Korunní svědek

(přesměrováno z Spolupracující obviněný)

Korunní svědek je pachatel trestného činu, který usvědčí své spolupachatele a díky tomu bude na základě dohody s orgány činnými v trestním řízení potrestán výrazně mírněji, nebo nebude dokonce stíhán vůbec. Tento institut se vyskytuje především v případech závažné kriminality v angloamerickém právním systému.[1][2]

V českém trestním právu není institut klasického korunního svědka upraven, přibližuje se mu ale tzv. spolupracující obviněný, který byl do právního řádu zaveden od 1. ledna 2010 zákonem č. 41/2009 Sb. Podle § 178a trestního řádu může být jako spolupracující v obžalobě označen státním zástupcem ten obviněný, který spáchal zločin a který:

  • oznámil takové skutečnosti, které mohou významně přispět k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a zavázal se o nich před soudem podat pravdivou výpověď,
  • svobodně, vážně a určitě se doznal k činu, za nějž je stíhán,
  • souhlasí s označením za spolupracujícího obviněného.

Označení za spolupracujícího obviněného a přispění k objasnění trestné činnosti organizovaného zločinu je pak polehčující okolností podle § 41 písm. m) trestního zákoníku a kromě toho může podle § 58 odst. 4 trestního zákoníku vést k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody nebo až k úplnému upuštění od potrestání podle § 46 odst. 2 trestního zákoníku.

Reference a poznámky editovat

  1. I když zde se kupodivu neoznačuje jako Crown witness, což v Anglii znamená prostě svědek obžaloby. Používají se například termíny witness immunity nebo cooperating witness
  2. TRMAL, Jan. Korunní svědek. Brno, 2010. diplomová práce. PrF MU. Vedoucí práce Vladimír Kratochvíl. Dostupné online.

Externí odkazy editovat