Výstava

organizovaná prezentace a zobrazení výběru položek nebo obrázků

Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.

Muzejní expozice

Rozdíl mezi výstavou a expozicíEditovat

I když slova výstava a expozice jsou do určité míry synonyma, obvykle slouží k rozlišení dvou prezentačních forem:[1]

  • Expozice je dlouhodobá, obvykle trvá déle než 2 roky a v delším horizontu (např. 10 let) obměňovaná či invovaná. Vychází ze zaměření muzea – prezentovány jsou sbírkové předměty muzea, představuje jejich jádro a shrnuje charakter sbírky.
  • Výstava je krátkodobá – orientačně do doby trvání 2 let, putovní výstava je vystavována na více místech a může být obměňována v souvislosti s regionem nebo zaměřením zapůjčitele. Výstava je obvykle zaměřena na úžeji vymezené téma a jde více do hloubky než expozice. Bývá taktéž provázena doprovodnými akcemi.

Fáze přípravy výstavy / expoziceEditovat

Nejdříve je potřeba se nad tématem budoucí výstavy zamyslet, je-li téma zpracovatelné, je-li na zpracování tématu dostatek financí, prostor, předmětů. Dle toho se rozhodneme, bude-li výstava realizována či nikoli. Dojde k vytvoření synopse – o čem výstava bude, komu bude určena.

Poté se připraví libreto, kde se zpracuje dané téma zhruba v rozsahu jedné strany. V této fázi musíme rozhodnout, zda budeme potřebovat nové vitríny, panely, modely, předběžně rozhodujeme o doprovodných programech, vytváříme finanční rozvahu.

V poslední fázi před samotnou instalací dojde k vytvoření scénáře, kde musí být detailně popsána celá výstava, protože dle tohoto plánu se bude výstava připravovat. Musí obsahovat přesné plány – půdorysy jednotlivých místností, pohledy do vitrín, přesný nákres vitrín, plné znění textů a popisků včetně jejich barvy, velikosti a druhu fontu a další věci potřebné pro instalaci. Pokud si výstavu / expozici vytváří muzeum samo, může být scénář volnější.

ReferenceEditovat

  1. DOLÁK, Jan. Muzeologie pro nemuzeology. Bratislava: Muzeológia a kulturne dedictvo, 2019. 76 s. Dostupné online. ISBN 978-80-89881-15-4. Kapitola Muzejní prezentace, s. 31–32. 

Externí odkazyEditovat