Praha 13 (1949–1960)

pražský městský obvod existující v letech 1949–1960

Praha 13 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval Vršovice, část Záběhlic (včetně Spořilova, ale bez Zahradního Města), a část Michle.

Starší domovní čísla v Záběhlicích

Základem pro vznik obvodu Praha 13 byl dosavadní obvod Praha XIII (od roku 1947 nazvaný Praha XIII – Vršovice), který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. a od 14. listopadu 1947 byl zmenšen na základě vládního nařízení 187/1947 Sb, které od něj oddělilo nový obvod Praha XX - Strašnice. Obvod Praha 13 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od dosavadního zmenšeného obvodu Praha XIII se jeho vymezení liší tím, že je rozšířeno o část Michle na úkor dosavadního obvodu Praha XIV - Nusle, transformovaného na obvod Praha 14. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž Vršovice se staly jádrem nového obvodu Praha 10, k němuž připadla i většina Záběhlic a bohdalecká část Michle, zatímco část Záběhlic (Spořilov) a většina Michle připadly do obvodu Praha 4. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 rozdělily tyto oblasti obdobným způsobem do městských částí Praha 10 a Praha 4.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6