Praha XIII

městský obvod Velké Prahy dle zákona z roku 1923

Praha XIII bylo v letech 1923–1947 označení městského obvodu Velké Prahy, tvořeného územím bývalého města Vršovice a bývalých obcí Záběhlice a Hostivař (bez osad Milíčov a Háje) z dosavadního vinohradského okresu a bývalé obce Staré Strašnice (včetně osady Nové Strašnice) z dosavadního žižkovského okresu, v letech 1947–1949 části tohoto území. Všechna tato území byla připojená k Praze 1. ledna 1922 na základě zákona č. 114/1920 Sb. z. a n. Jako volební obvod byla Praha XIII vymezená vládním nařízením č. 7/1923 Sb. s účinností ode dne vyhlášení 17. ledna 1923.

Historická tabule označení názvu ulice v záběhlické osadě Trnkov (při okraji Strašnic)
Historická tabule označení názvu ulice v ulici Nad sady na Spořilově
Označení Smolenské ulice ve Vršovicích
Stará domovní čísla v Útulné ulici ve Strašnicích

Na základě vládního nařízení 187/1947 Sb, účinného od 14. listopadu 1947, byl dosavadní obvod Praha XIII rozdělen na dva obvody. Název dosavadního obvodu se rozšířil o název sídelní čtvrti obvodu, tedy na Praha XIII – Vršovice, a v obvodu zůstaly pouze Vršovice a část Záběhlic (bez Zahradního Města). Zbytek původního obvodu (Staré Strašnice, Hostivař, část Záběhlic s názvem Zahradní Město) byl vyčleněn jako nový obvod Praha XX – Strašnice. Šlo o historicky první změnu číslování pražských obvodů (do té doby byly jen připojovány nové části Prahy, ale číslování již připojených částí se nikdy neměnilo); zároveň šlo i o první případ, kdy jedno katastrální území bylo rozděleno do více městských obvodů.

Obvody XIII i XX byly zrušeny k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Dosavadní obvod Praha XIII – Vršovice byl přeměněn v nový obvod Praha 13, přičemž k Vršovicím a části Záběhlic přibyla ještě část Michle (Bohdalec). Dosavadní obvod Praha XX – Strašnice byl přeměněn v nový obvod Praha 10, který obsahoval navíc Malešice. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů. S výjimkou části Záběhlic (Spořilova), který připadl do obvodu Praha 4, připadlo celé území obvodů XIII a XX do nového obvodu Praha 10. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 začlenil Vršovice, Záběhlice (bez Spořilova), Strašnice i Hostivař do městské části Praha 10 a Spořilov do městské části Praha 4. Od 1. ledna 1995 byla Hostivař převedena do městské části Praha 15. Toto rozdělení potvrdil i Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6