• Jaromír Šrámek
  • zaměstnán na Ústavu histologie a embryologie 1.LF UK
  • předseda Sisyfa