Praha IX

městský obvod Velké Prahy dle zákona z roku 1923

Praha IX byla jako volební obvod Velké Prahy vymezena vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923. Vládní nařízení 187/1947 Sb, účinné od 14. listopadu 1947, ponechalo rozsah obvodu stejný, určilo jej však i obvodem pro státní správu a název obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha IX – Vysočany.

Uliční tabule na začátku Poděbradské ulice ve Vysočanech
Uliční tabule na nároží Kbelské a Konzumní ulice v Hloubětíně
Staré číslo obvodu na tabulce s popisným číslem v Konzumní ulici v Hloubětíně

Obvod zahrnoval území dřívějšího města Vysočany a katastrální území čtvrtí Prosek a Hloubětín. Všechna tato území byla k Praze připojena 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. z dosavadního karlínského okresu.

Obvod byl zrušen k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Část Vysočan, Prosek a Hloubětín se staly základem nového obvodu Praha 9, menší část Vysočan (Na Balkáně) byla spojena se Žižkovem do obvodu Praha 11. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž Vysočany (část?), Prosek a Hloubětín připadly společně do obvodu Praha 9. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily Prosek, větší část Vysočan a menší část Hloubětína do městské části Praha 9, větší část Hloubětína do městské části Praha-Kyje (v roce 1994 přejmenované na Praha 14), malá část Vysočan (Na Balkáně) připadla do městské části Praha 3 a nepatrný neobydlený pás Hloubětína (u malešické průmyslové oblasti) do městské části Praha 10.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6