Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

český specializovaný archiv

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, zkratkou ÚAZK, je specializovaný archiv vedený Zeměměřickým úřadem sídlící v Praze v Kobylisích. Archivem užívané anglické jméno má buď podobu doslovného překladu: Central Archive of Surveying and Cadastre,[2] nebo jindy zní poněkud rozšířeně: Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre, zkráceně CASMC, a v němčině se užívá doslovný překlad: Das Zentralarchiv für Landesvermessung und Kataster, zkratkou ZALK.[3]

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Zeměměřické a katastrální úřady, budova archivu v pražských Kobylisích
Zeměměřické a katastrální úřady, budova archivu v pražských Kobylisích
SídloPod sídlištěm 9, Praha, Česko
Souřadnice
Oficiální webwww.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx
E-mailmiroslav.kronus@cuzk.cz
Map
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Výřez s Újezdskou branou z celoplošné vrstvy císařských povinných otisků, tedy zde ze spojených map pražské (1842, zpřesněné 1852; otisk 1856) a smíchovské (1840; otisk 1845) stabilního katastru, 1 : 2880.[1]

Existenci tohoto archivu definoval zákon o zeměměřických[4] a katastrálních orgánech roku 1992[5] a jako specializovaný archiv je definován archivním zákonem.[6] Původ tohoto archivu je úzce spojen s vytvářením a uchováváním stabilního katastru (a potřebou ukládat jeho mapy a písemný operát). Podle stavu v roce 2017 byl archiv začleněn jako samostatného oddělení Zeměměřické sekce Zeměměřického úřadu s vedoucím a deseti dalšími zaměstnanci.[7][8] Od 1. ledna 2022 ze samostatného oddělení vznikl odbor, který má dvě oddělení, a to Oddělení historického archivu a badatelny a Oddělení digitálního archivu zeměměřictví a katastru,[9][10] jež odborně zpracovává a ukládá digitální archiválie i pro Digitální mapu veřejné správy.[11][12][13] Navýšen byl i počet zaměstnanců ÚAZK na jednoho ředitele odboru, dva vedoucí oddělení, šest archivářů, jednoho programátora, jednoho správce informačních a komunikačních technologií a dva operátory informačních a komunikačních technologií.[14]

Archiv v roce 2017 spravoval 23 fondů a 7 sbírek, a v jejich rámci 1177 běžným metrům (zkráceně bm) a 86 173 evidenčním jednotkám.[8] Archiv v roce 2021 spravoval stále 23 fondů a 7 sbírek, ovšem v nich po proběhlých vnitřních pořádacích změnách jen 1151 bm, ale zato již 194 350 evidenčních jednotek.[14] Archiv je především provenienčně příslušným k přejímání materiálů státního mapového díla České republiky, přičemž uchovává i materiály předchůdců (včetně rozsáhlého fondu stabilního katastru, vceňovacího, písemného i měřického operátu – jehož nemalou část uchovává i Národní archiv a jiné archivy[15] – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru uchovává také českou část třetího vojenského mapování). Vedle toho archiv vyvíjí příležitostně sbírkotvornou činnost na poli české nestátní a světové kartografie, podobně i historických kartografických pomůcek, tematických filmů a podobně.[16]

Historie Editovat

 
Zálepka c. k. archivu map katastrálních v Praze s císařským dvouhlavým orlem s malým znakem monarchie z doby před rokem 1915.

Archivování mapových děl v ÚAZK navazuje na systém vytvořený v tak zvaném Rakouském císařství a budovaný v souvislosti se zpracováváním stabilního katastru. Již rok 1822 přináší založení jednotlivých zemských archivů map katastrálních. V roce 1832 byl ve Vídni zřízen Centrální archiv pozemkového katastru[17] (kk: Catastral-Central-Mappen-Archiv Wien),[18] který uchovával tak zvané císařské povinné otisky stabilního katastru a dále vznikaly archivy map katastrálních (pro Čechy byl ustanoven samostatný archivář 1840). V roce 1919 vznikl při československém ministerstvu financí Ústřední archiv katastrálních map, který při archivní rozluce přejímal císařské povinné otisky z vídeňského centrálního archivu. Tento archiv byl v roce 1928 transformován na Ústřední archiv pozemkového katastru. Archiv přejímal nově tištěné mapy z Litografického (resp. Reprodukčního) ústavu zřízeného při ministerstvu.

V roce 1950 archiv přeměněn na Ústřední mapovou a listinnou dokumentaci a převeden do Státního zeměměřického a kartografického ústavu. Jako samostatná organisace zanikl roku 1954, kdy pozůstalost převzal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický).[19] Jako depositář pro staré mapy byl adaptován roku 1967 zámek v Libočanech.

V roce 1971 byl zřízen Ústřední archiv geodézie a kartografie, který zřizoval Geodetický ústav a byl rozeznán jako archiv podle archivní vyhlášky (později zákona), tedy jako archiv zvláštního významu.

Archiv pod současným názvem vznikl podle zákona roku 1992, začal fungovat 1993. ÚAZK se z původního prostoru užívaného již od dvacátých let dvacátého století[20] (budova ministerstva financí, vstup z pražského Dražického náměstí[21] číslo 7, tedy malostranského čp. 63, a po uzavření vchodu pro archiv průchodem kolem pošty[22] do Josefské ulice) se stěhoval roku 2000 do nové budovy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, nad hlavním vchodem označené jménem Zeměměřické a katastrální úřady.[23]

V květnu až listopadu 2015 se musel přestěhovat také depositář, vzhledem k ukončení nájemního vztahu s vlastníkem libočanského zámku, tedy Benediktinským arciopatstvím svatého Vojtěcha a svaté Markéty v Břevnově, z Libočan do Pardubic.[24]

Struktura fondů a sbírek Editovat

 
Slavkov u Brna (Austerlitz) na výřezu z pátého listu císařského povinného otisku (1854) mapy (1826) stabilního katastru se signaturou B2/a/6MS a číslem 2778, uloženého v rámci měřického operátu.[25]

Reference Editovat

 1. Archiv – aplikace pro prohlížení naskenovaných archiválií a leteckých měřických snímků, vyžadující pouze internetový prohlížeč. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2022-10-24]. Dostupné online. (česky, německy) 
 2. ČÚZK. State Administration of Land Surveying and Cadastre. Central Archive of Surveying and Cadastre. www.cuzk.cz [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální, 2022 [cit. 2022-09-05]. Dostupné online. (anglicky, česky) 
 3. KOSTKOVÁ, Pavla; ŘÍMALOVÁ, Jitka; GRIM, Tomáš, KRONUS, Miroslav. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre. Das Zentralarchiv für Landesvermessung und Kataster. 3. vyd. Praha: Zeměměřický úřad, 2010. II, 54 s. S. I, 1, 9, 15. (česky, anglicky, německy) 
 4. Naše řeč – Zeměměřictví a zeměměřičství. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2022-08-01]. Dostupné online. 
 5. 359/1992 Sb. Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 6. Zákony - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 7. Výroční zpráva 2017. [online]. Zeměměřický úřad, 2022-01 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 8. a b KRONUS, Miroslav. Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2017 [online]. Praha: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 2018-02-19 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 9. Výroční zpráva 2021. [online]. Zeměměřický úřad, 2022-01 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 10. Zeměměřický úřad. ZÚ. Výroční zpráva 2022. 1. vyd. Praha: Zeměměřický úřad, 1. 2023. IV, 56 s. Dostupné online. S. 2, 3, 38. 
 11. Digitální mapa veřejné správy - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz [online]. [cit. 2022-07-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-07-18. 
 12. Digitální mapa veřejné správy. www.cuzk.cz [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2022-07-18]. Dostupné online. 
 13. PROFANT, Ondřej. Digitální technická mapa | Profant. www.profant.eu [online]. [cit. 2022-07-18]. Dostupné online. 
 14. a b KRONUS, Miroslav. Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2021 [online]. Praha: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 2022-03-25 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 15. a b Archivní fondy ČR - Ministerstvo vnitra České republiky. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 16. a b Fondy a sbírky. uazk.cuzk.cz [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 17. KOSTKOVÁ, Pavla; ŘÍMALOVÁ, Jitka; GRIM, Tomáš, KRONUS, Miroslav. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre. Das Zentralarchiv für Landesvermessung und Kataster. 3. vyd. Praha: Zeměměřický úřad, 2010. II, 54 s. S. 3, 9, 15. (česky, anglicky, německy) 
 18. KOSTKOVÁ, Pavla; ŘÍMALOVÁ, Jitka. A2/a/G27. Materiál, který vznikl v roce 1866 v k. k. Catastral Central-Mappen-Archiv ve Vídni, je soupisem triangulačních operátů z let 1824 – 1828 a 1830 – 1840. Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2022-10-14]. Dostupné online. (česky, německy) 
 19. KOCÁB, Milan; ZAORALOVÁ, Jana; ROUBÍK, Ondřej. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Název úkolu: Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek. Identifikační kód projektu: PK01P04OPP003. Závěrečná výzkumná zpráva. Zdiby: VÚGTK, 12. 2003. I, 54 s. Dostupné online. S. 14.  Archivováno 15. 2. 2019 na Wayback Machine.
 20. MUSILOVÁ, Jaroslava; PIKEŠOVÁ, Zdeňka. Z historie budov Ministerstva financí. Redakce Jiří Machonský. 1. vyd. Praha: Oddělení Finanční a ekonomické informace Personálního odboru Ministerstva financí ČR, 2013. IV, 43 s. Dostupné online. ISBN 978-80-85045-44-4, ISBN 80-85045-44-3. OCLC 855464335 Kapitola Ministerstvo financí v budovách bývalého kláštera na Malé Straně, s. 1. 
 21. ŠÍMA, Jiří. 100 let zeměměřických činností ve veřejném zájmu. Zeměměřič. Praha: Springwinter, 2019, ročník 26., čís. 1, s. 47. Dostupné online. ISSN 1211-488X. 
 22. Pošta Praha 011. Josefská 641/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana. Mapy.cz [online]. [cit. 2022-08-25]. Dostupné online. 
 23. Český úřad zeměměřický a katastrální | ČÚZK. Foursquare [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. KRONUS, Miroslav. Výroční zpráva Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) za rok 2015. www.cuzk.cz [online]. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 2016-02-24 [cit. 2022-06-28]. Dostupné online. 
 25. B2/a/6MS. 2778. Slavkov u Brna, berní okres Slavkov u Brna. Podnázev: Austerlitz (Slawkow) in Mähren. Brünner Kreis. Bezirk Austerlitz. 1826. Lith. Dotzler u. Müller 1854. Měřítko: 1 : 2 880. Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2022-10-24]. Dostupné online. 

Literatura Editovat

 • GRIM, Tomáš. Představení nových přírůstků do ÚAZK (2014) na staremapyceska.cz;
 • ČERNOHORSKÝ, Jiří; ŠÍMA, Jiří; HÁNEK, Pavel. Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018). 2. rozšířené a pozměněné vydání. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2018. 266 stran. ISBN 978-80-88197-10-2. S. 4-5, 125, 136–146, 205-208, 214-215, 218, 224, 227-231, 233-235, 241-242, 247, on-line;
 • BUCHLOVSKÝ, Martin. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru: Pohled zpět, současnost i vize dalšího vývoje. In: Geodetický a kartografický obzor. Ročník 68 (110), číslo 12. Praha - Bratislava: Český úřad zeměměřický a katastrální - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, prosinec 2022, celé číslo on-line, ISSN 1805-7446, strana 229-242, článek on-line.

Externí odkazy Editovat