Praha 3 (1949–1960)

pražský obvod existující v letech 1949–1960, zahrnující většinu Karlína a část Nového Města

Praha 3 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval většinu Karlína a část Nové Město.

Domovní číslo v Kubově ulici se starým číslem obvodu

Základem pro vznik obvodu Praha 3 byl dosavadní obvod Praha X (od roku 1947 nazvaný Praha X – Karlín), jehož území bylo totožné s územím Karlína a který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. Obvod Praha 3 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od dosavadního obvodu Praha X se jeho vymezení liší tím, že k obvodu Praha 3 byla připojena část Nového Města, dosud označovaného jako obvod II., a část Karlína (Rustonka) byla připojena k obvodu Praha 8 (1949), který vznikl modifikací dosavadního obvodu Praha VIII – Libeň. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž tento karlínský obvod byl v podstatě připojen k libeňskému obvodu Praha 8. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Karlín a přilehlé části obvodu Praha 8 do městské části Praha 8.

Související články editovat

Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6