Praha 16 (1949–1960)

obvod hlavního města Prahy v letech 1949–1960, který zahrnoval část Smíchova a dále Radlice, Hlubočepy a Malou Chuchli.

Praha 16 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval část Smíchova a dále Radlice, Hlubočepy a Malou Chuchli.

Evidenční číslo provizorního domu v Dalejském údolí
Popisné číslo domu v ulici Na Václavce na Smíchově

Základem pro vznik obvodu Praha 16 byl dosavadní obvod Praha XVI (od roku 1947 nazvaný Praha XVI – Smíchov), který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. Obvod Praha 16 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od obvodu Praha XVI se jeho vymezení liší tím, že je menší o část Smíchova, která společně s dosavadním obvodem Praha XVII – Košíře vytvořila nový obvod Praha 4. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž území dosavadního obvodu Praha 16 se stalo jádrem nového obvodu Praha 5. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Smíchov, Radlice a Hlubočepy do městské části Praha 5, Malou Chuchli do městské části Praha-Velká Chuchle.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6