Katastr

typ geografického informačního systému, který obsahuje soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidence vlastnických a jiných právním vztahů k nim

Termín katastr znamená rejstřík či seznam a používá se v těchto významech:

Jsou uváděny dvě varianty původu slova:

  1. Ze spojení řeckých slov kata a stichon. Katastichon = řádek po řádce, rejstřík, seznam. Přes italské catasto a německé Kataster.[1] Tak přichází v polovině devatenáctého století i do angličtiny z francouzštiny ze slova cadastre, kde se objevuje již v šestnáctém století ze staroitalského catastico. To pak vzešlo z pozdně řeckého katastikhos katastikhos.[2]
  2. Z latinského capitastrum. Caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav.[3]

Reference

editovat
  1. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA
  2. cadastral | Etymology, origin and meaning of cadastral by etymonline. www.etymonline.com [online]. [cit. 2022-11-28]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Jan Bumba: České katastry od 11. do 21. století. Grada, Praha, 2007, 190 s. ISBN 978-80-247-2318-1

Externí odkazy

editovat