. E-Mail-Empfang von anderen Benutzern ermöglichen, mam zaškrtnuto. Dík --Vrbova 22:50, 5. 10. 2007 (UTC)

Ještě jednou Josef Rous - významnostEditovat

V diskusní stránce Wikipedisty:Japo jsem našel zajímavou diskusi na téma významnost Josefa Rouse. To Vaše: "Achjo" svědčí o tom, že jste zklamána jeho vstřícným postojem umožňujícím mi obhájit zmíněnou významnost. Stejně jako Wikipedista:Egg, který mi také nabídl pomocnou ruku, jsem pravděpodobně delicistou, který je tvrdě proti všem škodičům. Mám úctu ke všem, kteří jsou rozhodnuti přispět k udržení kvality Wikipedie. Proto Wikipedista:Egg si zaslouží mé velké díky za důvěru. Z výše uvedených důvodů jste mi proto sympatická i Vy, tím že důsledně hájíte kvalitu Wikipedie. Mrzí mě, že se mi ale bohužel prozatím nepodařilo přesvědčit Vás, že vše co jsem v životě dělal jsem dělal vždy k prospěchu společné věci a platí to samozřejmě i o mé současné práci ve Wikipedii. Věřím, že právě na příkladu uznání významnosti Josefa Rouse Vám budu moci dokázat, že si zasloužím, abyste mi konečně uvěřila. Vydržte ale, prosím, maličko. Jsem nemocen a jsem upoután na lůžko. Pokud se trochu zlepší můj zdravotní stav, pustím se s vervou znovu do práce. Mám příslib Městského muzea v Žamberku, že mi bude moci poskytnout dostatečné množství textů, fotografií i nezávislé literatury dokládající významnost Josefa Rouse. Nezklamu Vás.--Jedlickak 10:46, 2. 10. 2007 (UTC)

To je pouze vzájemné nepochopení, já se domnívám že ta šablona tam měla být, dokud se jeho významnost nedoloží. Ukazovala jsem těmi příklady pro Japa, že vygooglit lze každé jméno. Nenevrhla jsem článek na smazání ani nic podobného. Prostě jsem jen zapochybovala o významnosti toho člověka. O Vašich nejlepších úmyslech nepochybuji, dokonce mi to ani nijak nenapadlo. Prostě máme na některé věci jiný názor. Problematika významnosti je poměrně složitá a mohu se v některých ohledech mýlit. Prostě mi přišlo, že Japo nemá pravdu, nicméně názor jsem vyjádřila - v obecné rovině - u něj v diskusi, ale šablonu jsem nevracela. Pokud chcete v jakémkoli problému pomoci, stačí se obrátit, pokud budu vědět ráda poradím. --Vrbova 11:08, 2. 10. 2007 (UTC)

Otázka konkrétně licenceEditovat

Zdravím,

Měl bych na Vás dotaz, jakou licenci použít k obrázku, jehož autor (Miloš Anděra) mi povolil jeho použití s uvedením autora ? Předem děkuji --Trachemys 11:55, 4. 10. 2007 (UTC)

Záleží na tom pod jakou licencí ho chcete uvolnit, zda je jedinou podmínou uvedení autora, či zda jsou i další podmínky. Zde naleznete seznam licencí a jejich základní popis. V zásadě je možno {{cc-by-2.5}}, {{GFDL}}, teoreticky i {{GPL}}. Pro Vaše záměry je nejpravděpodobněji nejlepší první uvedená. Každopádně, pokud nejste autorem, tak by mělo být povolení uveřejnění odesláno na wp:OTRS. Pokud bych cokoli napsala nejasně/nepřesně tak se ozvěte. --Vrbova 12:19, 4. 10. 2007 (UTC)


PulsEditovat

Do článku Puls chci ještě nějaké informace doplnit, nemám však čas udělat vše najednou. A taky nechápu, jak se posuzuje, zda-li je článek pahýl nebo subpahýl, když mezi pahýly týkající se knih patří např. článek Babičky nebo Kladivo na čarodějnice--Raduz 14:40, 4. 10. 2007 (UTC)

Koukněte se na wp:subpahýl, posouzení je samozřějmě v některých případech individuální, zmiňované články jsem neviděla, ale podívám se na ně. Děkuji --Vrbova 08:09, 5. 10. 2007 (UTC)
Na wp:subpahýl jsem kouknul, právě proto se mi zdálo, že článek puls obsahuje více informací než subpahýl. A už jsem něco přidal, takže doufám, že teď už nebude tento článek za subpahýl považován :). Díky a zdravím. --Raduz 05:04, 6. 10. 2007 (UTC)

Supr., ale tím rozšíření, jste to vylepšil moc, je to pár informací navíc, ale poskytne to mnohem lepší přehled. Díky --Vrbova 22:27, 6. 10. 2007 (UTC)

Chvalkovice (Dešná)Editovat

Dobrý den,já jsem si ve Chvalkovicích u Dešné koupila usedlost a zajímá mě historie této vesničky,po dlouhém hledání jsem o ní přece jenom něco našla,nenapadlo mě ale,že tady nemohu text opsat.Poradíte mě cp s tím dělat dál?Chtěla bych tu ty informace nechat i pro někoho kdo je bude taky hledat. S pozdravem Smiskova.

Dobrý den, pokusím se Vám vysvětlit o co jde, kdybych cokoli vysvětlila jakkoli nejasně, ptejte se, protože lépe se jednou divně zeptat, než si komplikovat život. K téměř každému textu má někdo autorská práva, práva nejsou jen na věci, které nelze zapsat jinak (příkladem je H2SO4), dále pak díla, která jsou z této ochrany z nějakého důvodu zákonem vyjmuta (obecně např. zákony). Každý jiný text má autora a ten s ním smí v mezích zákona zacházet (dokonce i tento diskusní příspěvek je moje dílo a já k němu mám autorská práva). Autor může některá svá práva uvolnit za podmínek, které uzná za vhodné pouze on, nebo osoba, kterou výkonem těchto práv pověří. Takové podmínky jsou dány licencí (autor řekne, uvolňuji to pod takovou a takovou licencí), pokud není licence uvedena, platí nejpřísnější licence a tou je autorský zákon (dílo nesmí být kopírováno, ani upravováno, ani nic podobného). Texty na Wikipedii jsou šířeny pod tzv. GFDL licencí, což zjednodušeně znamená, že si je můžete vzít, prodat je, upravit je, za předpokladu, že budete uvádět autory (toto je zjednodušené).
Co to tedy znamená? Ten text tu zůstat nemůže, ale pokud se Vám myšlenka Wikipedie líbí, můžete napsat svůj text, při psaní takového textu můžete využívat fakta uvedená v jiných dílech (dobré je v takovém případě je uvést jako zdroj), ale nemůžete opakovat strukturu a formulace již existujícího díla. Nejlepší je, využít více děl, vybrat fakta a z těch pak stvořit vlastní dílo. Takové dílo pokud uveřejníte na Wikipedii, tak si ho může každý vzít a zkopírovat kam chce, neboť uveřejněním zde ho uveřejňujete pod onou licencí GFDL. Zatímco pokud ho uveřejníte třeba na své stránce, ale nenapíšete žádnou licenci, tak ten, kdo by ho zkopíroval poruší Vaše práva.
Jenom ještě taková drobnost pro Wikipedii jsou velmi cenné fotografie z takovýchto vesnic, které málokdo z wikipedistů navštíví, čili pokud chcete ten článek napsat, byli bychom rádi, kdybyste ho doprovodila vlastní fotografií. To samozřejmě není nějaká podmínka.
Několik zajímavých odkazů (nemusíte je číst, je to jen pár odkazů, které dokládají a rozvíjí to co říkám) Takový úvod, s:Autorský zákon, Překlad GFDL do češtiny - ona licence pod níž tu své texty šíříte, Takový článek o autorském právu, Komentářík k problematice co lze,

Děkuji --Vrbova 18:13, 9. 10. 2007 (UTC)


Dobrý večer,
jestli to správně chápu,tak pokud si vyčtu informace(kdekoliv) a sama je potom poskládám do článku,tak by to mělo být v pořádku.Fotografie také musí být moje.
Děkuji Smiskova.

Ano, musíte ten článek napsat Vy, datum založení a kdo ho založil je samozřejmě stejné všude. Fotografie musí být buď Vaše, nebo 70 let mrtvého autora - taková díla zákon již nechráná, anebo taková u níž autor dá souhlas k použití. V případě, že fotografii můžete pořídit sama je tento postup ideální. Fotografie musí být opatřena licencí, ale to až ji nahrajete, tak nějakou vhodnou spolu vybereme. Tedy pokud budete chtít poradit. Pokud píšete do diskuse, tak podpis vložíte tak, že napíšete ~~~~ --Vrbova 21:35, 9. 10. 2007 (UTC)

Dík,myslím že tomu rozumím a až tu stránku budu dělat znova,určitě budu chtít poradit.Smiskova 20:00, 10. 10. 2007 (UTC)

Řád žhavé gumyEditovat

Za boj proti copyviím. Díky a jen tak dál. --Tlusťa 12:27, 16. 10. 2007 (UTC)

Hromadná copyvia šlechtických rodůEditovat

Pokud vím, tak vydání Ottova slovníku z roku 1908 je snad PD, tudíž články vložené z encyklopedie seznam založené na Ottově encyklopedii z roku 1908 nepodléhají autorským právům a nejedná se tudíž o copyvio --Petr1868 16:45, 16. 10. 2007 (UTC)

Ne tak docela, je potřeba rozhodovat o každém článku v Ottově slovníku zvlášť v závislosti na tom, kdo byl jeho autorem. Podívejte se na Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Ottův slovník naučný. --Beren 16:51, 16. 10. 2007 (UTC)
Děkuji za upřesnění ale podle mne si Vámi odkázazané vysvětlení protiřečí v tom, že celý Ottův slovník podle něj lze bez problémů převzít (vydat - viz zmíněná encyklopedie seznam), zatímco jednotlivá hesla převzít nelze? --Petr1868 17:02, 16. 10. 2007 (UTC)

IMO ne, pokud ho vydáte celý zachováte jeho formu. Pracujete s ním jako s databází, pokud vydáte jeho část pracujete s konkrétními autorskými díly - zjednodušeně. --Vrbova 17:15, 16. 10. 2007 (UTC)


Obrázek Soubor:Naija zpívá.pngEditovat

Já vás teďka le fakt nechápu.Mám tam napsané datum vytvoření,autora, svolení,popis i ten zdroj.Tak co se vám na tom zdroju nezdá.Dal sem odkaz na stránku né přímo na obrázek.Fakt nevím... Tak pokud je ten zdroj špatně tak mě sem napište jak by to teda mělo vypadat. (Jo a sorry nevím jakým způsobem se mají dělat diskuze(nerad věci řeším tímhle způsobem))

Vysvětlím, problém spočívá v tom, že jste ho tam odsud stahnul, ale ten člověk na tom blogu k němu nemá práva, odkaz musí směřovat tam, kde majitel práv říká něco o licenci. Psala jsem Vám na stránku: Prostě je třeba odkaz na to, kde je napsáno, že je to podle licence jakou uvádíte. Asi by bylo vhodnější to nějak oddělit od té šablony, to jsem dělala pomocí PS a koukněte nahoru do mé diskuse, pokud máte nápad jak tyto vysvětlující poznámky dělat, budu vděčna. Čili chci abyste doplnil kde to autor řekl. Prostě odkaz na tu citaci. Děkuji --Vrbova 09:39, 23. 10. 2007 (UTC)

A jak to mám udělat když povolení sem dostal od autora přez net.Prostě sem mu psal email ohledě práv a on mě odpověděl že můžu.A rozhodně nehodlám někomu dovolit aby mě lezl do mýho osobního mailu.Pravdu je že ten obrázek udělali exkluzivně pro ambrosiu ale já se ohledně toho konkrétního obrázku ptal.Takže jak?

http://blogs.ambrosiasw.com/weblog/ambrosia/SneekPeeksforGeeks/2007/05/31/DivingIntoAquaria.html stránka kde jsem obrázek našel ale všechna práva potří společnosti Bit Blot“...to že všechna práva patří společnosti Bit Blot je ten problém - práva nepatří vám, proto tento obrázek na wikipedii zůstat nemůže. Pokus se vám podaří přímo od držitele AP získat povolení a pošlete-li jej do OTRS, bude vše v pořádku. PS, snad se kolegyně Vrbová nebude zlobit, když odpovím.
نور الدين مساهمات النقاش‎ 13:06, 23. 10. 2007 (UTC)

Pokud máte povolení od majitele práv. Tak to musíte přeposlat na Wp:OTRS, anebo nechat smazat. Je samozřejmé, že Vám nikdo nepoleze do e-mailu --Vrbova 13:29, 23. 10. 2007 (UTC)

A co teď když už sem to poslal ten mail s tím povolením?Čekat až to smažete?

Nejnovější zpráva na OTRS je stará 3 dny 15 hodin; protože není jasné kdo co psal, nemohu hledat ani hledačem v ostatních schránkách. -jkb- (cs.source) 12:47, 24. 10. 2007 (UTC)

Ne, upozorněte na to, stačí zde, já to předám. Lépe a systémově na diskusní stránce toho souboru. Smazání a pozdější poslání nic neznamená, smazání je totiž pouze zneviditelnění pro běžné uživatele. Správci to mohou obnovit. To znamená, že pozdější vysvětlení pro správce znamená dvě, možná tři kliknutí navíc a napsání důvodu. --Vrbova 20:06, 24. 10. 2007 (UTC)

KohoutEditovat

paní kolegyně, nevíte že informace z webů státní správy jsou veřejné (obdobně to uvádí i anglická wikipedie) a je možno je dále republikovat bez omezení? Co chcete navíc změnit na pouhých datech s názvy funkcí?

V ČR tomu tak není. Autorský zákon se nevztahuje na každé dílo úřadu s:Autorský zákon §3 - podívejte se prosím. Děkuji --Vrbova 12:13, 29. 10. 2007 (UTC)
a to i na přehled dat?

Teď nerozumím na co se ptáte, fakta chráněná nejsou, ale jejich struktura, formulace atp. ano. Když dotaz rozvedete budu se snažit odpovědět nějak lépe. --Vrbova 12:21, 29. 10. 2007 (UTC)

Byl tam seznam dat se jmeny funkcí co kdy delal.

Nikoli formulace „po promoci ...“ atp. byly cele věty, které byly shodne. Fakt je, že se někdo v roce 1950 stal ministrem. Formulace Po promoci se stal ministrem je formulace, ta se samozřejmě bude mnohokrát opakovat, ale v souvislosti s dalšími formulacemi již bude jedinečná. Každý delší článek, který se napíše je jedinečný, mení možné aby někdo měl mnoho shodných formulací s někým jiným. --Vrbova 12:37, 29. 10. 2007 (UTC)

Přesuny na WSEditovat

Zdravím. Hele, jistěže jsme rádi když se nám dohodí nějaký text, ale to nejde s každým. Občas tu dáváš (tedy i jiní) nálepku pro přesun na Wikisourci na texty, kde to není skutečně možné a nemá smysl, viz Diskuse:Skautské zákony nebo Diskuse:Ach synku, synku (to byl někdo jiný, ale ten samý případ) ap. Nezlob se, ale tohle přesouvat nemůžem, s tím nutno udělat něco jiného. Čau, -jkb- (cs.source) 09:16, 2. 11. 2007 (UTC)

Očekávala jsem to, ale nechtělo se mi dávat smazat hned. Díky --Vrbova 09:59, 2. 11. 2007 (UTC)

Copyvio částEditovat

Ahoj, jen mrkni+následující, vyměnil jsem tam šablonu, protož úvod není od anon, ne že by na tom tak moc šešlo, ale až se to bude jako neověřený cp mazat (třeba ne) šlo by to pryč celý, takhle je to po smazání cp části aspoň na pahýl. Dík--Horst 17:29, 3. 11. 2007 (UTC)

Ano v tom máš sice pravdu, ale neexistuje verze, která by neobsahovala copyvio část a bylo v ní toto. Při wp:výběrové smazání, tak půjde do smazání i toto. Nemáš to jak udělat, abys neporušil GFDL anebo AutZ. Koukni na toto, kde jsem se problematiku pokusila vyložit. --Vrbova 18:59, 3. 11. 2007 (UTC)

No nějak to nebudu koumat, holt si to ohlídám a až se to smaže tak to založim jako nový a tím nikomu neublížím ani neporuším AZ (jen do počtu aby česká Wiki nezchudla :-)), žijící lidi nedělám.--Horst 19:29, 3. 11. 2007 (UTC)

Vilém zítekEditovat

Ahoj, mohla by ses prosím mrknout na heslo Vilém zítek? Mám podezření, že je to opsáno z knížky. Autor (anonym) už na wiki vložil několik copyvií asi si nedá říct.. :-( S pozdravem --Mercy 09:27, 13. 11. 2007 (UTC)

Pokusím se zjistit, nejsem si jista, jestli tuhle knihu máme, ale případně někoho ukecám ať koukne v knihovně. Díky --Vrbova 10:05, 13. 11. 2007 (UTC)
S dovolením se do tohoto rozhovoru připojím. Knihu 234 českých osobností náhodou mám a tento článek je od tamtud opravdu okopírován. Ostatní kroky bych kvůli své neskušenosti s označováním copyvií přenechal raději na vás. Děkuji --Trachemys 12:52, 13. 11. 2007 (UTC)

Děkui mnohokrát --Vrbova 12:57, 13. 11. 2007 (UTC)

Měl bych s dovolením ještě jeden dotaz. Nemohla by se stránka smazat ? Důvedem je hlavně napsání příjmení tohoto umělce s malým písmenem, což je zásadní hrubka, která vypadá příšerně. Novou stránku (Vilém Zítek) bych případně rád dodělal. S pozdravem --Trachemys 13:01, 13. 11. 2007 (UTC)

Copyvia se běžně mažou po týdnu. Já nemám práva správce, takže v tomto nemohu pomoci. --Vrbova 13:13, 13. 11. 2007 (UTC)

I přesto mnohokrát děkuji. --Trachemys 13:14, 13. 11. 2007 (UTC)
Přesun proveden :-) --Mercy 13:15, 13. 11. 2007 (UTC)
Děkuji moc ;-). Počítám s tím, že to v co nejbližší době předělám. --Trachemys 13:22, 13. 11. 2007 (UTC)

Šlechta.jpgEditovat

Napsala jste mi, že takovéto povolení musí být zasláno na wp:OTRS.

A jak to mám udělat, prosím, poraďte. Děkuji --Chalupa 15:46, 13. 11. 2007 (UTC)

Vizte návod na Wikipedie:OTRS. Čím víc údajů uvedete, tím líp. On si případně ještě někdo vyžádá další.--Juan de Vojníkov 16:12, 13. 11. 2007 (UTC)
Tak jsem tam posal dva maily, jeden pro článek Vladimír Šlechta a druhý pro článek Vlastimil Vondruška. Snad je to tak v pořádku. --Chalupa 16:33, 13. 11. 2007 (UTC)

Šablony do diskusíEditovat

Ahoj. Všiml jsem si, že jsi vložila jednomu uživateli upozorňovací šablonu do diskuse. To je samosebou v pořádku, ale pokud tomu rozumím, v případě těchto šablon by se mělo používat substování, aby byla aspoň částečně skryta jejich "šablonovitost", která může v případě prvního kontaktu s nováčkem působit nedobře. Aspoň tak to dělám já (pokud text šablony rovnou nepřepisuju vlastními slovy). Zdravím, Okino 17:26, 17. 11. 2007 (UTC)

OK, nevím co je na šabloně špatného, ale k substování. Vlastní slova používám, pokud je něco sporného, abych upřesnila slova šablony. Ta šablona IMO byla napsána proto, aby se používala. Prakticky vkládám jen šablny {{copyvio autor}}, {{imagevio autor}}, {{nosource autor}} a {{nolicence autor}}. Tyto šablony vycházejí z různých schémat, příklad {{imagevio}}, klikni a vidíš text Wikipedistovi, který obrázek vložil, by na jeho diskusní stranu mělo být vloženo upozornění {{Imagevio autor|Imagevio}}. Tento text, rozhodně nenaznačuje, že je vhodné je substovat. Šablona {{copyvio}} má text jiný Informace pro vkladatele šablony: vyhledejte prosím v historii článku jeho autora a na jeho diskusní stránku vložte šablonu {{subst:copyvio autor|Šablona:Copyvio}} --~~~~ a zapište tuto stránku do seznamu článků zřejmě porušujících autorská práva. Pokud je tedy tato tendence platná i pro nolicence a nosource, mělo by dojít ke změně těchto šablon. Nejsem si sice jista užitečností substování, ale nehodlám na toto téma vířit debatu. Jen Tě upozorním na základní nevýhodu substování toto tím neuděláš. Nebráním se debatě ani změně, ale myslím si, že posun k substování je posun špatným krokem, neboť např. zde, lze kritizovat, že každé copyvio nedostalo šablonu, ačkoli to {{copyvio}} vyžaduje, nebylo tomu tak dříve, ale až po změně, kterou bych označila jako nonsystemovou. Pokud se mýlím a je Tvůj názor považován za platný pak se omlouvám a klidně provedu změnu v šablonách. Díky a moc se omlouvám, že zase diskutuji, když je vše jasné, jak už mi někdo naznačil, pokud by reakce budila dojem ostrého tónu, není to jejím záměrem, jen chci prodebatovat (ne)výhody jednotlivých postupů. --Vrbova 18:31, 17. 11. 2007 (UTC)

V pohodě.

 1. Můj názor určitě není názor zasvěcence, tyhle šablony používám občas a intuitivně.
 2. Právě na rozporu mezi Imavegio autor a Copyvio autor se podle mne ukazuje, že tu v tom není pořádek - nevidím totiž mezi těmi šablonami zásadní rozdíl. (možná ho ale mám vidět)
 3. Zkusil jsem do svého pískoviště dát tu šablonu, kterou podle Tebe substováním nelze udělat. Můžeš se podívat, já tam rozdíl nevidím.
 4. Na substování pokud vím je největší problém ten, že se vkládá hotový text, takže se to pak už jako šablona nechová (neexistuje obvykle nějaké "odkazuje sem" ze šablony, pokud se šablona změní, pak se text na stránce se substovanou šablonou nezmění...). Nezdá se mi, že by to v tomhle případě vadilo při substování, ba naopak mi přijde divné, kdyby se text šablony dodatečně změnil - a na diskusní stránce wikipedisty se objevilo upozornění třeba se zcela jiným obsahem.
 5. Pokud myslíš, že je to třeba prodebatovat, asi by bylo lepší spíš mezi ostatními správci nebo lidmi, kteří se více zabývají odhalováním copyvií nebo vůbec používají častěji tyhle šablony. Já to tak často nedělám, takže nejsem tak moc kompetentní.

Díky. Okino 19:41, 17. 11. 2007 (UTC)

Ještě k pískovišti - jestli Ti vadí ta spousta "strojového kódu", který tam zůstane po substování (všechna ta "if"), tak to jo, to máš pravdu. Ale je k diskusi, do jaké míry je horší strojový kód "if" a do jaké míry {{ copyvio autor| ... A samozřejmě je i k diskusi, jestli se toho strojového kódu nepoužívá až moc. Okino 19:43, 17. 11. 2007 (UTC)

jedemEditovat

kde to vazne --Vrba 20:56, 23. 11. 2007 (UTC)


Jan Kulveit – Dění na Internetu, Legislativa (Dnes 6:30)

Wikipedia přechází na licenci Creative Commons (pospolitá tvořivost)

Nadace Wikimedia Foundation učinila první krok pro přechod od licence GNU Free Documentation License, která platí pro většinu obsahu Wikipedie, k praktičtější a "svobodnější" variantě Creative Commons. Je to dobrá zpráva pro autory Wikipedie i uživatele jejího obsahu - pokud k licenční migraci dojde, získá Wikipedie výrazně "uživatelsky příjemnější" a srozumitelnější podmínky užívání svého obsahu. --Jedlickak 18:39, 11. 12. 2007 (UTC)

Ano já vím i o tom dění i o tom článku, ale nerozumím proč mi to sem postujete. Osobně nevěřím, že k této migraci dojde, ale doufám v ni. --Vrbova 19:18, 11. 12. 2007 (UTC)

emailEditovat

Díky za bělozářku větevnatou, ještě dnes večer to dopracuji do nepahýlové podoby, když už jsem se k tomu připletl. Nerozumím větě, že nemám zadán email, v nastavení ho mám zadaný, mám ho i na uživatelské stránce, navíc, nedávno jsi mě sama posílala mail ohledně článku Vodopád Na Strašidlech (to už je vyřešeno). Já se ptám, jen jestli to není potřeba ten email zadat i někde jinde.--Don Pedro 13:04, 14. 12. 2007 (UTC)

Jsem BB, ale klikla jsem ted jen na poslat e-mail a neslo to. Na UserPage jsem nekoukla, fakt toho posílám hodně a tak si Vodopád nepamatuji. V nastavení je nutno mít zaškrtlé „Povolit e-mail od jiných uživatelů“, možná nějaká chyba SW a především moje, že jsem nekoukla na UserPage, omlouvám se. Díky --Vrbova 13:10, 14. 12. 2007 (UTC)

Ne byla to moje chyba, omlouvám se, už jsem si tu možnost zaškrtnul. --Don Pedro 13:15, 14. 12. 2007 (UTC)

VyznamenáníEditovat

Ahoj!

Tady jsem si dovolil jedno malé vyznamenání za prácí na Zp Copyvíích. --Šandík 17:14, 6. 1. 2008 (UTC)

Růže šípkováEditovat

Ahoj, jsem zaneprázdněn a tak to házím na tebe. Koukni se prosím až budeš mít čas na Růže šípková a diskusi k ní. Jde o copyvio "přepracované" Zp. Dík --Tlusťa 14:43, 10. 1. 2008 (UTC)

TagesbefehlEditovat

Smazal jsem Žralok tygří pres (copyvio) a pak zjistil, ze je do toho namocen zp - tak to nejak zaarchivuj a Soubor:Gebiss Tigerhai 2.jpg dej na commons. Dik --Vrba 08:15, 15. 1. 2008 (UTC)

Miroslav MacekEditovat

Žil jsem v přesvědčení, že k základním kamenům zásad Wikipedie patří vedle nezaujatého úhlu pohledu, ověřitelnosti a významnosti článků i pravidlo, že by se neměla stát webhostingem a místem k propagaci tzv. významných žijících osob (celebrit) aktuálního společenského a politického života. Mohla byste mi, prosím, vysvětlit, jak je možné, že jsem v ní narazil na článek o současném kontroverzním politikovi MUDr. Miroslavu Mackovi. Děkuji. Ing. Jedlička Karel. --194.228.101.186 22:14, 21. 1. 2008 (UTC)jedlickak

Teď malinko nerozumím, co já mám s článkem Miroslav Macek společného? Ani tak nechápu proč článek považujete za kontroverzní. Ale já opravdu nejsem vhodná osoba na nápravu Macka, nic o něm nevím Díky --Vrbova 22:35, 21. 1. 2008 (UTC)
Sice také nemám s článkem ani osobou, které se týká, nic společného, ale pokusím se odpovědět. Pravidlo, že Wikipedie nesmí mít články o žijících „celebritách“, neexistuje. Osobou dostatečně významnou na to, aby o ní zde článek byl, Macek bezesporu je – byl místopředsedou nejsilnější vládní strany i místopředsedou vlády, publikoval překlady tzv. krásné literatury – zdrojů k tomu lze nalézt mnoho. Že je kontroverzním politikem, zde není na závadu (kdo ze současných politiků jím není?), naopak je vhodné, aby tato kontroverze – pokud jsou k ní věrohodné zdroje – byla zmíněna. Pokud se domníváte, že je článek napsán oslavně, nebojte se jej vhodně upravit tak, aby splňoval požadavky neutrálního úhlu pohledu, nebo na konkrétní nejkřiklavější problémy alespoň upozornit v diskusi k článku. --Milda 22:54, 21. 1. 2008 (UTC)

Dotaz na Zp copyviaEditovat

Ahoj, pedělával jsem nějaké články od Zp a přesouval je z jedné sekce stránky Interiot/Zp do druhé sekce. Poslední upravu (Český les) jsi mi revertovala, chci se jenom zeptat, jaky to mělo důvod, abych to příště znova neudělal. Jestli to nějak souvisí s historií článku, vysvětli mi, jak se to dá napravit, aby se celý článek nadobro vyřešil. Vždyť na stránce český les už žádná šablona není... :), díky, --Vojtech.dostal 14:28, 12. 2. 2008 (UTC)

Český les je poněkud specifický, něco se musí poslat jiným uživatelům. Já to okolo toho trošičku koordinuji vím o něm, bude se mu muset promazat historie, proto nelze přesunout do vyřešeno i s historií. Díky --Vrbova 14:33, 12. 2. 2008 (UTC)

Já to přesunul do "vyřešeno i s historií"? Tak to se omlouvám. Hezký den, --Vojtech.dostal 14:52, 12. 2. 2008 (UTC)

ZbytkaEditovat

Ahoj, když jsem hledal copyvio v Selský les narazil jsem na Zbytka. Neuniká spravedlnosti? Jinak tě prosím na ten Selský les se taky koukni, shoda třeba s [12] je zjevná, ale teď bohužel nemám čas. Dík. --Tlusťa 21:28, 12. 2. 2008 (UTC)

Zbytka? Neuniká, včeras dělal rorýse a jede se podle abecedy :). --Vrbova 15:32, 13. 2. 2008 (UTC)

Ehm, unikala by, pokud by nenásledovalo plánované "rozemírání" Zp článků po jeho jednotlivých editacích, které bude logicky daleko jednodušší po odmazání již označených článků. Každopádně nic nebrání na Zbytku plácnou šablonu už teď. --Šandík 15:46, 13. 2. 2008 (UTC)

Já že jí založil a není tady. Co ten les? :) Jinak zítra můžu pokračovat, bude čas. --Tlusťa 18:12, 13. 2. 2008 (UTC)

Supr. nařídím si budíka na 9.00 a zahájíme akci VSVZ. --Vrbova 18:34, 13. 2. 2008 (UTC)

Maličkatá poznámečkaEditovat

Demokracie neznamená neomezenou diktaturu lidu, ale pouze ochotu většiny přizpůsobit se vždy pravidlům která byla artikulována i těm, která vyplývají ze základních principů artikulovaných pravidel a zvyklostí. Na to se ve společnosti zapomíná a Wikipedia, ačkoli není demokracie, na to zapomíná také. Wikipedia nemá možnost rozhodnout se jinak, než pro smazání těch článků, proto byl podle mého názoru ŽoK nevhodný. Taková věc se má řešit oznámením. Posoudit zda jde o copyvio může jen soud, ale tato komunita není oprávněna v evidentních případech vytvářet pochyby, protože tím jde proti základním principům a zvyklostem projektu jako takového. TKTZB.

Souhlasím s tím, že komunita zde má značně omezený rozhodovací prostor a že jakákoliv řešení, která by nebyla v souladu se zákonem, jsou neaplikovatelná. Není zde ale žádný efektivně rozhodující osvícený diktátor a proto je potřeba ostatním problém vysvětlovat a nechat ho prodiskutovat z různých stran. Silová řešení v okamžiku, kdy komunita problém dostatečně nechápe a nedospěla ke konsenzu, jsou sice možná a v době krize mohou být i nutná, nicméně výrazně zhoršují vztahy uvnitř komunity a zákonitě podkopávají pozice těch, kteří je prosazují, navzdory tomu, že třeba mají pravdu. Nestačí jen mít pravdu, je rovněž nutné předložit argumenty a získat si podporu. Dále je nutno vzít v úvahu, že nejde jen o konkrétní případ probíraný v ŽoKu, ale o napravování mýtů nebo nepřesností týkajících se autorského práva (typu "můžeš přebírat, jen to musíš přeformulovat"), které zde zapustily kořeny. Posuzování, zda je něco copyvio, je nepraktické nechávat až na soudu (byť ten jediný může rozhodnout autoritativně), musíme být schopni posuzovat i sami. K tomu je potřeba vybudovat si povědomí o určitých zásadách sdílené většinou komunity. A to je podle mě účel oné žádosti o komentář. Děkuji, že jsi do ní argumenty přispěl. --Beren 20:17, 14. 2. 2008 (UTC)

Prosbička o vysvětleníEditovat

Ahoj, všiml jsem si, že se na stránce ŽOPS objevila žádost o desysop, která byla časem stažena. Nejde mi ani tak o to, jestli by dotyčný měl být zbaven svých práv, ale o to, jestli je to z hlediska obecných principů správné. Domnívám se, že započaté hlasování, které navíc trvá min. 3 dny bez zásahu oprávněné osoby, která by ihned upozornila na to, že nebyly splněny všechny podmínky pro takové hlasování, by mělo být dokončeno. Tento případ by mohl být do budoucna vnímán jako nebezpečný precedent a mohl by být využíván pro "vydírání". prosím o tvůj názor. Děkuji. --Smidlu 23:46, 2. 3. 2008 (UTC)

Ahoj, pochopila-li jsem to dobře, tak Tvůj dotaz směřuje spíše k pravidlům české Wikipedie, než k obecným principům jako takovým. Z hlediska obecných principů s Tebou naprosto souhlasím a myslím si, že takový postup je zlo, správce by IMO měl v tomto případě požádat o důvěru, ale nelze ho k tomu nutit jindy než mimo jeho výroční měsíc. Z hlediska pravidel Wikipedie je situace IMO komplikovaná. Pokusím se shrnout svůj názor, ale nebudu z nejstručnějších. Pravidlo odebrání správcovských práv řeší velmi vágně a bodem tři říká, že se tak může stát na základe konsenzu komunity, který uzná steward. Poznámka, že to uzná steward je poněkud lichá, steward je jediný (pomineme-li vývojáře) kdo to může technicky provést, čili nikoho nelze zbavit práva správce pokud to steward neuzná. Z toho lze usoudit, že takové hlasování může založit každý, jak chce. Žádné další pravidlo to IMO neřeší. Idea zrušení tohoto hlasování mi buď uniká, nebo stojí na větě jsme v Čechách - tato věta vysvětluje mnohé. Snek01 však uvedl důvody k desysopsu, které se vzdáleně dotýkají Wp:Nebuďte vůl jak anděl a blíže i tohoto, kde se jednoznačně směřuje k jiným - méně extrémním - řešením. Z těchto dvou odkazů vyplývá, že jeho žádost byla unáhlená, nesystémová a chceš-li tak i svým způsobem škodlivá. Škodlivá IMO, proto že pokud by každý řešil konflikt se správcem žádostí o desysop, tak se buď uhlasujeme anebo přijmeme omezující pravidlo. Nicméně nebyla podána neoprávněně.
Jaké pohnutky vedly byrokrata uzavřít tuto žádost předčasně Ti opravdu sdělit nemohu (možná náhlé hnutí mysli?). V žádném přápadě k tomu nebyl oprávněn ničím jiným než Wp:IAR, což je hodně odvážné aplikování tohoto pravidla. Na Wp:Žádost o práva správce#Postup schvalování je jasně uvedeno: Žádost na stránce zůstává nejméně dva týdny od vložení. Přijde mi obvyklé a logické, že někdo může stahnout žádost o svá práva, ale zastavit takto rozjeté hlasování o někom jiném mi přijde zbytečné, škodlivé a v rozporu s pravidlem. Ještě patrně lze spekulovat nad tím, zda byrokrat měl hlasování uzavírat, když je zmíněno, že to musí udělat steward. Proč to tam bylo vloženo je opět otázkou na někoho jiného. Prostě a krátce napsání té žádosti bylo IMO velmi nešťastné a rozhodně dost nesystémové, jdoucí proti místním zvyklostem o něž se pravidla a jejich tvorba opírá, ale nikoli proti pravidlům. Stažení této žádosti IMO bylo v nesouladu s pravidlem. Myslím si, že správné řešení bylo nechat hlasování dokončit a v případě opakování takovýchto žádostí upřesnit pravidlo. Nebezpečí precedensu jistě je, ale Wp:Předpokládejte dobrou vůli :). A pokud Tě zajímalo mé POV, tak řešení zvolené byrokratem považuji za špatné, ale obracet se o nápravu na druhého byrokrata je IMO ztráta času. Pak zbývá pouze řešení sepsat Wp:ŽoK, což v tomto případě zcela jistě nepovede k ničemu jinému než flame. Řešení, které by přineslo něco dobrého mi v současné chvíli nenapadá. Pokud bys to chtěl řešit, začni tím, že požádáš o nápravu druhého byrokrata, třeba se mýlím ;) --Vrbova 14:06, 3. 3. 2008 (UTC)

Ahoj, děkuji za názor. Naprosto s tebou souhlasím. Pokoušel jsem se před nějakou dobou přispět na Wiki, ale bohužel jsem se setkal s lidmi, kteří měli jiné představy o tom, jak by se to mělo dělat. Usoudil jsem, že se Wiki obejde beze mne a už jen z povzdálí sleduji cvrkot :-). Jsem rád, že jsou zde lidé, kteří, alespoň si to myslím, mají podobné představy. Tvoje kandidatura mne přesvědčila, že nemám znovu začínat. Myslím si, že bys měla kandidovat znovu. Ještě jednou dík za názor --Smidlu 12:51, 4. 3. 2008 (UTC)

Relace neurčitostiEditovat

[13] Lubomír Skála: Úvod do kvantové mechaniky, kapitola 7, Academia, 2005. --egg 19:22, 25. 3. 2008 (UTC)

A jéjej ono to bude všechno, toho jsem se obávala. Díky --Vrbova 22:14, 25. 3. 2008 (UTC)

+sysopEditovat

Jak sis asi všimla, přibyla Ti správcovská práva. Užívej jich s rozvahou, zejména ze začátku. Správcovský revert si můžeš vyzkoušet na pískovišti. Já osobně třeba onen správcovský revert používám dost málo, jen u zcela jasných vandalismů, jinak se snažím revertovat ručně jako každý jiný uživatel a do shrnutí editace dávat zdůvodnění revertu. Stejně tak s případným blokováním začínej pomalu. Osobně anonymy ráno blokuji na hodinku (většinou jde o děti na hodinách informatiky, kterým po 45 minutách skončí hodina a třídy se vystřídají), odpoledne na dvě hodiny (v družinách mohou být děti déle). To jen tak na okraj, protože blokování je někdy vnímáno kontroverzně. Ale Ty se stejně spíš věnuješ copyviím, kde ke konfliktům a obviňováním ze zneužití správcovských práv dochází vzácněji. V každém případě blahopřeji k výsledku a k důvěře, kterou Tě obec wikipedistů obdařila. Hodně zdaru! --Luděk 18:34, 30. 4. 2008 (UTC)

Dovoluji si pogratulovat a připomenout šablonku {{Správce}}. :) --Ragimiri 18:47, 30. 4. 2008 (UTC)

Děkuji --Vrbova 20:42, 2. 5. 2008 (UTC)
Dodatečně gratuluji i já a děkuji za toho Prasopsa99 --MiroslavJosef 16:06, 7. 5. 2008 (UTC)

Copyvia Jana BlanickéhoEditovat

Ahoj, upozorňuji na [14]. Byl bych moc vděčný za více informací. Díky! --Martin Kozák 13:05, 10. 5. 2008 (UTC)

CopyviaEditovat

Dneska jsou teda mazací žně co? :-) To vypadá jako kdyby někdo opsal snad celý hudební slovník nebo co :-)) --Gothic2 08:56, 15. 5. 2008 (UTC)

No ono to tak bohužel je, ačkoli některá hesla vynechal :) --Vrbova 08:58, 15. 5. 2008 (UTC)

Opsaný článekEditovat

Zdravím Vás kolegyně, obracím se na Vás, jakožto expertku přes copyvia :-), ve věci pravděpodobně opsaného článku. Po detailnějším pročtení článku Obléhání Brna (1645) jsem pojal vážné podezření že se jedná o doslovný opis určitých částí knihy: ENGLUND, Peter. Nepokojná léta. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. Tuto knihu mám doma, takže ji po příchodu z práce pročtu a ověřím, zda je mé podžření pravdivé či ne. S pozdravem --Gothic2 17:17, 16. 5. 2008 (UTC)

... pro jistotu jsem text opsal i do údržby Wikipedie ** Zdravím --MiroslavJosef 17:20, 16. 5. 2008 (UTC)

Děkuji, nevím, zda knihu doma máme, ale pokusím se ji sehnat. --Vrbova 07:57, 17. 5. 2008 (UTC)

Zdravím slečno Vrbova. Tak jsem doma procházel tu knížku a naštěstí se mýlím, ovšem jedno ALE tu přeci jen je... Ty věty v tom článku mi nebyly povědomé z té knihy ale z tohoto [15] článku. Kontroloval jsem to a opravdu se mnohé věty v tom článku shodují s větami z webu (ty povědomé věty jsem normálně zadal do vyhledávače seznam.cz a jednoduše jsem je našel v tom webovém článku..). Některé jsou také velmi zdařile parafrázovány. Takže poplach odvolávám, ovšem, asi by nebylo na škodu jej trochu přepracovat - jakmile budu mít čas, tak se do toho pustím. S pozdravem --Gothic2 07:16, 18. 5. 2008 (UTC)

Ano skutečně je to podobné, minimálně by bylo slučné uvádět to jako zdroj, ale IMO pokud se tam ten zdroj dodá, tak je to OK. Ještě si to jednou přečtu. Děkuji moc. --Vrbova 10:04, 18. 5. 2008 (UTC)

Ještě jednou jsem si to pozorně přečetla, poradila se s Berenem a došli jsme k závěru, že je to dílo odvozené, proto v rozporu s autorskám právem, dávám copyvio. Děkuji --Vrbova 13:55, 18. 5. 2008 (UTC)

Šablony pahýlůEditovat

Díky, za ten blok, všiml jsem si až když jsem odešel z IRC. --Doktory 12:30, 17. 5. 2008 (UTC)

Wide_Area_Augmentation_SystemEditovat

Píšeš: Nesouhlasím se smazáním, alespoň ne z uvedených důvodů, proto, vracím před vložení šablony smazat.

No nesouhlasit může každý, ale jaké jsou klíčové důvody pro zachování těchto pár řádek o WAAS v kontextu článků GPS a GNSS? enemy 04:34, 21. 5. 2008 (UTC)

Já bych spíše řekla, že to neodpovídá wp:Rychlé smazání, čili je asi správné, aby to šlo přes {{VfD}}, pokud šablonu umístíte znovu, nechám posouzení na jiném správci. --Vrbova 12:20, 21. 5. 2008 (UTC)
Aha, o této šabloně jsem nevěděl. Dík. enemy 17:47, 27. 5. 2008 (UTC)

Vít ZvánovecEditovat

Ahoj. Uvážila jsi důkladně smazání článku Vít Zvánovec? Skutečně odpovídal požadavkům na rychlé smazání? Já myslím, že ne. Požaduji jeho obnovení a vyvolání VfD (to už zvládnu případně sám). --Adam Zivner 13:37, 21. 5. 2008 (UTC)

Ahoj, IMO ano. Skutečně se nejedná o významného právníka, pokud vygooglím jeho profesní životopis, tak jako právník není významný. Co se týká Internetu, tak je známý jen spory ve sprše a zde. Dále svým správcováním zde, googlením mohu potom říci, že je významný např. Wikipedista:Mormegil či Wikipedista:Cinik anebo Wikipedista:Dodo. Jsou to lidé, kterých se někdy na něco zeptal nějaký tisk. Uveřejnění tohoto článku je IMO spíše cílená provokace. Pokud by byl významný on, je významný každý z nás. --Vrbova 13:43, 21. 5. 2008 (UTC)
Hned tvé druhé slovo je IMO a to říká vše. Je to jen tvůj názor, který nemusí sdílet každý. Rychlé smazání jsou určeny pro věci, u kterých neexistuje žádné IMO, věci u kterých není třeba vůbec přemýšlet (prázdná stránka, experiment, vulgarismy) nebo googlovat. Sám si nejsem jeho významností jistý, ale vím, že to není na rychlé smazání. Trvám na svém požadavku obnovení stránky. --Adam Zivner 13:49, 21. 5. 2008 (UTC)

Otázka zněla „Uvážila jsi důkladně smazání článku Vít Zvánovec?“, odpověď IMO ano. Nemůžu říci, že jsem uvážila důkladně, mohu si pouze myslet, že jsem to udělala. Ve věci smazání žádné IMO není. Co se obnovení týká, tak se stalo, znovu mazat nebudu. --Vrbova 13:54, 21. 5. 2008 (UTC)

Číslo revize u referencíEditovat

Ahoj Vrbova, jak se prosím dělá to číslo revize u referencí? Příště už to budu vědět, ale zatím to neumím :-( Díky. --Mydlinka 13:20, 24. 5. 2008 (UTC)

Ahoj, klikneš na historii, tam no poslední (nejvyšší) verzi a na řádku pro zadání URL se zobrazí nějaký takováto text http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedista_diskuse:Vrbova&oldid=2614630 a to poslední číslo je číslo revize. Ono to totiž pak ukáže, kdo ze slovenské historie je relevantní autor a kdo už toho, kdo to převezme nezajímá. --Vrbova 14:20, 24. 5. 2008 (UTC)

ObrázekEditovat

Ahoj, tenhle obrázek jak se píše i tady opravdu pochází z [16], dá se říct, že jsem o (nejen tenhle) flassche na Damyku požádal, on už zde na Wikipedii asi aktivní není, ale tady určitě, porušení práv to stopro není, pokud bys to chtěla mazat dej vědět, páč bych mu asi musel sendnout soukromou zprávu aby to povolení dodal. Na tu skálu se dá dostat jen z tý silnice dole u řeky a to velice obtížně, nerad bych tam lez kvůli jedný fotce, když už tam někdo byl a cvaknul to. Dík:-)--Horst 20:05, 27. 5. 2008 (UTC)

Na tom obrázku je copyright. Proto musí jít přes OTRS :(. Opravdu tu nelze mít obrázky z © na jiné jméno než je jméno nahrávajícího, bez potvrzení přes OTRS. Probírala jsem to s Mercym. --Vrbova 21:48, 27. 5. 2008 (UTC)
Ok napíšu mu, nemáme někde vzor toho potvrzení?--Horst 21:51, 27. 5. 2008 (UTC)

Jj. je na Wp:OTRS Díky --Vrbova 21:54, 27. 5. 2008 (UTC)

"Falešná historie" vzniklá promazáním verzíEditovat

Zdravím. Už tu bylo x-krát řečeno, že vypuštěním vybraných verzí z historie stránky vzniká stav, kdy zbývající seznam verzí v historii poskytuje nepravdivou (zavádějící) informaci o autorství. Proto je naprosto nezbytné o podobných zákrocích alespoň provést záznam do diskuse, jinak smazáním copyvio verzí je jedno narušení autorských práv odstraněno a zároveň jiné způsobeno. Už jsem to před časem vysvětloval Vrbovi, ale bohužel to asi nebyl schopen pochopit a nakonec, aniž by se pokusil rozumně domluvit, to zbrkle řešil tím, že kvůli nijak závažnému hypotetickému dvouřádkovému copyviu kdesi v historii smazal celý zbývající článek a přestal komunikovat zcela. Rád bych doufal, že alespoň Vy pochopíte, v čem je problém, a nesmažete celý zbývající článek Mladinka. --ŠJů 02:33, 28. 5. 2008 (UTC)

Bylo už X-krát řečeno, že Váš výklad je naprosto nesmyslný, nevzniká žádné porušení ničeho. To co tvrdíte je zkrátka a dobře právně i z hlediska GFDL nesmysl. Problém chápu. Článek Mladinka je navíc úplně jiný případ. Autorem textu první verze je prostě jen Cinik. Předchozí verze byla copyvio, vložením copyvia nevzniká autorský nárok a smazáním toho nemůžete porušit autorská práva. Mimo copyvia byly smazány editace, které umístili šablonu VfD a copyvio. Toto také nemá s autorským právem nic společného. Záznam v historii je a to v této podobě 23:56, 27. 5. 2008 Vrbova (diskuse | příspěvky | zablokovat) m (Stránka Mladinka (copyvio) přemístěna na stránku Mladinka s výměnou přesměrování: Po smazání copyvio verzí.). Věřím, že lze pochopit, že věta po smazání copyvio verzí říká, že zde bylo něco smazáno. Doufám, že už chápete, že je naprosto nesmyslné cokoli psát do diskuse. Možná bychom si měli také říci, že naopak verze s copyviem poskytuje naprosto zcestnou představu o autorství, protože říká že autorem je někdo, kdo jím není. Po nápravě dojde k tomu, že autorem je někdo kdo jím je. Vaše teze stojí na tom, že někdo z původního copyvia něco využil, ale to se zde nestalo. Celý článek Mladinka nesmaču v žádném případě. --Vrbova 09:22, 28. 5. 2008 (UTC)

Dovoluji si upozornit, že ze záznamu 23:56, 27. 5. 2008 Vrbova (diskuse | příspěvky | zablokovat) m (Stránka Mladinka (copyvio) přemístěna na stránku Mladinka s výměnou přesměrování: Po smazání copyvio verzí.) vůbec nevyplývá, ze kterého místa historie byly jaké verze odstraněny.

Nevím, kým mělo být kdy x-krát řečeno, jaký můj výklad měl být nesmyslný, protože ve zmiňovaném dřívějším případu bylo podezření na copyvio vzneseno (a to ještě velmi neurčitě) snad k jednomu odstavci z mnohem rozsáhlejšího textu, a nikdo žádnými relevantními argumenty nevyvrátil, že autorská práva autora verze těsně následující za smazanými byla porušena. To, že nějaká verze článku něčím porušuje autorská práva jiného autora, vůbec neznamená, že tatáž verze neobsahuje zároveň i nějaký autentický autorský podíl – a jen zřídkakdy neobsahuje. Je-li dílo (další verze článku) odvozeno z díla porušujícího autorská práva, ještě to neznamená, že autorské právo porušuje také, protože může být odvozeno z těch částí a aspektů, které autorské právo neporušovaly, a nemusí přebírat původní porušení práv. Bude-li například první verzí článku stořádkový text, v němž dva řádky porušují autorské právo, tak nelze zpochybňovat autorská práva těch zbylých 98 řádků a nelze je jen tak přisoudit autorovi další verze článku. Úplně totéž platí při opačném poměru: je-li jedna verze z 98 % copyvio, nelze ještě proto zpochybňovat ten zbylý 2% autorský podíl a nelze jej jen tak bez skrupulí přiřadit autorovi další verze. V tomto případě přihlížím k faktu potvrzenému i Cinikovým vlastním tvrzením, že článek přepracoval, nikoliv založil, jak o něm nyní tvrdí historie. Vůbec bych si nebyl jist, že kdyby ten článek zakládal „na zelené louce“, tak by ten článek vypadal stejně a že z původní verze článku Cinik nijak nevycházel. Autorská práva samozřejmě nejsou porušena smazáním copyvio verze, ale nepravdivým přiřazením autorsky původních částí či aspektů smazané verze autorovi následné nesmazané verze. Jakékoliv selektivní mazání v historii je z hlediska autorských práv vysoce rizikovou činností a mělo by být užíváno jen ve zcela krajních případech, kdy je to zjevně nezbytné k ochraně něčích skutečných oprávněných zájmů a nejsou tím zároveň neúměrně narušována jiná práva. --ŠJů 13:01, 28. 5. 2008 (UTC)

No pokud je něco copyvio copy and paste, tak neobsahuje, žádný autorský podíl někoho jiného. Pouštíte se tu do záměrného mluvení o něčem jiném, bavíme se, alespoň z Vaší připomínky soudím o článku Mladinka. Článek mladinka byl copyvio, jako takový byl zcela odstraněn a celý nahrazen {{copyvio}}. Poté byl znovu napsán jiným Wikipedistou. Je to asi jako, když se po smazání nějakého článku založí nový znovu. I kdyby tento jiný wikipedista čerpal z onoho Copy & Paste copyvia, není autorem toho odkud čerpal ten kdo ho sem vložil, ale ten, kdo to napsal. Pokud sem vložím Harryho Pottera, nejsem jeho autorkou i kdyby podle něj někdo napsal cokoli jiného. A jako zdroj tedy nemůžu být uváděna já, ale skutečná autorka. Moje práva poškozena být nemohou, protože mi žádná nevznikla, smazáním tedy nemohu poškodit práva toho kdo to sem vložil, protože žádná nemá. A to je přesně případ článku Mladinka.--Vrbova 21:06, 28. 5. 2008 (UTC)
Musím bohužel odporovat. Citát: „Článek mladinka byl copyvio, jako takový byl zcela odstraněn a celý nahrazen {{copyvio}}. Poté byl znovu napsán jiným Wikipedistou.“ je zcela násilným zkreslením skutečnosti (a porušením lience GFDL). Po smazání nebyl článek založen nějým jiným, jak to snad vypadá ze současné historie, pouze zmizly editace uživatelů Jaffle, Duff a Ioannes Pragensis. Tím se Cinik skutečně posunul dopředu a figuruje nyní jako zakladatel článku, k čemuž mu jednak nikdo ještě negratuloval a což je navíc zcela drsné porušení licence. Cinik tento článek prostě nezaložil. Těchto případů existuje ovšem víc. -jkb- (cs.source) 17:55, 30. 5. 2008 (UTC)

Nějak nevím co Ti na to říci, tak tedy uznáváme, že autorský podíl zakladatele byl 0, protože zkopíroval cizí text. Pokud někdo vkládá {{VfD}} (Wikipedista:Duff), patrně očekává, že může dojít ke smazání a jeho autorský podíl je taktéž 0. Vložením {{copyvio}} (Wikipedista:Ioannes Pragensis patrně také nevzniká autorskoprávní nárok. Pokud toto uznáváme tak je jisté, že k porušení autorského práva nedošlo. Protože žádná další editace nebyla. U GFDL doporučuji její přečtení, docela ráda bych věděla o co opíráš tvrzení, že se jedná o porušení GFDL, resp. co jsem porušila. Děkuji --Vrbova 21:34, 30. 5. 2008 (UTC)

Ale, jkb, nemáš pravdu. Cinik to heslo fakticky založil. Před ním nikdo nedal svůj autorský vklad, jak vysvětlila Vrbova. Navíc Cinik nepoužil nic z toho, co bylo před ním vloženo, jinak než jak se běžně zachází s externími zdroji. Cinik je zcela autorem verze hesla, která je v historii uvedena jako první, takže nedošlo k porušení vůbec ničeho. Nevymýšlej neexistující problém. --egg 09:00, 31. 5. 2008 (UTC)

Soubor:2volba.jpgEditovat

Mohu se prosím zeptat, co byl tento soubor za „porušení autorských práv“? V historii o tom nic není, žádný komentář na WP:Porušení práv, nicneříkající zdůvodnění. (Bez ohledu na to, že ten obrázek byl naprosto strašný.) Obdobně Soubor:1volba.jpg, i když tam se mohu snažit ze zdůvodnění smazání něco vydedukovat. --Mormegil 09:22, 28. 5. 2008 (UTC)

Ano jistě, velký státní znak smí využívat jen k tomu oprávněné osoby. Předpokládám, že to my nejsme. Uznávám, že jsem to měla více rozepsat. --Vrbova 09:33, 28. 5. 2008 (UTC)

Aha, takže důvodem smazání nebylo žádné „porušení autorských práv“, ale „porušení zákona o státních symbolech“, které s autorskými právy nemá nic společného. Pak bych příště prosil ani ne tak o „více“ rozepisování, jako spíš o přesnost/pravdivost. A na okraj podotýkám, že na těch obrázcích byla prezidentská standarta, nikoli velký státní znak, což by si před mazáním bylo příště taky fajn ujasnit. --Mormegil 09:58, 28. 5. 2008 (UTC)

Ano, rozepisovala jsem to při odmazávání těch obrázků a z Vaší odpovědi také lze usoudit, že jste věděl o co jde, stačilo tedy napsat: „Dejte si pozor na přesnost shrnutí, viz.“ To, že shrnutí bylo špatně jsem si uvědomila hned po smazání, přišlo mi blbost obnovovat a znovu to mazat, nedělá to tu nikdo. Jen na okraj podotýkám, že obrázek má svůj původ v MF Dnes. --Vrbova 11:06, 28. 5. 2008 (UTC)

Smazání obrázků tlačítek používaných v nástrojové liště editačního okénkaEditovat

Koukám do knihy smazaných stránek, kde jsi smazala obrázky tlačítek, které se používají u nástrojové lišty editačního okénka, ačkoliv jsem Ti na IRC říkal, že je používám právě na to. Do monobook.js se ovšem vkládají přesné odkazy na obrázek, např. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/cs/b/b9/Buttoncopyvio.png, takže Tvým smazáním a přenesením na commons všichni, co tyto obrázky ve svém monobook.js používají, mají nyní nabořenou nástrojovou lištu editačního okénka (některým se možná ještě tlačítak zobrazují, protože je mají v lokální cachi). Nevím, jestli sis uvědomovala následky svého počínání. A pokud ano, tak jestli jsi varovala ostatní uživatele, kteří tyto obrázky ve svém monobook.js používali. Jak se tak koukám na seznam Tvých příspěvků, tak nevidím, že bys to někde oznamovala. --Luděk 17:16, 30. 5. 2008 (UTC)

Muvili jsme o tom přenosu na IRC předem. Myslím si, že každý to hravě zvládne. Zasahování do monobooku považuji za krajně nevhodné a velmi nešťastné. Těm, které jsem neupozornila a způsobí jim to problém se omlouvám --Vrbova 22:55, 30. 5. 2008 (UTC)

Rande ?Editovat

Zítra, rande, Praha? Ty a já? A kus tvého oblečení a nějaké pěkné fotky? Co ty na to? :) --Chmee2 15:30, 1. 6. 2008 (UTC)


Hudební pojmyEditovat

Vážená slečno či paní, do Wikipedie již nepříspívám, nicméně k Vaší "bohulibé" delicionistické činnosti v oblasti základní hudebních pojmů lze říci pouze to, že určité termíny (stejně jako v jakémkoli jiném odvětví) mají své definice či ustálené deskripce. Vyžadujete-li od přispěvatele objevovat již objevené, žádáte nikoli kvalitu, jíž se zaštiťujete, ale diletantismus a poskytujete tak čitateli medvědí službu. Nevím, o jaké příručce hovoříte v případě hudebních pojmů, ale samozřejmě nejsem autorem definic, stejně jako nejsem autorem teorie relativity. Může mi být pouze líto času, který jsem věnoval Wikipedii věnoval.

Musím říci, že jsem koukala do několika hudebních slovníků a ve všech byla definice jiná. Některé věci jistě mají svoji přesnou definici, ale nikoli takové které byly označeny jako copyvio. Vaše články jsou čistě copy and paste z uvedeného zdroje, dokonce i odkazované věci máte naprosto stejně, přestože všeobecná enc. a enc. hudby mají v odkazech jiné potřeby. Články které jste vložil, nebyly definice, ale rozsáhle zpracovaná témata, ke škodě wikipedie bohužel ne pod patřičnou licencí. --Vrbova 15:51, 6. 6. 2008 (UTC)

Marcus AntoniusEditovat

Děkuji za dohledání zdroje, jenom jsem chtěl drobně upozornit na to, že tento text se v historii článku vyskytuje patrně více než jednou, udělal to nejméně dvakrát alespoň co já sám vím ** Zdravím --MiroslavJosef 17:02, 6. 6. 2008 (UTC)

PajsEditovat

Ať mi nikdo neříká, že tohle není copyvio: Nucené kmitání. Musíme najít další zdroje a pokud se podezření potvrdí, je podle mě čas uplatnit presumpci copyvia. Mimochodem, marně se snažím s tebou domluvit, tak se nějak ozvi. Schůze je dneska od 15 do nevidim. --egg 08:40, 10. 6. 2008 (UTC)

V úterý budu na IRC. --Vrbova 13:53, 15. 6. 2008 (UTC)

Fotka vstupenkyEditovat

Byla jsem upozorněna na dodání informací o licenci u fotky HajSUvstupenka.jpg.
Jde o mou vlastní fotografii vstupenky z rozhledny. Bohužel mi v době nahrávání souboru na Wikipedii nějak nedošlo, že i na vstupenku se vztahují autorská práva. Fotografii tedy zřejmě bude nutné smazat. Nebo víte o jiném řešení? --Petram 13:57, 17. 6. 2008 (UTC)

Bohužel ne, jinak bych navrhla hned, já jsem spíše nevěděla jaké udělat oznámení, abyste věděla o co jde, tak jsem dala nolicence. Jediné řešení je získat souhlas od autora té vstupenky, jenže to je prakticky beznadějné, protože kde ho vzít. Smažu to. Díky --Vrbova 14:21, 17. 6. 2008 (UTC)

Česká vládní public domain licenceEditovat

Ahoj, nemohla by jsi pomoci s Wikipedista_diskuse:Chmee2#Česká vládní public domain licence? Diky.--Kozuch 11:32, 23. 6. 2008 (UTC)

ŽádostEditovat

one, two, three ... please, block me

Povolovací e-mailEditovat

Dobrý den, můžete mi napsat, jak má vypadat povolovací e-mail pro logotyp? Nebo jestli stačí povolení, kterého se mi emailem dostalo? A musí na ten Wiki e-mail poslat povolení zástupce nebo majitel práv, nebo stačí když ho pošlu já? Díky za odpovědi. Na wikipedii pro {{LogoProvidedThat}} nemohu najít jasný návod. --Fallen.Cze 08:13, 1. 7. 2008 (UTC)

Koukněte na wp:OTRS, je tam přesně popsáno co kam psát. --Vrbova 09:11, 1. 7. 2008 (UTC)
Ano, tam jsem se již díval a nalezl jsem většinu informací, jenže bych potřeboval znát správné znění povolovacího emailu pro logotyp, já to prostě pro držitele práv sám nedokážu vytvořit. zejména tu část o licenci. Mohu někde vidět ta povolení pro již povolená loga? Omlouvám se za zdržování --@Fallen.Cze 09:46, 1. 7. 2008 (UTC)

Já k nim přístup nemám, ale dopručovala bych patrně toto znění, v každém případě je lépe konzultovat to s nějakým členem OTRS. --Vrbova 13:43, 1. 7. 2008 (UTC)

„Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že jsem oprávněn k úkonům souvisejícím s právy k logu (pojmenování loga) a povoluji užívat toto logo ve smyslu této licence http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:LogoProvidedThat. Povoluji tedy užívat tohoto loga za předpokladu, že bude užíváno pouze v souvislosti s držitelem práv a za předpokladu splnění těchto podmínek:

 1. Logo nebude užito matoucím způsobem.
 2. Logo nebude užito nesmí hanlivým způsobem, ani způsobem znevažujícím držitele práv.
 3. Logo nesmí být kombinován s jinými grafickými prvky ani být nijak deformováno.

Zároveň beru na vědomí, že toto povolení se netýká pouze Wikipedie, ale všech, kteří dodrží předchozí podmínky, za jakékoli užití nad rámec těchto podmínek třetí stranou nenese Wikipedie či Wikimedia Foundation (http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation) žádnou zodpovědnost. “ --Vrbova 13:43, 1. 7. 2008 (UTC)

Děkuji nastotisíckrát:) Jestli můžu ještě na konec, jeden dotázek... Chápu špatně tuto licenci, když mám pocit, že povolení získané na základě této licence pro jiné jazykové mutace Wiki se dá přenést i na českou mutaci? Děkuji za pomoc. Dám vše urychleně do pořádku --Fallen.Cze 14:53, 1. 7. 2008 (UTC)

V zásadě ano, ale přeci jen záleží na konkrétní licenci, každopádně by měl vždy k této licenci existovat článek, obrázek by tu neměl být samostatně. To není sice dodrženo vždy, ale snažím se udělat v obrázcích pořádek a toto je to poslední co nás čeká. Licence však užití předpokládá s nějakým textem, nikoli pouze samostatně. --Vrbova 08:25, 2. 7. 2008 (UTC)

A platí povolení použití logotypu udělené přes OTRS i pro CZ mutaci? To by značně celý proces usnadnilo. --Fallen.Cze 11:49, 2. 7. 2008 (UTC)

Pokud dobře chápu otázku, tak ano. Máte nějaký konkrétní příklad? --Vrbova 11:54, 2. 7. 2008 (UTC)

Bonužel, myslel jsem si, že pro ostatní platí stejná pravidla, ale není tomu tak. Všechno okolo je tudíž Fair-use. Jenom češi jsou vždy papežštější než papež. Kohopak asi napadlo zrušit fair-use?:( kdybych přecijen našel nějaké povolené, dám vědět... --Fallen.Cze 12:44, 2. 7. 2008 (UTC)

Fair use je povoleno na en, které ho umožnějí zákony, ten jehož zákony to neumožňují ho mít nesmí viz wikimedia:Resolution:Licensing policy/Cs. Jinak samozřejmě se zákazem FU zcela souhlasím, pokud Vás zajímají důvody zákazu, tak doporučuji Wikipedie diskuse:Fair use/Doporučení2, Wikipedie diskuse:Fair use/Doporučení a stránky tam odkazované o zákazu se hlasovalo s jednoznačným výsledkem na Wikipedie:Pod lípou (práva)/Archiv 02. V každém případě lze říci, že FU velmi brzy bude pouze na anglické Wikipedii. Mimochodem smazána byla na německé, polské a dalších Wiki. --Vrbova 13:29, 2. 7. 2008 (UTC)

Ano, ano. Jen jsem z toho trochu zdeptaný. Když se o něco celé odpoledne snažim, a je to kničemu. Jinak, němci mají nějakou speciální šablonu, kde povolení, zdá se, nepotřebují. --Fallen.Cze 23:00, 2. 7. 2008 (UTC)

de:Deutsches Urheberrecht povoluje encyklopediím některé specifické věci, které bohužel český autorský zákon nezná. Nerada bych se pouštěla do debaty o výhodách německého AutZ pro Wikipedii, tato debata pro zdejší enc. nemá význam. Tento zákon jim však za určitých podmínek umožňuje převzít logo bez souhlasu. --Vrbova 22:29, 3. 7. 2008 (UTC)

Vandal na Elektroakupunktura dle VollaEditovat

Mám k Vám prosbu: Jen tomu vandalovi nechejte jeho "pět minut moci", objevil kouzlo anonymizeru a teď si hraje. Revertování by bylo jen krmením trolla ;) --Formol 22:54, 4. 7. 2008 (UTC)

Díky, ale velmi nerada ustupuji takovým lidem, raději budu déle vzhůru a blokovat někoho kdo si hraje s anonymizerem :D --Vrbova 22:56, 4. 7. 2008 (UTC)
Vtip je v tom, že takový člověk vyloženě touží po tomto druhu pozornosti. A já přežiji celkem bez úhony, když bude před noc na Wiki v článku o EAV text, že jsem technik Telecomu :D --Formol 23:07, 4. 7. 2008 (UTC)

Ale já bych neusla :D --Vrbova 23:10, 4. 7. 2008 (UTC)

O Přejmenovaném účtuEditovat

Dobrý den (či ahoj?), zasahovala jste vůči vandalovi, který zde dělal velký nepořádek a nakonec jste ho (tuším Vy, možná se mýlím, nenašel jsem o tom záznamy) přejmenovala na Přejmenovaný účet 2008-06-30-01 asi kvůli jeho "jmenovci". Toto přejmenování se však mírně minulo účinkem, neboť jeho původní jméno se zobrazuje například ve shrnutí revertů atd. nebylo by možné ho odtamtud odmazat? A v ideálním případě odmazat tu básničku systémem jako copyvia, aby to nezůstalo v historii? IMHO je to opravdu moc... Díky moc, --Jagro 19:12, 5. 7. 2008 (UTC)

Přejmenovávat mohou pouze byrokraté a tím já nejsem, čili přejmenování není moje akce. Přejmenování lze najít na Special:Log/renameuser, staré jméno a jeho zobrazení bude IMO problém Cache. Pokud lze pozdrav chápat jako dotaz zda tykat či vykat, tak pokud nejsi proti tak potykáme :). --Vrbova 22:14, 5. 7. 2008 (UTC)
Aha, omlouvám se, myslel jsem, že jste přejmenování provedla Vy, o zmíněném logu jsem nevěděl. Děkuji Vám za informaci o něm. I přes to bych se chtěl zeptat, jestli by nebylo možné tu básničku odstranit způsobem copyvií, aby o ní nebyla zmínka v historii (vím, o tom, že na wiki je mnohem více podobně hnusných a rasistických věcí v historii, ale této jsem si všimnul). IMHO to otázka cache není, myslím, že to tam zbyde napevno, nýbrž ani po vyčištění cache a použití jiného prohlížeče to nezmizelo... Ano, tím pozdravem jsem se chtěl optat, jestli Ti je milejší vykání či tykání, protože jsem o tom na uživatelské stránce nic nenašel. --Jagro 22:04, 11. 7. 2008 (UTC)

Podívám se na topodrobněji večer, teď tu jsem jen na skok. Díky --Vrbova 11:30, 12. 7. 2008 (UTC)

Abych se přiznala jsem příznivec odstraňovat z historie jen skutečně z důvodu porušování zákona, zda tato „báseň“ toto naplňuje nevím, jako poloviční židovka si můžu dovolit říci, IMHO ne, ale optám se na to známého právníka. Omlouvám se za zpoždění, ale včera večer mi nešly Internety. Pokud on řekne, že to porušení je, odmažu všechny tyto básně. --Vrbova 11:00, 13. 7. 2008 (UTC)
Dobře, děkuji Ti moc za ochotu to řešit. Mě to vadí už jenom z principu, toho, že ten, kdo to tam vložil musí být naprostý primitiv a v encyklopedii to nemá IMHO co dělat, i když je to součást její historie. Pak prosím napiš, jak to dopadne. Nebo jestli s tím nechceš obtěžovat svého známého, můžeme se klidně zeptat nějakého právníka na Wiki. Díky moc, --Jagro 23:09, 13. 7. 2008 (UTC)

Pohled lidí s nimiž jsem mluvila je takový, že se nejedná o porušení zákona, moje POV je tedy nechat, pokud by se k tomu někdo vrátil nějakým revertem, vymažu to. --Vrbova 4. 8. 2008, 23:38 (UTC)

Dobře, v pořádku, díky za zájem a zjištění. Přeji hezký zbytek léta. ;) -- Jagro 26. 8. 2008, 07:12 (UTC)

FeminismusEditovat

Ahoj, můžeš prosím kouknout na Feminismus? Celé věty jsou z http://www.feminismus.cz/historie.shtml. Našel to Chmee2 ale je línej. A já taky :) --Tlusťa 19. 7. 2008, 12:49 (UTC)

Feminismus to je moje, v tom sem silná, kouknu :). --Vrbova 19. 7. 2008, 12:54 (UTC)

Já se domnívám, že je pravděpodobné, že článek je OK, autorem článku na feminismus.cz je Linda Sokačová, která pracuje Gender studies, které do článku zasáhlo, druhým kdo do něj zasáhl je Cipisek, což bude jakési mateřské centrum Cipisek z Prostějova, které má nějaké vazby na Gender studies. Nelze předpokládat, že by se v tu dobu někdo obtěžoval s maskováním se za GS, aby to prošlo. Počátek roku 2006 je z hlediska copyvií temný středověk a dohledat skutečnosti je skutečně velmi obtížné. Tím lze vysvětlit podobnost, navíc některé části neprošly žádným vývojem a přesto jsou jiné. Nevýhodou je, že všechny zdroje, jsou psány „jako wikipedie“ a nepoužívají odstavcový odskok. Až budu na lepším připojení, tak se ještě podívám, ale já si myslím, že článek má stejné autory, ale není copyviem, jen ho psali stejní lidé. --Vrbova 19. 7. 2008, 14:08 (UTC)

KukačkaEditovat

Ahoj, nevíš proč tu je stále asi Zp copyvio Kukačka obecná? Ptáky jsem myslel opsal jistě. --Tlusťa 24. 7. 2008, 13:38 (UTC)

Kde? :) Věc která unikla, díky --Vrbova 24. 7. 2008, 22:23 (UTC)

Tak nevím, na kukačku jsem narazil náhodou, ale zvědavost mi nedala. Vzal jsem ptáky od konce a mezi Ž a Z jsem našel Žluva hajní, Čáp bílý, Čejka chocholatá. Není nějaký systematický problém? --Tlusťa 25. 7. 2008, 07:06 (UTC)

Čáp bílý už byl přepracován. --Cinik 25. 7. 2008, 13:30 (UTC)

Také na to koukám, něco se povedlo doplnít [17], případně s hledáním počkej, možná zítra večer budou nějaké další. --Vrbova 26. 7. 2008, 00:42 (UTC)


Tvůj názorEditovat

Ahoj, prosím o tvůj názor na vkládání Referencí od 87.249.141.121. Např.:Veronica Mars, Chirurgové‎, Moonlight atd. S pozdravem Motorka 31. 7. 2008, 22:56 (UTC)

Děkuji uživatele jsem upozornila, že tudy cesta nevede. --Vrbova 31. 7. 2008, 23:12 (UTC)

Čínská lidová republikaEditovat

Dnes tu někdo dvakrát upravoval heslo vytvořené před 2 roky. Všiml jsem si v tamní staré diskusi, že tam (úplně na konci) kdosi upozorňuje na copyrint. Můžete to pro jistotu zkontrolovat? --Zákupák 12. 8. 2008, 17:51 (UTC)

Díky, podívám se --Vrbova 12. 8. 2008, 17:54 (UTC)

Aha, tak v historii se to do textu dostalo již druhou editací a bylo to přeneseno z článku Čínská republikam který byl později přesunut na Tchaj-wan. Zmizelo to po odmazání viz zde, zítra se podívám jestli se to nerozlezlo jinam. Zdrojem je [18]. Díky --Vrbova 12. 8. 2008, 18:41 (UTC)

PavučinecEditovat

Žádám o obnovu článku pavučinec - tj. všeho, co nespadá pod copyvio (Taxobox, kategorizace etc., pokud tam byl i nějaký můj text (mám pocit, že ano), tak jej taky prosím obnov, komentovat to nějak netřeba). Děkuji. --Cinik 30. 8. 2008, 05:27 (UTC)

Pod copyvio nespadal pouze Tvůj text: "Z již prozkoumaných druhů jsou některé jedlé a ceněné, jiné jedovaté. Na českém území roste řada druhů pavučinců, z nichž je vhodné upozornit zejména na smrtelně jedovatého pavučince plyšového, kterého některé staré houbařské atlasy mohou označovat za jedlého. " Pokud to nějak doplníš, aby to samostatně mělo smysl, ráda vložím taxobox. --Vrbova 30. 8. 2008, 12:50 (UTC)
Vlož ho prosím hned i s tím textem, já už to rozším. --Cinik 30. 8. 2008, 13:24 (UTC)

Ne, autor textu jsi Ty, vlož ho a já přidám taxobox, kategorizaci, etc. Jednak jde o autorské vazby a jednak bych nerada, aby to dopadlo jako s papeži. --Vrbova 30. 8. 2008, 21:22 (UTC)

Tak založ článek s taxoboxem, kategorizací a iw, já to tam pak vložím. I když to ti samozřejmě nebude vyhovovat, že. Jak jsem předpokládal, tvá vstřícnost a ochota ke spolupráci se limitně blíží nule. Stejně jako při mazání. Ale hlavně, že tehdy mi bylo tvrzeno, že to přece nebude problém, že postačí požádat... Moje nedůvěra byla zjevně oprávněná. --Cinik 31. 8. 2008, 03:50 (UTC)
Ach jo Ciniku, Vrbova přeci není autorem toho taxoboxu, kategorií a interwiki. Ty bys to měl jako autor založit a ona to doplní. Proč se musíš chovat jako poleno?! Proč nemůžeš být milý? Myslím, že ti to uživatelké jméno přirostlo až příliž k srdci. A jestli to děláš naschvál, aby jsi tím něco ilustroval, tak to my tě tu nechcem. --Juan de Vojníkov 31. 8. 2008, 06:32 (UTC)
Pokud se pamatuji, tak přesně ty jsi mi tvrdil, že až budu chtít, stačí požádat a přesně to, co po Vrbové chci, nebude problém doplnit, že to na požádání klidně udělá kterýkoliv správce. A byl jsi velmi uražen, že jsem o tom vyjádřil pochybnosti. Smím se teď cítit uražen já? Jinak taxobox neobsahuje žádnou tvůrčí činnost, nehledě k tomu, že to tam vloží tak jako tak ona. Já nemám ve zvyku zakládat články bez kategorizace a iw a nehodlám v nikom ten dojem vzbuzovat, ani v náhodných kolemjdoucích. Zcela oprávněně žádám, aby Vrbová obnovila to, o čem mi správci opakovaně tvrdili, že obnovovat to na požádání nebude problém, a co teď (jak je jejich zvykem) dělat odmítají. A nejen, že to bezdůvodně odmítají, ale jak vidno, mají ještě tu drzost mne kritizovat za oprávněné požadavky, jejichž bezproblémové vyřízení předem přislíbili. No ale jak bycvh mohl být překvapený, je to jen pokračování v dávno nastoupených trendech. --Cinik 31. 8. 2008, 07:31 (UTC)
Já si to nepamatuju, ale věřím ti - ty bys nelhal. No stále si myslím, že má Vrbová pravdu. Je ale očividné, že tu jen rejpeš. Ona ti to jistě obnoví, když vidí, že z tebou se nedá dohodnout. Apropo, co to bylo s těmi papeži?--Juan de Vojníkov 31. 8. 2008, 07:44 (UTC)
To je ta věc, že Vrbová se domnívá, že to, co komunita shledala přijatelným minipahýlem, není přijatelným minipahýlem. --Cinik 31. 8. 2008, 08:08 (UTC)
Když už si něco vymíšlíš, tak to alespoň dokládej zdroji! Ať tě můžem uvést v obraz. Tak teď jsem zvědaví na článek Pavučinec.--Juan de Vojníkov 31. 8. 2008, 08:20 (UTC)
Nikdo si nic nevymýšlím, Vrbův neúspěšný návrh na smazání papežských pahýlů si najdi v historii HoS. (Pokud jsem zregistroval, tak papeže první zmínila Vrbová, jistě je mohla odkázat osobně). --Cinik 31. 8. 2008, 08:35 (UTC)
Aha, já jsem nepochopil, že mluvíš o papežích. Já myslel, že mluvíš o taxonech.--Juan de Vojníkov 31. 8. 2008, 08:38 (UTC)

Blok CinikaEditovat

Zdravím, dost dobře nechápu Váš dnešní postup:

 1. odblokovala jste uživatele, který ostatní kolegy na Wikipedii označuje slovy "zamrdaní kundopiši a vatikánští řiťolizci". Předpokládám že to asi tím pádem z nějakého důvodu nevztahujete na sebe. Chápu vás do té míry, že slovo správci ani Vaši stránku Felipe prozatím nezkurvil, aby použil Váš oblíbený slovník.
 2. stejný uživatel si pravidelně vyřizuje účty, když z anonymních IP adres a když jeden z jeden z postižených kolegů wikipedistů konstatoval tuto skutečnost slovy jak vidno, Felipe se už naučil, že nadávat se nemá z hlavního účtu, ale přes anonymizér a bez přihlášení, a Vy jeho účet blokujete. --Ladin 3. 9. 2008, 13:38 (UTC)
Wikipedie i správcování má být o tom, že je snaha vytvořit konsensus, Felipe slíbil, že své činnosti zanechá, stojí za to mu dát šanci, blok je řešení chvilkové, dohoda může dát prostor k řešení dlouhodobému. O tom, že openproxy tímto způsobem využívá Felipe nejsem tak stoprocentně přesvědčena. Věřím, že tuto poslední nadávku skutečně neudělal on a mám IMO dobré důvody si to myslet, věřte, že o této problematice něco málo vím a že jsem nad tím přemýšlela a stále přemýšlím. Cinik podobné projevy špatné vůle prezentuje velmi často, eskalování konfliktů, kdy někdo zasáhne do „jeho“ článků je více než obvyklé. Určitě nelze říci, že vinu nesou jen jeho odpůrci. Opakovaně a donekonečna nelze dělat to co dělá on, tj. předpokládat zlou vůli a narušovat tak jakékoli vznikající příměří. Cinik je nositelem silného POV, což není na závadu, ale k jeho prosazení zde používá poněkud divoké prostředky. Označit nějaký útok openproxy za útok konkrétní osoby je vždy nesprávné a jistě holze řešit jinak než upozorněním ve shrnutí. Uvidíme co odblokování Felipeho přinese, šanci dohodě stojí za to dát. --Vrbova 3. 9. 2008, 14:06 (UTC)
OK, jak myslíte. Nedělal jsem si statistiku, kolikrát náledoval útok z anonymní adresy po různých sporech s Felipem, ale co sleduji v poslední době, je to skoro pravidlem. Rád bych znal Vaše dobré důvody (nebo aspoň jeden) si nemyslet, že to je jeho práce. --Ladin 3. 9. 2008, 14:25 (UTC)

Ten blok Cinika byl v tomhle případě dost úlet, zvláště ve srovnání s tím, kdo a po čem byl odblokován. Jsem ten poslední, kdo by chválil Cinika za některé jeho útoky, ale v tomto případě jej považuji vzhledem k okolnostem za lidsky pochopitelné a na rozdíl od jiných věcí v minulosti to šlo řešit diskusí. S tou open proxy to pachateli prokázat nejde a jistě můžeme vymyslet řadu komplikovaných řešení, kdo to mohl být, ale velice často platí, že to nejjednodušší je správné. --Dezidor 3. 9. 2008, 17:04 (UTC)

KacirEditovat

Domnívám se, že v tomto případu došlo k otočení příčiny a následku. Tím, kdo se skutečně zachoval vulgárně byl kolega Felipe (dobrou vůli neslibuje poprvé, ale již po několikáté) a přestože s kolegou Cinikem většinou nesouhlasím, nyní si myslím, že zřetězení událostí:

 1. Odblokování Felipeho
 2. Zablokování Cinika

bylo nesprávným krokem. Přesto i původních 10 dnů bloku pro kolegu Felipeho se mi jevilo velmi hodně (ale to je jen poznámka na okraj, nikoli na Tebe). Zdraví --Kacir 3. 9. 2008, 14:19 (UTC)

KrvesajEditovat

Odblokoval jsem Cinika, ztotožňuji se s názory na Nástěnce správců. --Krvesaj 3. 9. 2008, 14:26 (UTC)

Správci neměli by jste si už nějak ujednotit postup ? Jeden zablokuje, druhý za chvíli odblokuje... Opravdu to začíná připomínat Kocourkov--Jowe 3. 9. 2008, 14:32 (UTC)

Obrázek KoaEditovat

Skvěle jste se mnou zametla, děkuju a tleskám. Nechcete mi ale spíše vysvětlit, proč tu nestrpíte obrázky, které tu jsou nahrané se svolením autora a s patřičnými licencemi (GFDL a CC-BY 3.0)? Díky.--Ben Skála 6. 9. 2008, 15:00 (UTC)

Psala jsem Vám to. Psala jsem Vám co máte dělat, jak to řešit a nabídla pomoc. Vy jste jen revertoval, opět jsem připsala, že v případě snahyy najít řešení to ráda obnovím. Ten obrázek není pod správnou licencí, pokud autor požaduje uvedení jména má smůlu, dle té licence by bylo uvedeno Vaše jméno, protože jste se prohlásil za autora, kterým nejste. Podle Vámi dodané licence, kdokoli mlže uvádět autora Vás a toho Hájka si proste a jednoduše vyretušovat. Jedná správně a zcela v souladu s licencí. Svolení autora Wikipedie nemá, takové svolení musí dorazit na wp:OTRS. Pokud cokoli říkám nejasně, napište mi, osobně budu mnohem raději pokud problém vyřešíme, ale v tomto případě jste doposud překážka řešení Vy, já pouze naplňuji pravidla Wikipedie. --Vrbova 6. 9. 2008, 15:16 (UTC)
Omlouvám se, já jsme to prohlídl jen tak zběžně a tak jsem si myslel, že to je jen varovná šablona bez jakéhokoliv vysvětlení, na které jsem mírně alergický. :-) Nezlobte se, prosím. S pozdravy. --Ben Skála 8. 9. 2008, 12:10 (UTC)

VýzvaEditovat

Kolegyně, bylo mi řečeno, že se musím snažit sám, tak tak činím. V nedávné kauze okolo Felipeho (která vlastně dosud tak úplně neskončila) jste se zjevně podle ménění mnoha lidí (např. zde, zde či zde) dopustila hrubých pochybení, navíc já (a zřejmě nejen já, např zde) trvám na tom, že mé zablokování bylo jednoznačně úmyslným zneužitím správcovských pravomocí k terorizování oponenta a odblokování Felipeho úmyslným naddržováním. Za neúnosný považuji navíc fakt, že nejenže si nepřipouštíte chybu, ale dokonce stále vynakládáte nemalé úsilí, abyste sabotovala případné ráznější zásahy komunity proti dotyčnému pánovi. Připadá mi to jako dost absurdní a neslučitelné s mou představou přijatelného správce. Tímto Vás tedy vyzývám, abyste buďto rezignovala, nebo požádala o potvrzení. Pevně věřím, že se nehodláte vzstavovat podezření z lpění na funkci a žádost podáte. --Cinik 6. 9. 2008, 23:42 (UTC)

Přijímám výzvy pouze od Wikipedistů, jelikož jste ukončil činnost, nehodlám to řešit, sežeňte si na blogu někoho, kdo mě vyzve, ráda přijmu. Nebo nechte té šaškárny s odchodem klidně přijmu. --Vrbova 7. 9. 2008, 00:22 (UTC)
Cinik troluje --MiroslavJosef 7. 9. 2008, 00:25 (UTC)

Myslím, že stále jsem wikipedista a že se kolegyně vymlouvá. Jistě nepřehlédla tuto editaci na své oblíbené stránce, kde se k mé výzvě další wikipedista už připojil, ještě před její odpovědí. --Cinik 7. 9. 2008, 03:04 (UTC)

Pokud tedy Cinika nepovažujete za wikipedistu, čemuž nerozumím, pak vás vyzývám já a myslím, že toto odmítnutí výzvy od Cinika je k tomu akorát dalším důvodem (společně s těmi, které uvedl už Cinik). Podle mého názoru není vhodné, aby správce rozhodoval o tom, že někdo není wikipedista, když je normálně přihlášený. A vaše vyjádření "nechté té šaškárny s odchodem..." je podle mě od správce taky trochu neuvážené s zbrklé. Pevně doufám, že výzvu ode mě už přijímáte, protože jsem snad i ve vašich očích regulérní wikipedista. Děkuji a přeji hezký den.--Bab dz 7. 9. 2008, 08:16 (UTC)

Teda měJak ste tady to "mně" hbitě opravil že ano? lol kdyby někdo vyzíval, to bych byl úplně vyzívanej. :-) --egg 7. 9. 2008, 08:41 (UTC)
Však on se Cinik vrátí. Po několikaleté závislosti není možné se drogy jen tak vzdát.--Juan de Vojníkov 7. 9. 2008, 08:53 (UTC)

OdpověďEditovat

Jako zcela nezávislý pozorovatel, který se k tomuto "tématu", nebo také "chatu" dostal zcela náhodou, musím konstatovat, že toto je cinický humor, zavilého wikipedisty. Berte prosím tyto věci s trochou humoru! Humor prostě k životu patří, ikdyž toto je nová forma humoru, říkejme tomu na Wikipedii "cinický humor" a neberme to tak vážně jako naši správci, kteří právě o cinickém humoru hlasují. Wikipedista Cinik si opravdu nezaslouží, aby byl za tuto formu kyberhumoru trestán měsíčním blokem. Bude nám tu chybět! Podle mého názoru se správci, kteří tuto "kauzu" tímto cinickým hlasováním řeší, zapoměli smát. Pokuste se o to, udělá vám to moc dobře. -) -) -) -) -) --Hubený 9. 9. 2008, 15:59 (UTC)

Mešita Hassan BekEditovat

Ahoj, zrovna jsem se pustil do zkvalitnění článku Tel Aviv a narazil jsem na skutečnost, že neexistuje článek o nejznámější telavivské mešitě Hassan Bek a jelikož jsem si nějak pamatoval, že se zajímáš o architekturu a islám a tuším, že jsi už i nějaké podobné články psala, tak jsem tě chtěl poprosit, jestli bys na to nekoukla. Já jsem spíš přes ty synagogy :-) Samozřejmě podle toho jak máš čas a chuť. Případně tedy Mešita Hassan Bek a na en wiki je článek en:Hassan Bek Mosque. Díky moc --Faigl.ladislav 10. 9. 2008, 06:27 (UTC)

Pokusím se něco vyplodit a přeložit, ale spíše až tak za týden, teď se podílím na organizaci jedné věci a nestíhám. --Vrbova 11. 9. 2008, 17:38 (UTC)
Díky moc :-) --Faigl.ladislav 11. 9. 2008, 17:53 (UTC)

prosbaEditovat

koukni na Amalgám dik --Vrba 12. 9. 2008, 13:42 (UTC)

Pro tenhle projektEditovat

Pro tenhle projekt je Tě škoda. --Martin Kozák 20. 9. 2008, 15:43 (UTC)

... Martine, škoda je umřít ... byla jsste moc fajn LADY a je Vás škoda ztratit ** Zdravím Vás i tatínka --Česnek 23. 9. 2008, 11:49 (UTC)

Confirm my removal of administrator accessEditovat

Pls. desysop me. Thx --Vrbova 21. 9. 2008, 02:08 (UTC)

Pravidla pro nástěnku správcůEditovat

Napsala jste, že na nástěnku správců se má napsat požadavek a správci konají. Rozumím, že požadavku nemusí vyhovět, ale měli by dle mého soudu aspoň odpovědět. Ptal jsem se na to 2x Miracetiho a ještě jednou v diskuzi o zablokování Cinika, jaká jsou pravidla a jak se tedy žadatel dozví, že Správci nějak reagují, a nebylo mi to rozumně vysvětleno. Ptám se proto, že na podnět Osobní útok? ze 7.9 není na stránce správců dodnes žádná rozumná reakce - k tomu mi Miraceti napsal, že reagoval na diskuzní stránce (své nebo tak nějak), což jistě uznáte, že nikdo nemůže vědět. Nerad bych, aby podobně dopadla moje Žádost o domluvu wikipedistovi Plk2 z 22.9.2008. Ptám se proto, abych se dozvěděl jaká jsou pravidla a zda jsou dodržována. --Chalupa 23. 9. 2008, 05:53 (UTC)

Ano, odpověď by se na nástěnce měla zjevit. Pokud není odpověď, urgujte ji přímo na nástěnce, jak jistě víte už nejsem správce. V době své revolby jsem nezasahovala, protože to působilo dojmem, že neprojdu. To je IMO důvod k nevyužívání práv, urgovat u mě, poté co jsem byla práv zbavena odpověď je poněkud zvláštní. Navíc představu, kterou jsem vyjádřila a která je v záhlaví stránky již několik let napsána, komunita při volbách kritizovala. --Vrbova 24. 9. 2008, 08:32 (UTC)

PoděkováníEditovat

Ahoj, chtěl bych ti poděkovat za tvůj přínos Wikipedie v období, kdy jsi správcovala. Zejména bylo citelné kontrola článků zdali se nejedná o porušování autorských práv a odstraňování takovýchto editací z historie. Je škoda, že o tebe přicházíme, kdo tě nahradí? Nikdo. Byla to opravdu velká práce, kterou si vykonala. Dovoluji si předat ti pugét květin, které potěší. Bohužel se letos na wiki rozbujel nádor vzteku, agresivity a nenávisti. Myslím si, že je ale už pozdě - prorostl do tkáně a nelze jej už ani vyříznout. Nezbívá než vyčkat až tkáň odumře a doufat, že začné růst nová. Jo a zde teda ty kytičky - měj se hezky:


Děkuji za krásnou květinu. --Vrbova 24. 9. 2008, 07:51 (UTC)

Porozumění a poděkováníEditovat

Rok 2007 probíhal pro mne jako Wikipedistu ve znamení řady nedorozumění jejichž aktéry jsme byli my dva. Myslím, že to bylo především proto, že jste mne považovala, vzhledem k mému věku, za dědka naprosto neschopného orientovat se ve změti Wiki-předpisů (autorský zákon apod.). Navíc jsem se, na rozdíl od Vás, projevoval, navzdory svému puntičkářství, jako naprosto nepoučitelný inkluzionista. Pro naprostý nedostatek mého "důchodcovského" času, ale také tak trochu kvůli Vám, jsem přestal pro Wikipedii pracovat.

To bylo loni. Po roce jsem se chtěl znovu podívat, jak to ve Wikipedii chodí. A začal jsem se zajímat o možnost dokončit to, co jsem v předchozím roce nedokázal dodělat. Zděsil jsem se, co se to s Wikipedií děje. Zděsila mne slova o tom, že: ".....na wiki se rozbujel nádor vzteku, agresivity a nenávisti.....prorostl do tkáně a nelze jej už ani vyříznout.....nezbývá než vyčkat až tkáň odumře a doufat, že začné růst nová."

Nemile mne také překvapilo Vaše odstoupení z fukce správce. Hádal jsem se s Vámi, šla jste mi na nervy, ale vážil jsem si Vás. Je Vás škoda. Byla jste mladá a nekompromisní, ale čestná, férová. Děkuji Vám za to. Wikipedista:jedlickak --Jedlickak 6. 10. 2008, 12:47 (UTC)

Především chci poděkovat - děkuji a pak se ohradit, neberu Vás jako starého dědka, na věku vůbec nesejde. Jinak, ano domnívám se, že se neorientujete v autorském právu, ale to cca 90% národa, bez ohledu na věk, barvu kůže či cokoli jiného. Já se zase neorientuji v chemii, každý člověk je někde silnější a někde slabší. Pravidla české Wikipedie nejsou stěžejní, pro nic, člověk, kterého nezajímá správa se s nimi setkává velmi okrajově a myslím, že je nemusí číst (natož se v nich orientovat), protože na ty drobnosti ho upozorní ti co se jimi zajímají, opravdu to není o věku.
Slova o nádoru vzteku a tak jsou výstřelky aktualní nálady pisatelů, jejich rozčarování a tak, samozřejmě žádná podobná atmosféra tu není.
První verze o nezvolení byla přesnější, rezignovala jsem až v okamžiku, kdy bylo jasné, že zvolena nebudu, je to výrazně lehčí pro další řešení. Byrokrat nemusí psát na metu zdůvodnění proč mám být práv zbavena, vyhli jsme se tím nejasnostem při vyhodnocování. Wikipedisté moji práci neuznali jako přínosnou a práv mě ve volbách zbavili, kdybych měla požadovanou podporu nerezignovala bych a mrzí mě, že jsem neprošla, čili to opravdu nebyl akt rezignace, ale pouze uznání porážky ve volbách.
Opravdu děkuji a věřte, že já si Vás také vážím a že mým cílem nebylo v žádném případě Vás ani kohokoli jiného buzerovat, ale jen sunout Wiki dále. Mladí musí být nekompromisní :), kompromis je dle mého otce vystřízlivění z opojení mládí (mám tenhle vejšplecht ráda) :). Děkuji --Vrbova 11. 10. 2008, 13:56 (UTC)

Přesouvání obrázků na CommonsEditovat

Ahoj, chtěl bych tě poprosit, jestli by jsi mohla k obrázkům, které přesouváš na Commons, doplňovat informace s české wikipedie. Myslím tím popisky, data či případné původní zdroje, protože se jinak tyto informace ztratí. --Sevela.p 20. 10. 2008, 09:16 (UTC)

OK u nějakých to dělám, u některých věcí mi uniká význam. Např. pokud se něco jmenuje Kostel ve Vesnici a popisek je stejný, tak myslím, že to nemá význam. Smysl psát tam, kam to odkazuje mi také uniká, jednak není problém, aby se to dělalo roboticky a jednak na commons se nemaže a v tamní anarchii je to dost nevýznamná informace. Že je to přesunuto z cs je uvedeno, pokud to má nějaký zdroj tak také - pokud někde ne, je to moje chyba. Bohužel již nejsem správce, takže cchybu nemohu napravit, nevidím smazané soubory. Pokud se nejedná o nic z toho co jsem jmenovala, pak Tě nechápu. Díky --Vrbova 21. 10. 2008, 07:29 (UTC)

SOSEditovat

Tuto editaci jsem vložil do diskuse Wikipedistů: Vrba, Tlusťa a Japo s prosbou o pomoc.

Vážený příteli Wikipedisto! V roce 2007 jsem se jako nováček Wikipedie ve snaze podpořit, podle tehdejšího mého mínění, záslužnou činnost této encyklopedie, rozhodl vytvořit několik pozoruhodných článků. Velmi brzo jsem ale zjistil, že mé představy jsou velmi naivní a nerealizovatelné bez podrobného poznání vnitřních pravidel a hlavně vzájemných vztahů. nejvíce exponovaných účastníků. Nejvíce mi komplikovala život mladá (o 50 let mladší) „správcová“, která měla odvahu mi vytýkat neznalost pravidel. Nejvíce mi však vadilo, že téměř vždy měla při svých výtkách a zásazích pravdu. A tak jsem to raději na čas vzdal.

Ke konci letošního roku 2008 jsem se, po podrobnějším seznámení s vnitřními pravidly i navzdory poznání katastrofálnímu stavu vztahů uvnitř kolektivu a v jeho špičkách, rozhodl opět ve své dříve započaté práci pokračovat. Netrvalo však dlouho a už jsem znovu narazil na potíže. Vybral jsem si poměrně náročné téma článku, který mi začal svým rozsahem přerůstat přes hlavu. Uprostřed jeho tvorby jsem proto zvolil jeho editační úpravu, která mi měla pomoci článek zkrátit alespoň opticky.

Jeden z řadových Wikipedistů mi však mou poslední editaci bez vysvětlení smazal s později vysvětleným odkazem na nedodržení ZÁSAD JEDNOTY VZHLEDU A STYLU Wikipedie. Mám rozpracovanou náročnou práci na článku: "Řezbářství". Podle zásad WIKI mi do mé tvorby může kdokoliv z Wikipedistů zasahovat. Souhlasím. Je mi jasné, že mi kdokoliv může pomáhat mou práci kreativně doplňovat a rozvíjet. A těší mě to. Vadí mi ale, že vinou nedostatečné obrany Wikipedie proti vandalům, mi kdekdo může mou práci také beztrestně ničit. Chtěl bych dále ve své práci pokračovat. Jsem puntičkář, kterému nejvíce záleží na kvalitním obsahu. Nemám také nic proti opravám mých chyb. Nevím si však rady v obraně proti zásahům sebestředných nebo ublížených vandalů. Prosím Vás proto o radu, případně i o pomoc. Předem Vám děkuji. --Jedlickak 29. 10. 2008, 10:48 (UTC)

Uzavření ŽoKuEditovat

Ahoj, rád bych Tě požádal, zda-li bys neuzavřela Wikipedie:Žádost o komentář/Hromadná copyvia Wikipedisty:Pajse. Poslední příspěvek sem byl vložen 7. září 2008 a ŽoK je mrtvý. Já bych daný ŽoK uzavřel sám, ale nemám přehled o výsledku diskuze a nehodlám další dvě hodiny číst příspěvky, abych posléze napsal jednu větu ve shrnutí. Obracím se na Tebe jako na zakladatelku ŽoKu. Proto, pokud jsi srozuměna s obsahem, prosím o jeho uzavření. (Tuto zprávu zasílám i kolegovi Berenovi.) Díky --Kacir

K předešlému připojuji žádost o uzavření Wikipedie:Žádost o komentář/Pavěda. Děkuji. --Kacir 5. 1. 2009, 13:32 (UTC)

Abych se přiznala myslím si, že ŽoKy mají uzavírat správci či byrokraté, neboť těmto lidem byla vyjádřena nějaká důvěra, já tuto důvěru nezískala a myslím si, že je tak velmi nevhodné, abych to uzavírala já. V tomto případě je to sice jedno, ale principielně by to tak IMHO mělo být. Děkuji --Vrbova 31. 1. 2009, 15:19 (UTC)

NávratEditovat

Ahoj, jsem rád že tě zase vidím v posledních změnách, navíc u té nevděčné práce na copyviích. A protože myslím, že za toto jsem ti ještě nepoděkoval, snažím se tak udělat aspoň teď.
Takže vítej zpátky. --Packa 26. 2. 2010, 09:54 (UTC)

Děkuji --Vrbova 4. 3. 2010, 16:38 (UTC)

WikisrazEditovat

Pozvánka na setkání wikipedistů

3. (snad již opravdu) pravidelný sraz wikipedistů s workshopem se uskuteční
v pondělí 18. července 2011 od 18.30 hodin v Zulu baru, Na bojišti 8, Praha 2, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova.
Všichni jsou srdečně zváni!

Pokud máte zájem, tak se zapište a stránku pro případné změny sledujte.


--Juan de Vojníkov 15. 7. 2011, 16:16 (UTC)

PoděkováníEditovat

Děkuji vám za pokus o vytvoření stránky "Václav Řehák".(To já jsem požádal o to, aby byla vytvořena)

                          S pozdravem --Werner.v (diskuse) 24. 11. 2013, 14:32 (UTC)

Pozvánka na oslavu 15. narozenin české WikipedieEditovat

Dobrý den, jak se daří? Rád bych vás pozval na oslavu 15. narozenin české Wikipedie, která se bude konat 3. května 2017 v kanceláři Wikimedia Česká republika ve Slovenské 21 v Praze-Vinohradech. Zvu vás, protože bychom rádi na jednom místě shromáždili co nejvíce bývalých i současných správců české Wikipedie (akce je však samozřejmě i pro nesprávce a dokonce i pro ty, kteří jen Wikipedii podporují, ale nikdy ji pořádně needitovali). Program je na stránce akce, ale stále se na něm pracuje a Vaše náměty a nápady si rád přečtu na diskuzi k akci.

Pokud máte zájem, prosím připište se do seznamu na stránce akce. Pokud o akci nemáte zájem, nejlépe uděláte, když odstraníte svoje jméno ze seznamu správců, který jsme připravili na stránce akce. Následně už vás nebudeme kontaktovat. Díky a těším se na shledání, --Martin Urbanec (diskuse) 16. 2. 2017, 15:23 (CET)

Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Vrbova“.