Formulář

Formulář označuje list papíru, listinný dokument, ve kterém je předtištěn text a další pomocné grafické údaje (rámečky, kolonky) pro písemné vyplnění různých dat a údajů. Jedná se o synonymum pro slova blanket, tiskopis, popřípadě dotazník.

Různé formuláře.

Tištěné tiskopisy se vyskytují ve formě administrativních pomůcek v mnoha oborech lidské činnosti, v dnešní době bývají hlavní tištěné formuláře vyhotoveny tak, aby bylo možno provádět elektronické snímání (skenování), respektive čtení zapsaných údajů přímo do počítače. Z těchto důvodů je možno také některé tiskopisy opatřit i čárovým kódem apod.

V dnešní době může mít formulář i elektronickou podobu ve formě souboru (PDF, ZFO) nebo webové stránky. V tomto kontextu se také toto slovo používá i v dalších oblastech výpočetní techniky, kdy slovem formulář označujeme některé prvky uživatelského rozhraní mezi uživatelem počítače (operátorem) a programovým vybavením počítače, jenž obvykle slouží pro vstup a výstup dat na obrazovku (či jiné zobrazovací zařízení).

Výhody formulářůEditovat

 • méně pracné (formuláře jsou hromadně vytvořeny/tištěny)
  • vyplňování
  • výběrem možností
  • zaškrtáváním
 • uživateli bývá napovězeno, jaké informace má poskytnout nebo jakou formou
 • usnadněné zpracování (přehlednější nacházení odpovědí, nebo automatické zpracování - optické rozpoznávání, export hodnot)
 • informace jsou shromažďovány písemně a mohou být znovu prozkoumány později (formulář může také obsahovat pole podpisu, které umožňuje převzít odpovědnost za přesnost poskytovaných informací)
 • jednodušší úkoly (jako je shromažďování nebo distribuce dat), lze oddělit od kvalifikovanějších procesů, jako je například rozhodování. Vydávání a zpracování formulářů může být provedeno méně kvalifikovaným personálem nebo počítačem. Tím lze snížit náklady a zvýšit objem zpracování dat.

Příklady formulářůEditovat

Externí odkazyEditovat