Zločin

trestný čin
Další významy jsou uvedeny na stránce Zločin (rozcestník).

Zločin je označení pro zásadním způsobem zlý čin, který pachatele v případě odhalení zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, jenž má být potrestán. Původně[kdy?] právní systémy navazovaly na přirozené pojetí morálky a práva a tento pojem se v soudní praxi používal pro činy, které byly trestány.[zdroj?] Pod vlivem pozitivistického pojetí práva a odluky práva od morálky se pro výrazněji trestané druhy činů v některých zemích začal používat morálně indiferentní pojem trestný čin.

Z českého právního řádu termín „zločin“ vymizel v roce 1950 s nahrazením rakousko-uherského zákona o zločinech a přečinech novým trestním zákonem. Podobně jej neznal ani trestní zákon z roku 1961.

Nový trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010 tento pojem obnovil, přičemž se jím označuje kategorie závažnějších trestných činů jako protiklad pojmu přečin (§ 14 odst. 3 TrZ). Zločinem je každý trestný čin, který je spáchán úmyslně a pokud za něj hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby pět a více let. Zákon navíc jako podtyp zločinu zná tzv. zvlášť závažný zločin, což je takový úmyslný trestný čin, u nějž činí tato horní hranice trestní sazby nejméně deset let.

Externí odkazyEditovat