Fronta (z lat. frons, „čelo“, „přední strana“) je ve válce linie dotyku nepřátelských armád, respektive oblast na rozhraní území ovládaných nepřátelskými armádami, na které probíhají bojové operace. Původně označovala stabilizovanou linii dotyku armád, nicméně posléze se výraz zevšeobecnil na jakoukoliv oblast dotyku armád bez ohledu na to, zda je stabilizovaná či nikoliv.

Pohled na vyznačenou linii západní fronty během I. světové války.

Fronty první světové války editovat

Za první světové války existovaly tři významné fronty:

A dále tyto fronty:

Fronty druhé světové války editovat

Za druhé světové války existovaly v Evropě dvě hlavní fronty:

Krom těchto hlavních front existovaly ještě další méně významné, které se navíc někdy uvádějí jako pododdíly těchto hlavních front.

Externí odkazy editovat