Katastr

typ geografického informačního systému, který obsahuje soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidence vlastnických a jiných právním vztahů k nim

Termín katastr znamená rejstřík či seznam a používá se v těchto významech:

Jsou uváděny dvě varianty původu slova:

  1. Ze spojení řeckých slov kata a stichon. Katastichon = řádek po řádce, rejstřík, seznam. Přes italské catasto a německé Kataster.[1]
  2. Z latinského capitastrum. Caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav.[2]

ReferenceEditovat

  1. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA
  2. Jan Bumba: České katastry od 11. do 21. století. Grada, Praha, 2007, 190 s. ISBN 978-80-247-2318-1

Externí odkazyEditovat