Polehčující okolnost

Polehčující okolnost je v trestním právu taková okolnost, která umožňuje soudu uložit mírnější trest. Pokud ale jde o okolnost, která je zákonným znakem trestného činu, nelze k ní jako k okolnosti polehčující přihlédnout. Jejich výčet je uveden v § 41 trestního zákoníku, protože jde ale pouze o demonstrativní výčet, polehčujícími okolnostmi tedy mohou být i jiné, v zákoně neuvedené okolnosti.

Některé polehčující okolnosti

editovat

Polehčující okolností může zejména být, pokud pachatel:

 • spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých
 • spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností
 • spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti
 • spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku
 • spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil
 • spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých
 • spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost
 • spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat
 • trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek
 • přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu
 • svůj trestný čin sám oznámil úřadům
 • napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným
 • přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny
 • trestného činu upřímně litoval
 • vedl před spácháním trestného činu řádný život

Související články

editovat