Otevřít hlavní menu

Zločin proti lidskosti, tento termín byl poprvé použit roku 1915[kde?] v souvislosti s tureckým masakrem Arménů.[zdroj?] Na poli mezinárodního práva byl poprvé definován pro potřeby norimberského procesu jako: „...vražda, vyhlazování, zotročování, deportace nebo jiné nelidské činy spáchané proti jakémukoliv civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo za války, nebo pronásledování z příčin politických, rasových či náboženských při provádění kteréhokoliv zločinu spadajícího pod pravomoc Soudního dvora nebo ve spojení s takovým zločinem, bez ohledu na to, zda bylo porušeno místní právo země, kde zločiny byly spáchány.“[1]

ReferenceEditovat

  1. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-164 Dohoda č. 164/1947 Sb. (Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy)