Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost se zakládá na spáchání skutku se znaky odpovídajícími skutkové podstatě nějakého trestného činu, ať už úmyslného nebo z nedbalosti, a to příčetnou osobou starší 15 let. U osob mladistvých musí dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže navíc dojít k naplnění podmínky dostatečné rozumové a mravní vyspělosti. Dojde-li pak v trestním řízení k uznání viny, může být pachateli uložen trest. Od 15 let máme jen polovinu odpovědnosti, než kdyby nám bylo 18 let.

Existuje několik podmínek, jež způsobují zánik trestnosti: upuštění od přípravy nebo pokusu trestného činu a účinná lítost.

Externí odkazy editovat