Praha 5 (1949–1960)

obvod Prahy v členění v letech 1949-1960

Praha 5 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval Břevnov, části Dolní Liboce a část Střešovic.

Staré označení obvodu na Ořechovce ve Střešovicích

Základem pro vznik obvodu Praha 5 byl dosavadní obvod Praha XVIII (od roku 1947 nazvaný Praha XVIII – Břevnov), který zahrnoval celé čtvrtě Břevnov, Dolní Liboc a Střešovice a který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. Obvod Praha 5 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od dosavadního obvodu Praha XVIII se jeho vymezení liší tím, že části Střešovic a Dolní Liboce byly připojeny k obvodu Praha 6, který vznikl transformací dosavadního obvodu Praha XIX - Dejvice. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž téměř celý dosavadní obvod Praha 5 (až na nepatrnou část Břevnova) byl připojen k obvodu Praha 6 (nový obvod Praha 5 vznikl v roce 1960 jižněji a s dosavadním obvodem Praha 5 nemá společné téměř žádné území). Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily většinu tohoto území i do městské části Praha 6.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6