Zločin z nenávisti

Zločin z nenávisti (angl. hate crime) či v právní terminologii přesnější trestný čin z nenávisti je trestný čin motivovaný nesnášenlivostí a společenskými předsudky vztahujícími se ke společenské skupině identifikované na základě rasy, náboženství nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. Pachatel si vybírá oběť na základě (i jen domnělé) příslušnosti k takto identifikovatelné skupině osob. Trestný čin z nenávisti může mít jak podobu verbálního útoku (hate speech) tak i fyzického útoku.

Trestní právo v ČeskuEditovat

V českém právním řádu je násilí motivované nenávistí zohledněno v podobě speciálních trestných činů, anebo jako přitěžující okolnost při uložení trestního postihu. Pojetí zločinu z nenávisti se blíží nejvíce:

"Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem."[1]
  • respektive § 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
"Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."[2]
  • případně § 352 - Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci
"Kdo skupině obyvatel vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Kdo užije násilí proti skupině obyvatel nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."[3]
  • a dále § 42 písm. b) - Přitěžující okolnosti
"Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel ... spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky."[4]

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • KALIBOVÁ, Klára (ed.). Násilí z nenávisti, rasismus a média. Praha: In IUSTITIA, 2011. Dostupné online. (česky) 
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Zapomenuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR. Praha: In IUSTITIA, EVZ, KBS, 2010. (česky) 
  • HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, 2008. (česky) 
  • ZAPLETALOVÁ, Lucie. Svoboda projevu v kontextu hate speech. Brno: PrF MU, 2008. Dostupné online. (česky) 
  • NOVÁKOVÁ, Hana. Trestné činy narušující soužití lidí z hlediska nové právní úpravy. Brno: PrF MU, 2010. Dostupné online. Kapitola 2-5. (česky) 

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat