Praha XIX

městský obvod Velké Prahy dle zákona z roku 1923

Praha XIX bylo v letech 1923–1949 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalého města Bubeneč a bývalých obcí Dejvice, Sedlec, Vokovice a Veleslavín, připojených k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. z dosavadního smíchovského okresu. Jako volební obvod byla Praha XIX vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923. Vládní nařízení 187/1947 Sb, účinné od 14. listopadu 1947, ponechalo rozsah obvodu stejný, určilo jej však i obvodem pro státní správu a název obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha XIX – Dejvice.

Obvod byl zrušen k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Dejvice, Sedlec, Vokovice a Veleslavín byly zařazeny do nového obvodu Praha 6, Bubeneč byl zčásti začleněna do obvodu Praha 7. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, rozdělení bylo obdobné: Dejvice, Sedlec, Vokovice, Veleslavín a část Bubenče připadly do obvodu Praha 6, druhá část Bubenče do obvodu Praha 7. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Dejvice, Vokovice, Veleslavín a větší část Bubenče do městské části Praha 6 a menší část Bubenče do městské části Praha 7, Sedlec připadl do městské části Praha-Suchdol. Od 1. ledna 2005 byl Dolní Sedlec převeden pod městskou část Praha 6.

Související články editovat

Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6