Pachatel je trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho i jen připravovala. Pokud daný trestný čin spáchalo více osob, jde o spolupachatele.

Pojem pachatele editovat

Pachatel svým jednáním vždy naplní všechny požadované znaky skutkové podstaty daného trestného činu, nebo jeho pokusu či i jen přípravy, pokud je trestná.[1] Pachatelem je i tehdy, pokud nekoná sám, ale k trestné činnosti využije jinou osobu, která není trestně odpovědná nebo která nebude vědomě daný trestný čin páchat.[2]

Od osoby pachatele je naopak nutno odlišovat další subjekty trestného činu, které jsou v pozici účastníka trestného činu. Jde o organizátora, který spáchání pouze zosnuje nebo řídí, návodce, který pachatele k trestné činnosti přesvědčí, a o pomocníka, který spáchání jen umožní nebo usnadní. Na druhou stranu všichni tito účastníci jsou trestně odpovědní úplně stejně jako samotný pachatel.[3]

Trestní odpovědnost pachatele editovat

Aby byl pachatel trestně odpovědný a tudíž i trestně postižitelný, musí kromě spáchání trestného činu splňovat i tato kritéria:

 1. musí být starší 15 let[4] a
 2. musí být příčetný.[5]

Kromě toho se trestní odpovědnosti může navíc ještě vyhnout tehdy, pokud jsou dány tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, např. nutná obrana, krajní nouze nebo oprávněné použití zbraně.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. § 22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“).
 2. § 22 odst. 2 TrZ.
 3. § 24 odst. 1 a 2 TrZ.
 4. § 25 TrZ.
 5. § 26 TrZ.

Literatura editovat

 • V. Kratochvíl a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-042-3
 • D. Císařová a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Linde, 2006, ISBN 80-7201-594-X
 • J. Jelínek a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, ISBN 80-86861-67-8

Externí odkazy editovat

 •   Slovníkové heslo pachatel ve Wikislovníku