České malířství 1. poloviny 20. století

České malířství 1. poloviny 20. století má mnoho podob. Nejvíce se ale vyznačuje uměleckými skupinami jako jsou Osma, SVU, Tvrdošíjní, Umělecká beseda , Surrealistická skupina anebo Skupina RA.

OsmaEditovat

Osma byla skupina osmi malířů:

Manifestačně se přihlásili dvěma výstavami v roce 1907 a 1908 k evropskému umění a to hlavně k expresionismu a fauvismu. Umělecké cíle v dané době směřovaly k původním zdrojům a osobnostem evropského umění ( například Vincent Van Gogh, Edvard Munch, Paul Cézanne,...). Obě výstavy Osmy vstoupily do vývoje českého umění jako zásadní předěl →→ oddělení umělecké scény na avantgardu a tradiční výtvarný projev. Po druhé výstavě se jejich tvorba začala rozlišovat. OSMA zanikla se vstupem jejich členů do SVU.

SVU → Skupina výtvarných umělcůEditovat

Tato skupina byla založena roku 1911. Jejími hlavními představiteli jsou Emil Filla, Vincenc Beneš, Otakar Kubín, Antonín Procházka, Ladislav Šíma, Vlastislav Hofman, architekt Josef Chochol, architekt Pavel Janák, Antonín Matějček. Později se přidali sochař Otto Gutfreund, Josef Čapek, architekt Josef Gočár,...

Tito představitelé zastávali především expresionistické a kubistické východisko. V letech 1912-1914 vystavovali na šesti výstavách. Skupina vydávala časopis Umělecký měsíčník, který řídil Josef Čapek.

Členové SVU

Maloval též obraz jako například programní obraz Čtenář Dostojevského, Dvě ženy, Zápas koně se lvem, Zápas lva s býkem, Zátiší se zlatými rybkami.

Díla: obrazy se symbolistickými prvky jako je například Polibek smrti.

Po 1. světové válce používal vlastní styl jako je smyslové chápání barvy, tématem jsou zátiší, figurální scény, krajiny.

Díla: Kytice ve váze, Krajina z Provence, Ohyb cesty .

TvrdošíjníEditovat

Je to skupina malířů, kteří nemuseli na frontu nebo se z války vrátili. Poprvé se představili roku 1918. Tato skupina je sdružení umělců vytvořené na jedné straně z kuboexpresionistické avantgardy jako jsou Josef Čapek, Václav Špála a na straně druhé konzervativnější bývalí členi skupiny Sursum jako jsou Jan Zrzavý a Rudolf Kremlička. Skupina pravidelně vystavovala až do roku 1921.

V dalších letech šla jeho tvorba dvěma směry a to krajinné a dětské motivy. Tyto motivy byly dekorativně hravé, expresivní a velkorysé.

Díla: Děti s fialkami, Zlé svědomí, Piják, Kolovrátkář.

Díla: Děvče v bílém živůtku, Česající se žena, Před zrcadlem.

Umělecká besedaEditovat

Umělecká beseda je spolek, který v letech 1863 - 1951 sdružoval umělce usilující o rozvoj českého umění a kultury organizováním uměleckého života, pořádáním kulturních akcí, plesů, výstav, přednášek a vydáváním knih a časopisů. V této skupině existovaly dva názorově odlišné okruhy:

krajinomalby - Navečer v podzimní krajině, Tání.

Surrealistická skupinaEditovat

Tato skupina byla založena roku 1934. Při tomto vzniku se sešli malíři, kteří náleželi do okruhu poetického Devětsilu. Teoretikem této nové skupiny byl Karel Teige.

Díla: Le Havre, Odpoutaný strom, Pád Ikarův.

Díla: cyklus Z českého ráje, Velké rekviem.

Díla: Milenci, Kávová panenka.

  • Toyen( Marie Čermínová ) tvořila obrazy z cirkusového prostředí. Vypracovala s Jindřichem Štýrským nový styl Artificialismus. Malovala také válečné dílo, ale pod vlivem magického realismu - cykly Střelnice, Schovej se válko.

Díla: Larvy, Přízraky pouště.

Skupina RAEditovat

Skupina RA vznikla roku 1943. U jejího zrodu stál Václav Zykmund. Dostala název podle Rakovníku, kde Zykmund studoval. Na formování skupiny se podíleli malíři Bohdan Lacina, Josef Istler, Václav Tikal.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • AUTOR NEZNÁMÝ. Skupina RA. 6.. vyd. Brno: Brno, 1947. 34 s. 
  • LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců. 1.. vyd. Praha: Odeon, 1988. 540, obrázková, fotky, rejstřík s. ISBN 80-207-0404-3. 
  • KOTALÍK, Jiří. Václav Špála. 1.. vyd. Praha: Odeon, 1972. 81 s. 
  • SRP, Karel. Jan Zrzavý. 1.. vyd. Praha: Academia, 2003. 435, ilustrovaná s. ISBN 80-200-1220-6. 
  • KUČÍK, Vladislav. Barvy slečna Toyen. 1.. vyd. Praha: YXZ, 2008. 325 s. ISBN 978-80-7388-050-7. 
  • LAHODA, Vojtěch. Emil Filla. 1.. vyd. Praha: Academia, 2007. 747, ilustrovaná + portréty s. ISBN 80-200-1538-8. 
  • SRP, Karel; BYDŽOVSKÁ, Lenkla; BREGANTOVÁ, Polana. Karel Teige a typografie. 1.. vyd. Praha: Akropolis,Arbor vitae, 2009. 310, ilustrovaná s. ISBN 978-80-87164-17-4. 
  • SRP, Karel. Rudolf Kremlička O něm a s ním. 1.. vyd. Praha: Academia, 2006. 359 s. ISBN 80-200-1425-X. 
  • ČAPEK, Josef. Josef Čapek. 1.. vyd. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 128, ilustrovaná s. ISBN 978-80-904315-2-2. 

Externí odkazyEditovat