Státní ceny za literaturu a za překladatelské dílo – Další jazyky