Praha 4 (1949–1960)

obvod Prahy v členění v letech 1949-1960

Praha 4 bylo v letech 1949–1960 označení městského obvodu hlavního města Prahy, který zahrnoval Košíře, Motol, Jinonice a část Smíchova.

Starší popisné číslo v ulici Na Hutmance v Jinonicích
Stará domovní čísla v Holečkově ulici na Smíchově
Čísla na jinonickém zámku

Základem pro vznik obvodu Praha 4 byl dosavadní obvod Praha XVII (od roku 1947 nazvaný Praha XVII – Košíře), který zahrnoval Košíře, Motol a Jinonice a který vznikl jako volební a samosprávný obvod k 17. lednu 1923 na základě vládního nařízení č. 7/1923 Sb. Obvod Praha 4 vznikl k 1. dubnu 1949, kdy byla Praha vládním nařízením č. 79/1949 Sb. rozčleněna novou správní reformou na 16 městských obvodů číslovaných arabskými číslicemi. Od dosavadního obvodu Praha XVII se jeho vymezení liší tím, že k obvodu Praha 4 byla připojena část Smíchova na úkor sousedícího obvodu Praha XVI - Smíchov transformovaného na obvod Praha 16. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů, přičemž celý dosavadní obvod Praha 4 byl začleněn do nového obvodu Praha 5. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 zařadily většinu tohoto území do městské části Praha 5, pouze malá okrajová část Jinonic (okolí Nové Vsi) připadla k městské části Praha-Jihozápadní Město, později přejmenované na Praha 13.

Související články

editovat
Období Obvody hlavního města Prahy (přibližné schéma návaznosti)
historické I. III. IV. V. II. VI. XII. VII. VIII. X. IX. XI XII. XX. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
1949–1960 1 2 7 8 3 9 11 12 10 13 14 15 16 4 5 6
od 1960 1 2 7 8 9 3 10 4 5 6
od 2002 1 2 7 8 9 14 18 19 20 21 3 10 15 22 11 4 12 5 13 16 17 6