Zeměměřič

odborník v oboru geodézie

Zeměměřič (geodet, zastarale také geometr) je odborný pracovník, zabývající se měřením (a zobrazením výsledků tohoto měření) částí povrchu zemského a objektů na něm. Jeho prací tedy není věda zeměměřictví, ale praktické zeměměřičství.[1] Zeměměřič je absolvent střední průmyslové školy ve studijním oboru geodézie a katastr nemovitostí (nejčastěji na Střední průmyslové škole zeměměřické a Geografickém gymnáziu Praha) a nebo vysoké školy v oboru geodézie a kartografie.

Zeměměřič při měření s totální stanicí

Výraz zeměměřič se skládá ze slov Země a měřit, proto je jeho význam „ten, který měří Zemi“. V laické veřejnosti se používá místo slova zeměměřič i termínu geometr. Mezi odborníky je zaměnitelný i termín geodet, který však přísně vzato spíše odkazuje na vědní obor geodézie. (obdoba: lékař-medik, zeměměřič-geodet). V období starověkého Říma se užívalo pojmu agrimensor (latinsky).[2] Počátek oboru geodézie (zeměměřictví) se klade do období vzniku a rozvoji egyptských civilizací: druhé tisíciletí př. n. l.[3]

Významní zeměměřičiEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam geodetů.

George Washington se stal zeměměřičem, bylo to jeho první zaměstnání.

ÚlohyEditovat

Úřední ověřeníEditovat

Veškeré výsledky zeměměřické činnosti musí být ze zákona ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Toto ověření je stvrzeno kulatým razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra a zapsáním osoby na seznam zeměměřičů.[4] Oprávnění uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální na základě úspěšně složené zkoušky. U vojáků z povolání uděluje toto oprávnění Ministerstvo obrany České republiky. Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání zeměměřického zaměření a praxi v oboru minimálně pět let.

ReferenceEditovat

  1. HRUŠKOVÁ, Zd. Naše řeč – Zeměměřictví a zeměměřičství. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2022-08-01]. Dostupné online. 
  2. MARŠÍKOVÁ, Magdalena; MARŠÍK, Zbyněk. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. první. vyd. Praha: Libri,s.r.o., 2007. 182 s. ISBN 978-80-7277-318-3. S. 161. 
  3. HÁNEK Pavel. 250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru). První vydání. Praha: Klaudian, 2000. 72.s. ISBN 80-902524-0-0. S.5
  4. ČÚZK: Seznam všech úředně oprávněných zeměměřických inženýrů Archivováno 12. 8. 2020 na Wayback Machine.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat