Akt (výtvarné umění)

umělecké zobrazení nahého lidského těla

Akt je označení pro výtvarné zobrazení nahého lidského těla. Může jít o dílo malířské, sochařské nebo fotografické. Cílem aktu je zpravidla vyjádření estetické hodnoty lidského těla, nikoli působení smyslností na pohlavní pudy člověka. Klasický akt navazuje na antickou tradici zobrazování ideálu krásy postavou v kontrapostu.

Jean-Christophe Destailleur: Ženský akt (příklad fotografického aktu)

Hranice mezi erotickým uměním a aktem je nestálá, odvíjí se od kulturních a náboženských zvyklostí společnosti i od osobních zkušeností diváka. Zobrazení aktu v současné západní společnosti není – na rozdíl od nahoty v běžných každodenních situacích – vnímáno jako porušení norem slušnosti.

Umělci editovat

Mezi nejznámější umělce, kteří pracovali s tématem aktu patří:

Galerie editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat