Pachatel je trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho i jen připravovala. Pokud daný trestný čin spáchalo více osob, jde o spolupachatele.

Pojem pachatele

editovat

Pachatel svým jednáním vždy naplní všechny požadované znaky skutkové podstaty daného trestného činu, nebo jeho pokusu či i jen přípravy, pokud je trestná.[1] Pachatelem je i tehdy, pokud nekoná sám, ale k trestné činnosti využije jinou osobu, která není trestně odpovědná nebo která nebude vědomě daný trestný čin páchat.[2]

Od osoby pachatele je naopak nutno odlišovat další subjekty trestného činu, které jsou v pozici účastníka trestného činu. Jde o organizátora, který spáchání pouze zosnuje nebo řídí, návodce, který pachatele k trestné činnosti přesvědčí, a o pomocníka, který spáchání jen umožní nebo usnadní. Na druhou stranu všichni tito účastníci jsou trestně odpovědní úplně stejně jako samotný pachatel.[3]

Trestní odpovědnost pachatele

editovat

Aby byl pachatel trestně odpovědný a tudíž i trestně postižitelný, musí kromě spáchání trestného činu splňovat i tato kritéria:

 1. musí být starší 15 let[4] a
 2. musí být příčetný.[5]

Kromě toho se trestní odpovědnosti může navíc ještě vyhnout tehdy, pokud jsou dány tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, např. nutná obrana, krajní nouze nebo oprávněné použití zbraně.

Reference

editovat
 1. § 22 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“).
 2. § 22 odst. 2 TrZ.
 3. § 24 odst. 1 a 2 TrZ.
 4. § 25 TrZ.
 5. § 26 TrZ.

Literatura

editovat
 • V. Kratochvíl a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-042-3
 • D. Císařová a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Linde, 2006, ISBN 80-7201-594-X
 • J. Jelínek a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, ISBN 80-86861-67-8

Externí odkazy

editovat
 •   Slovníkové heslo pachatel ve Wikislovníku