Ochranné léčení

Ochranné léčení je trestní sankcí, resp. ochranným opatřením, které se ukládá pachatelům činu jinak trestného, které není možné stíhat pro jejich nepříčetnost, duševní poruchu či užívání návykových látek.[1]

Je upraveno v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Ochranné léčení lze uložit:

  • osobě, která spáchala čin jinak trestný, ale z důvodu nepříčetnosti není trestně odpovědná
  • pachateli, který trestný čin  spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou
  • pachateli, který trestný čin spáchal v souvislosti s užíváním, nebo pod vlivem návykové látky[2]

Účel ochranného léčeníEditovat

Účel ochranného léčení spočívá v terapeutickém vlivu na pachatele, především ve snaze zmírnit či odstranit rizikové faktory vedoucí k nebezpečnosti pachatele.[2] Trestní zákoník účel ochranného léčení přímo nevykládá.

Výkon ochranného léčeníEditovat

Soud ukládá ochranné léčení ambulantní, nebo ústavní formou. Během výkonu ochranného léčení může soud jeho formu změnit, pokud se dosavadní stane nepřiměřenou. Ochranné léčení lze uložit jako samostatnou trestní sankci, v případě že jde o osobu, která pro svou nepříčetnost není trestně odpovědná a je svým pobytem na svobodě nebezpečná. V jiných případech se ochranné léčení ukládá vedle trestu odnětí svobody. Jeho vykonání je možné před nebo po výkonu trestu odnětí svobody, podle toho v jakém případě se lépe zajistí naplnění účelu ochranného léčení.[1]

Délka ochranného léčeníEditovat

Délka ochranného léčení je stanovena individuálně, vždy však na dobu po kterou to vyžaduje jeho účel. Ústavní ochranné léčení může dle trestního zákoníku trvat maximálně po dobu dvou let. V případě nenaplnění účelu ochranného léčení může po přezkoumání dojít, a to i opakovaně, k prodloužení ochranného léčení, pokaždé s horní hranicí dvou let.[3]

ReferenceEditovat

  1. a b Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 99
  2. a b PAVEL ŠÁMAL A KOLEKTIV. Trestní zákoník I. § 1-139. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck Dostupné online. ISBN 978-80-7400-109-3, ISBN 80-7400-109-1. OCLC 699497999 S. 1026. 
  3. PAVEL ŠÁMAL A KOLEKTIV. Trestní zákoník I. § 1-139. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck Dostupné online. ISBN 978-80-7400-109-3, ISBN 80-7400-109-1. OCLC 699497999 S. 1035.