Praha 12 (1949–1960)

pražský městský obvod v členění v letech 1949-1960

Praha 12 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval část Královských Vinohrad

Popisné číslo na bývalém vinohradském nádraží.

Základem pro vznik obvodu Praha 12 byl dosavadní obvod Praha XII (od roku 1947 nazvaný Praha XII – Královské Vinohrady), jehož území bylo totožné s územím Královských Vinohrad a který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. Obvod Praha 12 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od dosavadního obvodu Praha XII se jeho vymezení liší tím, že část Královských Vinohrad připadla k novoměstskému obvodu Praha 2.

Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž západní část Královských Vinohrad (od roku 1968 jen Vinohrad) zůstala v obvodu Praha 2, východní část byla rozdělena mezi vršovický obvod Praha 10 a žižkovský obvod Praha 3, drobné části připadly i do obvodů Praha 1 a Praha 4. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 rozdělily Vinohrady obdobným způsobem do městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 10, Praha 1 a Praha 4.

Související články editovat

Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6