Trestní sazba v českém trestním právu označuje výměru trestu odnětí svobody, který se za daný trestný čin ukládá. U každé skutkové podstaty je ve zvláštní části trestního zákoníku uvedena dolní a horní hranice trestní sazby, ve které se lze při ukládání trestu obvykle pohybovat.

Např. u trestného činu vraždy činí v základní skutkové podstatě dolní hranice trestní sazby deset let a horní hranice osmnáct let odnětí svobody.[1]

Na konkrétní výši trestní sazby pak mají vliv mj. polehčující a přitěžující okolnosti.

Posun hranic trestní sazby

editovat

I přes pevně stanovené hranice trestní sazby u každé skutkové podstaty se však od nich soud může při ukládání trestu odchýlit a trest mimořádně uložit pod spodní hranicí nebo i nad horní hranicí trestní sazby. Zvýšení trestu je vždy omezeno, v případě snížení jen v některých případech. Snížení pak přichází do úvahy tehdy, pokud:[2]

Naopak zvýšit trestní sazby lze, jestliže:[3]

Reference

editovat
  1. § 140 odst. 1 zákona ze dne 8. ledna 2009, č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“)
  2. § 58 a § 40 trestního zákoníku
  3. § 59, § 43 odst. 1 a § 108 trestního zákoníku