Kocourkov

fiktivní město
Tento článek je o fiktivní obci. O bývalé osadě pojednává článek Kocourkov (bývalá obec).

Kocourkov je smyšlená obec, která je dějištěm mnoha komických historek o kocourkovských obyvatelích, kteří dělají vše neúčelně a neúspěšně.

Prokop Chocholoušek: Kocaurkow (titulní strana, 1847)
Die Schildbürger – obálka knihy o obyvatelích města Schild (německy)

Kocourkov v české literatuře

editovat

Kocourkov vznikl pravděpodobně v ústním podání a z něho se později dostal do literatury. Už v 17. století se kocourkovské historky objevily v knížkách lidového čtení. Roku 1832 vydal Josef Jaroslav Langer svou alegorickou prózu Den v Kocourkově. V letech 18471848 pak Prokop Chocholoušek vydal kocourkovské příběhy v osmi svazcích pod názvem Kocaurkow, čili, Pamětnosti přewelikého města Kocaurkowa a obywatelů geho / sbjrané a pro obweselenj weselých i mrzutých na swětlo wydané od Prokopa Chocholausska.[1]

V Hovorech s TGM říká Masaryk Karlu Čapkovi, jak se vždycky stavěl proti „Kocourkovu a Hulvátovu“.[2] V české literatuře patří ke klasice kocourkovského žánru kniha Ondřeje Sekory Kronika města Kocourkova, autor při tom vzpomíná, že první historky o Kocourkově slyšel v dětství od svého otce.

Podobně na Moravě se kocourkovské příběhy vyprávějí o městečku Šimperk, jehož předobrazem je skutečné městečko Šilperk, od roku 1949 přejmenované na Štíty.[3]

„Kocourkov“ jiných národů

editovat

Svůj Kocourkov mají i jiné národy, např. ve starověkém Řecku hrály tuto roli Abdéry, které byly ovšem městem skutečným. Ve francouzské literatuře se objevuje obdobné městečko Brétizy.[zdroj?] Německým městem podivínů je Schild a jeho občané Schildbürgern, nizozemským Kampen, anglickým Gotham; v Polsku městečku hloupých říkají Pacanów, v Srbsku Balov, ve Švédsku Tälje[4]. Kocourkovskému podání se poněkud blíží též slovenské anekdoty o Záhorácích (třebaže jinak se na Slovensku užívá jméno Kocúrkov(o) či Čudáková).

Jiné známé fiktivní obce

editovat

Reference

editovat
  1. Prokop Chocholoušek: Kocaurkow, čili, Pamětnosti přewelikého města Kocaurkowa a obywatelů geho
  2. K. Čapek, Hovory s TGM. Praha: Československý spisovatel 1990, str. 130.
  3. K. Fojtík, Veselosti nikdy dosti (Lidová vyprávění z Moravy). Brno 1956.
  4. POŠTA, Miroslav. Švédské pohádky. Praha: Verzone, 2014. 112 s. ISBN 978-80-87971-00-0. S. 74–77. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat