Otevřít hlavní menu

Anna Valentová

česká překladatelka a vysokoškolská pedagožka

Přehled zaměstnáníEditovat

  • propagační oddělení Maďarského kulturního a informačního střediska v Praze
  • Ústav jazyků a literatur Československé akademie věd (zde se podílela na redakci první verze maďarsko-českého slovníku)
  • působila jako lektorka češtiny na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Lóránda Eötvöse v Budapešti (v letech 19681973)
  • redaktorka Státního pedagogického nakladatelství v redakci cizích jazyků a slovníků (19731981)
  • redaktorka v nakladatelstvích Ivo Železný, Naše vojsko a Mladá fronta
  • vyučovala na FF UK maďarskou literaturu 20. století a současnou, vedla překladatelský seminář

Ceny za překladEditovat

PřekladyEditovat

Z maďarštinyEditovat

Z angličtinyEditovat