Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů

Někteří wikipedisté vytvořili projekt snažící se koordinovat udržování přehledných licenčních informací o mediálních souborech v české Wikipedii. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů. Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky.

Někdo mě pořád otravuje jakousi divnou šablonou. Co mám dělat?

Wikipedie je projekt otevřené encyklopedie. Protože k encyklopedii patří i obrázky, byla by škoda, kdyby jich většina musela jednoho dne být smazána kvůli porušování autorských práv. Abychom se této nemilé variantě vyhnuli, je třeba u každého obrázku uvést údaje, které umožní snadno ověřit, že tu může být. Optimální postupy se liší v závislosti na tom, kde jste obrázek získali.

Obrázek jsem pořídil osobně
Děkujeme ze obrázek! Vy to máte naprosto jednoduché. Do popisku stačí napsat, že obrázek je váš vlastní, a nalepit k němu nějakou svobodnou licenci, aby byl k užitku všem. Nabídka těch doporučených je na stránce Wikipedie:Licence pro vlastní obrázky.
Obrázek jsem nahrál z webové stránky
Je všeobecně rozšířeným omylem, že všechno, co je na Internetu, je možno zadarmo stáhnout, používat, šířit, kopírovat, zveřejňovat, opisovat, či dokonce po zkopírování vydávat za vlastní dílo. Tak to ale ve skutečnosti není. Autorský zákon (v ČR je to v současnosti zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších novelizací) svými ustanoveními chrání veškerá díla, u kterých není vysloveně stanoveno, že chráněna nejsou. Volnými díly (bez ochrany) jsou v České republice například díla úřední, kroniky obcí, státní symboly, symboly jednotek územních samospráv a podobná díla, u kterých je veřejný zájem na vyloučení, a také díla velmi stará (nejméně 70 let po smrti autora). Dále mezi volná díla patří díla pořízená federálními agenturami USA (NASA a podobné), případně další díla, o nichž to stanoví zákony dané země.
Držitelem autorských práv je osoba, která dílo vytvořila (autor). Autor pak má právo s dílem nakládat dle vlastní libosti a rovněž má právo rozhodovat o jeho použití a šíření formou licenční smlouvy. Pokud není vysloveně stanoveno, že je dílo možno použít, je toto dílo chráněno a jeho nahráním na Wikipedii byste porušili práva autora. Jednou možností je samozřejmě vymazání této fotografie, ale to by byla jistě škoda, neboť se většinou jedná o pěkný obrázek. Nejprve je proto dobré kontaktovat autora fotografie a požádat ho o vyjádření a o případné povolení k použití. Obrázky tedy lze na Wikipedii použít jen v případě, že jej autor výslovně uvolní pod nějakou svobodnou licencí, nebo jde-li o volné dílo. Až v případě, že autor nepovolí použití fotografie, je bohužel nutno obrázek vymazat.
Obrázky, které vyhovují některému ze zmíněných kritérií, prosím opatřete odkazem na původní stránku, kde je vidět informace o licenci, nebo v případě, že jde o volné dílo, toto v rozumné míře zdůvodněte.
Fair use obrázky
Česká Wikipedie donedávna připouštěla i nahrávání obrázků podle amerických ustanovení fair use. Tato možnost byla však v rámci slaďování se s českým autorským právem 1. listopadu 2006 zakázána.

Motivace

Tento projekt vznikl v reakci na současný neutěšený stav informací o licencích jednotlivých obrázků na české Wikipedii. Jelikož od zahájení české Wikipedie do začátku ledna 2005 významná část wikipedistů nezaznamenávala informace o zdroji a licenci svých obrázků, je většina jejího mediálního obsahu jen obtížně použitelná v budoucích projektech. Vzhledem k neblahým zkušenostem jiných Wikipedií (obvykle je tento problém zpočátku bagatelizován) je jasné, že ve chvíli, kdy vyvstane akutní potřeba, se může ukázat řešení kvůli nedostatku času a scházejícím informacím neefektivním, velmi bolestným (zahodit třeba polovinu obrázků), či dokonce nemožným. Promarněné příležitosti se už později nemusí opakovat.

Rozhodl jsem se proto zahájit projekt, který se problémy tohoto typu bude snažit řešit s předstihem.

Proč uvádět licenční informace

Zde uvádím některé argumenty pro vkladatele obrázků, kteří dosud důležitost vkládání licenčních informací nechápou.

 • Po čase, když už wikipedista odejde, může být prakticky nemožné tyto informace doplnit.
 • Licence se doplňuje, protože možné způsoby použití v jedné zemi nemusí odpovídat způsobům použití v jiné zemi a ve většině zemí jsou legální možnosti použití autorských děl bez explicitního stanovení práv velmi omezeny.
 • Obvykle je mnohem těžší vytvořit obrázky než text a pokušení porušit autorské právo je proto větší. Obchodní partneři, kteří jsou ochotni nadaci WikiMedia zaplatit sublicenci například za vydání obsahu v tištěné podobě, z tohoto důvodu zvláště dbají na autorská práva obrázků. Obsah, u kterého nejsou známa práva použití, pak musí být zbytečně přepracováván.
 • Pokládá se za znak dobrého chování uvádět (legální) zdroje, odkud byly obrázky zkopírovány. Pokud bude Wikipedia působit seriózně, bude mnohem snadněji získávat práva pro přejímání obsahu z jiných zdrojů.
 • Uvedete-li někde, "obrázek jsem vyfotil já sám a je možné ho užívat", tak je to z právního hlediska nejen poněkud nezávazné, ale nikdo, kdo by rád obrázek použil, ale neumí česky, si s tím neporadí; uvedení typizované licence na popisné stránce je však jednoznačné.
 • Pokud obrázky vytváří wikipedista sám, může Wikipedii použít jako výbornou referenci, kde může prezentovat svou práci. Ovšem musí se uvést jako autor.
 • Jen obrázky s jasnou vyhovující licencí mají šanci zůstat ve Wikipedii teoreticky navždy.

Jak (ne)uvádět zdroj

Metody odkazování na obrázky kopírované z jiných Wikipedií rozebírá stránka Wikipedie:Odkazy na zdroje obrázků z jiných wikipedií.

Rozsah

Tento WikiProjekt se snaží především zmapovat stav licencí obrázků a jiných mediálních děl na české wikipedii, označit je příslušnými popiskami, nahrazovat nebo odstraňovat problematické soubory. Protože dosud není na obzoru žádný důležitý projekt citlivý na licence mediálního obsahu, obrázky, u kterých se nepodaří doplnit informaci o zdroji nebo licenci, prozatím nebudou odstraňovány. S příchodem takového projektu se tento přístup může změnit.

Účastníci

 • Beren
 • občas se v tom pokouší vrtat che
 • občas pomáhá --Zp 07:02, 23. 1. 2006 (UTC)
 • Zirland objektivně je nutno uznat, že se tím zabývám, i když jsem to dosud nevnímal jako účast na WikiProjektu
 • Timichal

Struktura

 • Každý obrázek by měl obsahovat informaci o svém zdroji a licenci. Základní informace o licenci se vkládají výhradně formou vložené šablony, text může, pokud je to nutné, licenci dopřesňovat.
 • Každá šablona musí být zaznamenána na stránce Wikipedie:Popisky licence souborů a na stránce Wikipedie:Šablony/Autorská práva.

Cíle

 1. Zmapovat licence všech obrázků v české wikipedii a tento stav udržovat.
 2. Snažit se omezovat množství obrázků s problematickými licencemi a nahrazovat je bezproblémovými.
 3. V případě zahájení projektu, který je citlivý na licence mediálního obsahu, zajistit dodržení licenčních cílů tohoto projektu.
 4. Dojít do stavu, kdy je možno českou verzi bezproblémově vydat na DVD, k tomuto cíli bychom měli směřovat stav obrázků zde.

Obecná strategie

 • S periodou týdne (nebo častěji) pravidelně kontrolovat nové obrázky, doplňovat informaci o zdroji a licenci, pokud jsou zřejmé nebo kontaktovat wikipedistu, který obrázek vložil.
 • Podle možností zkontrolovat a doplňovat informace i u starých obrázků.
 • Je potřeba se zamyslet nad možnými budoucími projekty a roztřídit licence podle toho, zda jsou vhodné pro další projekty v České republice. Sjednotit design šablon a barvami vyjádřit jejich vhodnost (např. červený okraj - šablony nevyhovující ani současnému stavu, žluté šablony - jejich licence neplatí v ČR, ale v USA ano, bílé šablony s modrým okrajem - licence zcela bezproblémová, ...).

Stav

 • Obrázky vložené mezi 8. 1. 2005 – 6. 12. 2005 jsou již označeny některou ze šablon s popisem licence.

Komentáře ke stavu

 • Doplnil a prověřil jsem licence u obrázků nahraných ve dnech 9. - 13. 11. 2005--Zp 19:56, 17. 1. 2006 (UTC)
  Zkusmo jsem to prolezl a našel jsem několik problematických, kvůli kterým by asi v budoucnu také bylo užitečné wikipedisty popichovat. Většina z nich je ironicky u obrázků, které jste nahrál vy, což ale není až tak překvapivé, protože v oné dávce jste většinovým přispěvovatelem :)
  • Obrázky s licencemi, vyžadujícími uvedení autora (GFDL, Attribution), by měly mít uvedené autory. (1, 2, 3, ...)
  • S tím souvisí, že je vhodné se koukat na odkazy na případné zdroje z jiných wiki – často tam jsou k nalezení odkazy na commons, taky se tím dají najít omyly podobné tomu, který byl na Blatnice skvrnitá.jpg
  • Ne všem wikipediím se dá věřit co do označování licencí. Odkaz na Fisch Elritze 800px.jpg vede na sv, který vede na neexistující stránku na de. Tím pádem o zdroji nevíme nic. Konstrukcím podobným vtipu o blondýnkách je lepší se vyhýbat.
  • Občas se dá licence zjistit: Cobitis taenia.jpg
  • Americké univerzity nejsou federální úřady USA, od označování obrázků z nich pocházejících jako PD-USGov je tedy lepší se vyhnout.
  V každém případě díky za odevedení pořádného kusu práce, doufám, že budete ochoten v ní nadále pokračovat. Dávejte prosím příště pozor na problémy uvedené výše, jsem si jist, že pak se nám společnými silami podaří kontrolovat obrázky alespoň tak výkonně, jak je kolegové nahrávají. --che 22:10, 17. 1. 2006 (UTC)

prošel jsem obrázky nahrané do 26. 3. 2006 a doplnil informace o licencích--Zp 07:14, 31. 3. 2006 (UTC)

doplnil jsem licenci u obrázku Soubor:3d-fractal-noumenon.jpg, snad to bude vyhovovat. Hidalgo944 10:44, 15. 5. 2007 (UTC)

zkontrolovány obrázky od 27.3 do 1.6. --che (někdy)

Seznamy

Související články