Praha XVI

městský obvod Velké Prahy dle zákona z roku 1923

Praha XVI bylo v letech 1923–1949 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalého okresního města Smíchov a obcí Radlice a Hlubočepy, připojených k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. z dosavadního smíchovského okresu, a osady Malá Chuchle, která byla k témuž datu vyčleněna z obce Velká Chuchle ve zbraslavském okrese a připojena k Praze. Jako volební obvod byla Praha XVI vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923. Vládní nařízení 187/1947 Sb, účinné od 14. listopadu 1947, ponechalo rozsah obvodu stejný, určilo jej však i obvodem pro státní správu a název obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha XVI – Smíchov.

Staré domovní číslo v ulici Na srpečku
Staré domovní číslo v ulici Nad pomníkem
Označení ulice a domu v Malé Chuchli
Staré označení obvodu v Radlicích

Obvod byl zrušen k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Část Smíchova, Radlice, Hlubočepy a Smíchov pak utvořily nový obvod Praha 16, zbylá část Smíchova byla začleněna do obvodu Praha 4 (spolu s Košíři, Motolem a Jinonicemi). Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž Smíchov, Radlice, Hlubočepy i Malá Chuchle připadly do obvodu Praha 5. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Smíchov, Radlice a Hlubočepy do městské části Praha 5, Malou Chuchli do městské části Praha-Velká Chuchle.

Související články editovat

Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6