Wikipedie:Díla ze soukromých sbírek

Na díla, jejichž autor zemřel před více než sedmdesáti lety, se autorský zákon zpravidla nevztahuje – vizte článek Volné dílo

Tato stránka velestručně rozebírá otázku autorských práv u obrazů, grafik, fotografií a podobných záležitostí, které se nacházejí v soukromých sbírkách.


Podle § 39 autorského zákona (121/2000 Sb.) může vlastník originálu nebo rozmnoženiny díla tento originál či rozmnoženinu vystavovat nebo bezplatně poskytnout k vystavení, pokud to autor při převodu vlastnictví nevyloučil.

Podle § 17 ale vystavením není "zpřístupňování díla způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí". Z toho vyplývá, že na nahrávání na Wikipedii ani Internet obecně nemá vlastník originálu nebo kopie sám od sebe právo a potřebuje k němu souhlas autora.

Související článkyEditovat