Praha XVIII

městský obvod Velké Prahy dle zákona z roku 1923

Praha XVIII bylo v letech 1923–1949 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalého města Břevnov (včetně Horní Liboce) a obcí Střešovice a Dolní Liboc, připojených k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. z dosavadního smíchovského okresu. Jako volební obvod byla Praha XVIII vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923. Vládní nařízení 187/1947 Sb, účinné od 14. listopadu 1947, ponechalo rozsah obvodu stejný, určilo jej však i obvodem pro státní správu a název obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha XVIII – Břevnov.

Popisné číslo v Liboci v ulici Za vokovickou vozovnou
Označení domu ve Střešovicích v ulici Na zástřelu, která tvoří hranici s Břevnovem
Pohlednice vězně koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, adresovaná do Prahy XVIII-Břevnova

Obvod byl zrušen k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Břevnov s částí Dolní Liboce a částí Střešovic utvořily nový obvod Praha 5, zbylé části Dolní Liboce a Střešovic byly připojeny k obvodu Praha 6. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž Břevnov, Střešovice i Dolní Liboc připadly do obvodu Praha 6. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Břevnov, Střešovice a Liboc do městské části Praha 6 (pouze nepatrná část Břevnova spadala do městské části Praha 5).

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6