Oddíl kosmonautů RKK Energija

Oddíl kosmonautů RKK Energija je jedním z oddílů kosmonautů v Rusku, resp. do roku 1991 v Sovětském svazu. Vlastní skupina kosmonautů, formálně „zkušebních inženýrů“, byla založena v dubnu 1966 z iniciativy vedení CKBEM (tehdejší název dnešní RKK Energija[p 1]). V květnu 1968 byla už zcela oficiálně reorganizována v oddíl kosmonautů. Členové oddílu pravidelně obsazují místa v ruských, dříve sovětských, kosmických lodích a orbitálních stanicích.

Sergej Krikaljov strávil ve vesmíru 803 dní, více než kdokoliv jiný. Zde na ISS.

Počátkem roku 2011 v souvislosti se sjednocením ruských oddílů kosmonautů většina kosmonautů Energije přešla do oddílu Střediska přípravy kosmonautů.

Vznik oddílu

editovat

Inženýři OKB-1 projevili zájem o účast v kosmických letech už roku 1962, vedení OKB a osobně Sergej Koroljov myšlenku podporovalo a začalo prosazovat ve vládě. Koncem roku 1962 byly v OKB-1 pro zájemce zorganizovány přednášky o raketách a raketových motorech, konstrukci kosmických těles, biologii a lékařství, spojení, v létě 1963 i seskoky v aeroklubech.[1]

V květnu 1964 vláda rozhodla o úpravě lodi Vostok na trojmístnou variantu nazvanou Voschod a účasti civilistů v letu. Do výběru pro Voschod 1 se OKB-1 plně zapojilo, pro výběr a přípravu budoucích kosmonautů vznikl v podniku útvar č. 90 (roku 1966 přečíslovaný na č. 731, později změnil označení ještě několikrát) do jehož čela byl postaven Sergej Anochin. Letu Voschodu 1 se z OKB-1 zúčastnil Konstantin Feoktistov.[2]

I po letu Feoktistova v Voschodu tlačil Koroljov na vytvoření oddílu. Ve vládě, resp. vojensko-průmyslové komisi vlády ale nedosáhl úspěchu. Nezávisle na postoji nadřízených úřadů na jaře 1965 OKB-1 poslalo do Institutu lékařsko-biologických problémů (IMBP) na prohlídky skupinu asi 50 (podle některých zdrojů až 200) kandidátů, včetně několika žen. Lékařský souhlas k výcviku získalo dvanáct z nich.[3]

Když se přiblížily lety lodí Sojuz, pohnula se i formální stránka věci. 15. března 1966 ministr všeobecného strojírenství pověřil OKB-1 přípravou civilních kosmonautů a 9. dubna 1966 Koroljovův nástupce Vasilij Mišin rozhodl o zformování skupiny kosmonautů, formálně nazvaných zkušební inženýři (rusky инженеры-испытатели), v útvaru č. 90. Kosmonauté se měli účastnit letů lodí Sojuz, L-1 a L-3. Dvanáctka z minulého roku byla znova podrobena dalšímu kolu prohlídek v IMBP, do skupiny bylo nakonec jmenováno osm lidí – Sergej Anochin, Jevgrafovič Bugrov, Vladislav Volkov, Georgij Grečko, Gennadij Dolgopolov, Alexej Jelisejev, Valerij Kubasov a Oleg Makarov. Všichni zahájili všeobecnou kosmickou přípravu v CKBEM, včetně letů v beztíži a nácviku přistání na moři.[3][4]

V srpnu 1966 společný výcvik s vojenskými kosmonauty v CPK povolili vojáci až po vlastních lékařských testech pouze čtveřici Volkov, Jelisejev, Kubasov a Grečko (po měsíci nahrazen Makarovem), ostatní pokračovali v výcviku v CKBEM. Od ledna 1967 byla skupina rozšířena o Vitalije Sevasťjanova a Nikolaje Rukavišnikova, oba byli zařazeni do programu L-1.[3]

27. března 1967 vláda stanovila postup výběru a výcviku kosmonautů. Současně rozhodla o vytvoření oddílů kosmonautů ve resortech – ministerstvu obrany, všeobecného strojírenství, zdravotnictví a Akademii věd.[p 2] V srpnu 1967 přípravu v rámci programu L-3 zahájili v CKBEM Anochin, Bugrov, Dolgopolov a tři nováčci Nikitskij, Pacajev a Jazdovskij. 27. května 1968 byl příkazem ministra všeobecného strojírenství založen oddíl kosmonautů CKBEM a do oddílu bylo zařazeno 9 z členů dosavadní skupiny, totiž Volkov, Grečko, Jelisejev, Kubasov, Makarov, Pacajev, Rukavišnikov, Sevasťjanov a Jazdovskij. Dále Konstantin Feoktistov (jediný se zkušeností kosmického letu) a Vladimir Fartušnyj z Institutu elektrosvařování Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě.[3]

Doplňování oddílu

editovat

Inženýři z CKBEM/NPO Energija/RKK Energija si podávali žádosti zařazení do oddílu, vhodní kandidáti byli odesíláni na pozorování do IMBP a získávali souhlas Hlavní lékařské komise k výcviku průběžně. Poté (i po několika letech) Státní meziresortní komise dávala doporučení k zařazení do oddílu jako zkušebního kosmonauta. Ke kosmonautům oddílu CKBEM tak přišli v březnu 1972 Boris Andrejev, Valentin Lebeděv a Jurij Ponomarjov. Už po roce (v březnu 1973) ještě Vladimir Aksjonov, Alexandr Ivančenkov, Valerij Rjumin a Gennadij Strekalov. Po delší přestávce byli přijato do oddílu sedm nových kosmonautů v prosinci 1978.[5][6]

Začátkem 80. let byl pozměněn postup přijímání kosmonautů. Státní meziresortní komise doporučovala uchazeče k zařazení do oddílu jako „kandidáta na zkušebního kosmonauta“, po absolvování všeobecné kosmické přípravy ve středisku NPO Energija a stáži v Hvězdném městečku, kandidátovi Meziresortní kvalifikační komise přiznala kvalifikaci „zkušebního kosmonauta“.

V letech 1980 – 1983 byly přijaty dvě ženy, další byla převedena z jiné organizace. V letech 1983 - 1989 přišlo do oddílu devět nových kosmonautů. V devadesátých letech byl oddíl rozšiřován o 2 - 3 členy zpravidla po dvou letech, celkem bylo přijato jedenáct nováčků. V novém století proběhly dva nábory. Roku 2003 byli přijati tři kandidáti. Při náboru roku 2006 byl mezi zaměstnanci společnosti tak nízký zájem, že byla zrušena podmínka aspoň tří let zaměstnání ve společnosti, přesto byli přijati pouze dva kandidáti.[1][7]

Lunární program

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Sovětský lunární program.

V druhé polovině roku 1966 se rozběhl sovětský lunární program. Sestával ze tří částí. V lodi Sojuz si kosmonauti měli nacvičit setkávání a spojování lodí v kosmu, v lodi L-1 obletět Měsíc a v lodi L-3 přistát na Měsíci.

Od září 1966 se v CPK společně s vojenskými kosmonauty připravovali k letu Sojuzem Volkov, Jelisejev, Kubasov a Grečko, ten si po měsíci zlomil nohu a byl nahrazen Makarovem, už v lednu 1967 přeřazeným do programu L-1. Po několika neúspěších (lety Sojuzu 1, Sojuzu 2 a 3) se Sojuz 4 a 5 spojily a Jelisejev a Chrunov (z CPK) přeručkovali po vnějším povrchu lodí z jedné do druhé. V září 1969 se Jelisejev, Kubasov a Volkov zúčastnili skupinového letu tří Sojuzů, pokus o spojení Sojuzu 7 a 8 a přestup kosmonautů novým stykovacím uzlem vnitřkem lodi se nezdařil.

Program Sojuz pokračoval dlouhodobým letem Sojuzu 9 v červnu 1970. 17 dní a 16 hodin tehdy strávil ve vesmíru Nikolajev z oddílu CPK a Sevasťanov. V záložních posádkách byli za CKBEM Grečko a Jazdovskij.

Setkání a spojení lunárního orbitálního a přistávacího modulu měl nazkoušet další let Sojuzu v rámci programu Kontakt. Na let se z kosmonautů oddílu připravovali od května 1969 Pacajev, od března 1970 i Makarov a Rukavišnikov, později též Jazdovskij a Grečko. V červenci 1971 byl let zrušen a kosmonauti přeřazeni.

Programy L-1 a L-3

editovat

Na oblet Měsíce (loď L-1) se v Hvězdném městečku společně s vojenskými kolegy od ledna 1967 připravovali Sevasťanov, Rukavišnikov a Makarov, později i Grečko.

Do skupiny určené k přistání na Měsíci (loď L-3) byli v září 1967 určeni Anochin, Bugrov, Nikitskij (nebyli v květnu 1968 pojati do oddílu CKBEM a odešli), Jazdovskij (pouze do roku 1968) a Pacajev. Od začátku roku 1968 i Makarov, Sevasťanov a Rukavišnikov, krátce i Feoktistov. Už v únoru 1969 byli Grečko a Sevasťanov přeřazeni do skupiny připravující se na let tří Sojuzů. V květnu 1969 Pacajev a v lednu 1970 Rukašvinikov s Makarovem přešli do programu Kontakt. V programech L-1 a L-3 tak nezůstal nikdo.[1]

Orbitální stanice – Saljut 1, Saljut 4

editovat
 
Dobrovolskij, Volkov, Pacajev, zahynuli při přistání Sojuzu 11

Roku 1970 se rozběhl program Saljut. V červnu – září byli zformovány tříčlenné posádky pro stanice, sestávající z kosmonautů oddílů CPK a CKBEM. Do kosmu letěli vždy velitel z CPK a dva kosmonauti oddílu CKBEM. Při prvním letu – Sojuzu 10 – se nepodařilo kosmonautům přestoupit do stanice. V následujícím Sojuzu 11 po úspěšném čtyřtýdenním letu posádka zahynula při přistání.

Po neštěstí byl počet kosmonautů létajících v Sojuzech snížen na dva. Bylo zavedeno pravidlo, že velitel lodi je kosmonaut oddílu CPK, palubní inženýr člen oddílu CKBEM.

Pokusy o vypuštění dalších stanic roku 1972 a 1973 se nesetkaly z úspěchem, upravené Sojuzy byly využity ke dvěma samostatným letům (Sojuz 12 a 13).

Další úspěšné vypuštění orbitální stanice řady Saljut proběhlo až v prosinci 1974. Stanice Saljut 4 byla během roku 1975 obydlena dvakrát, jeden let neuspěl se spojením.

Sojuz – Apollo

editovat

Po rozhodnutí o provedení letu Sojuz-Apollo byli pro program vyčleněni Andrejev, Ivančenkov, Rukašvinikov a Kubasov. Rukavišnikov byl zařazen do zkušebního letu Sojuzu 18, Kubasov se zúčastnil sovětsko-amerického letu.

Orbitální stanice – Saljut 6, Saljut 7, Mir

editovat
 
Orbitální stanice Mir roku 1997

V září 1977 byla vypuštěna další orbitální stanice – Saljut 6. Obydlena byla dvoučlennými posádkami. První pokus o obydlení stanice (let Sojuz 25 se dvěma nováčky Kovaljonkem a Rjuminem) nebyl úspěšný. Proto bylo zavedeno pravidlo, že v každé posádce bude aspoň jeden zkušený kosmonaut.[8]

Koncem roku 1976 zahájili výcvik v Hvězdném městečku první zahraniční kosmonauti, včetně československých, v rámci programu Interkosmos. Mezinárodní posádky navštěvovaly během týdenního letu orbitální stanici, velitelem byl vždy sovětský kosmonaut s letovou zkušeností. Vzhledem k nedostatku takových kosmonautů v oddílu CPK, byli do programu zařazeni i členové oddílu NPO Energija Rukavišnikov (náhradník československého letu, letěl s Bulharem) a Kubasov (náhradník polského letu, letěl s Maďarem). Byly to první případy, kdy v posádce nebyl kosmonaut - voják z CPK.

Na stanici Saljut 7 od roku 1982 a jejího podstatně mohutnějšího nástupce Mir, v letech 1986 - 2000, létali kosmonauti v trojmístných lodích Sojuz T (od 1986 Sojuz TM). Členové oddílu NPO Energija (od 1994 přejmenované na RKK Energija) zastávali v posádkách tradičně funkci palubních inženýrů, velitel byl vždy z oddílu CPK, třetí člen posádky byl doplněn v závislosti na programu letu.

 
Valerij Rjumin před posledním letem 1998

Raketoplán Buran

editovat

Vedení NPO Energija zastávalo názor, že také v raketoplánu Buran, tak jako v ostatních kosmických lodích, musí letět vedle pilota-velitele palubní inženýr z jejich oddílu.[9] Na let raketoplánem byli vyčleněni:[1]

Orbitální stanice – ISS

editovat

Na stanici ISS létali zástupci oddílu RKK Energija pravidelně v rámci ruské poloviny posádky. O místa se kosmonauti oddílu Energije dělili s členy oddílu CPK, vzhledem k komplikovanému sestavování posádek bylo pravidlo o velitelích lodí z CPK a palubních inženýrech z Energije opuštěno.[4] Ruské kosmonauty do posádek vybírala komise složená ze zástupců Roskosmosu, CPK a RKK Energija.

Zánik oddílu

editovat

V souvislosti s rozhodnutím Roskosmosu o vytvoření jediného oddílu kosmonautů v Rusku přijatém v prosinci 2010[10] začali v lednu 2011 kosmonauti společnosti Energija přecházet do oddílu Střediska přípravy kosmonautů. K létu 2011 jich v Energii zůstali pouze dva.[11]

Náčelníci oddílu

editovat

Přehled kosmonautů oddílu

editovat

Uvedeni jsou členové skupiny zkušebních inženýrů vzniklé 23. května 1966, a členové oddílu kosmonautů založeného 27. května 1968.

V kolonce „V odílu od“ je uvedeno datum zařazení do oddílu, pouze u účastníků náborů z let 2003 a 2006 je uvedeno datum doporučení Meziresortní komise pro výběr kosmonautů k zařazení do oddílu.

Kosmonauti CKBEM/NPO Eněrgija/RKK Eněrgija[1][4]
Jméno Narození
úmrtí
V oddílu od Lety Celkem v kosmu V oddílu do
Anochin, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Anochin 19100401a1. dubna 1910
19860415a15. dubna 1986
19660523a23. května 1966 19680527a27. května 1968
Bugrov, Vladimir JevgrafovičVladimir Jevgrafovič Bugrov 19330118a18. ledna 1933 19660523a23. května 1966 19680527a27. května 1968
Volkov, Vladislav NikolajevičVladislav Nikolajevič Volkov 19351123a23. listopadu 1935
19710630a30. června 1971
19660523a23. května 1966 Sojuz 7, 1969
Sojuz 11/Saljut 1, 1971
28 dní, 17 hodin a 2 minuty 19710630a30. června 1971
Grečko, Georgij MichajlovičGeorgij Michajlovič Grečko 19310525a25. května 1931
20170408a8. dubna 2017
19660523a23. května 1966 Sojuz 17/Saljut 4, 1975
Sojuz 26/Saljut 6, 1977/78
Sojuz T-14/Saljut 7/T-13, 1985
134 dní, 20 hodin a 33 minut 19860605a5. června 1986
Dolgopolov, Gennadij AlexandrovičGennadij Alexandrovič Dolgopolov 19351114a14. listopadu 1935 19660523a23. května 1966 19670503a3. května 1967
Jelisejev, Alexej StanislavovičAlexej Stanislavovič Jelisejev 19340713a13. července 1934 19660523a23. května 1966 Sojuz 5, 1969
Sojuz 8, 1969
Sojuz 10, 1971
8 dní, 22 hodin a 23 minut 19851219a19. prosince 1985
Kubasov, Valerij NikolajevičValerij Nikolajevič Kubasov 19350107a7. ledna 1935
20140219a19. února 2014
19660523a23. května 1966 Sojuz 6, 1969
Sojuz 19, 1975
Sojuz 36, 1980
18 dní, 17 hodin a 59 minut 19851219a19. prosince 1985
Makarov, Oleg NikolajevičOleg Nikolajevič Makarov 19330106a6. ledna 1933
20030528a28. května 2003
19660523a23. května 1966 Sojuz 12, 1973
Sojuz 18a, 1975
Sojuz 27/Saljut 6, 1978
Sojuz T-3/Saljut 6, 1980
20 dní, 17 hodin a 22 minut 19931103a3. listopadu 1993
Sevasťjanov, Vitalij IvanovičVitalij Ivanovič Sevasťjanov 19350708a8. července 1935 19670131a31. ledna 1967 Sojuz 9, 1970
Sojuz 18/Saljut 4, 1975
80 dní 16 hodin a 19 minut 19931230a30. prosince 1993
Rukašvinikov, Nikolaj NikolajevičNikolaj Nikolajevič Rukašvinikov 19320918a18. září 1932
20021019a19. října 2002
19670201a1. února 1967 Sojuz 10/Saljut 1, 1971
Sojuz 16, 1974
Sojuz 33, 1979
9 dní, 21 hodin a 11 minut 19870707a7. července 1987
Nikitskij, Vladimir PetrovičVladimir Petrovič Nikitskij 19390308a8. března 1939 19670818a18. srpna 1967 19680527a27. května 1968
Pacajev, Viktor IvanovičViktor Ivanovič Pacajev 19330619a19. června 1933
19710630a30. června 1971
19670818a18. srpna 1967 Sojuz 11/Saljut 1 23 dní, 18 hodin a 22 minut 19710630a30. června 1971
Jazdovskij, Valerij AlexandrovičValerij Alexandrovič Jazdovskij 19300608a8. června 1930
20121110a10. listopadu 2012
19670818a18. srpna 1967 19820701a1. července 1982
Feoktistov, Konstantin PetrovičKonstantin Petrovič Feoktistov 19260207a7. února 1926 19680527a27. května 1968 Voschod 1, 1964 1 den a 17 minut 19871028a28. října 1987
Andrejev, Boris DmitrijevičBoris Dmitrijevič Andrejev 19401006a6. října 1940 19720322a22. března 1972 19830905a5. září 1983
Lebeděv, Valentin VitaljevičValentin Vitaljevič Lebeděv 19420414a14. dubna 1942 19720322a22. března 1972 Sojuz 13, 1973
Sojuz T-5/Saljut 7, 1982
219 dní a 6 hodin 19891104a4. listopadu 1989
Ponomarjov, Jurij AnatoljevičJurij Anatoljevič Ponomarjov 19320324a24. března 1932
20050413a13. dubna 2005
19720322a22. března 1972 19830411a11. dubna 1983
Aksjonov, Vladimir ViktorovičVladimir Viktorovič Aksjonov 19350201a1. února 1935 19730321a21. března 1973 Sojuz 22, 1976
Sojuz T-2/Saljut 6, 1980
11 dní, 20 hodin a 12 minut 19881017a17. října 1988
Ivančenkov, Alexandr SergejevičAlexandr Sergejevič Ivančenkov 19400928a28. září 1940 19730321a21. března 1973 Sojuz 29/Saljut 6/Sojuz 33, 1978
Sojuz T-6/Saljut 7, 1982
147 dní, 12 hodin a 38 minut 19931103a3. listopadu 1993
Rjumin, Valerij ViktorovičValerij Viktorovič Rjumin 19390816a16. srpna 19396. června 2022 19730321a21. března 1973 Sojuz 25, 1977
Sojuz 32/Saljut 6/Sojuz 34, 1979
Sojuz 35/Saljut 6/Sojuz 37, 1980
STS-91/Mir, 1998
371 dní, 17 hodin a 27 minut 19871028a28. října 1987
Strekalov, Gennadij MichajlovičGennadij Michajlovič Strekalov 19401028a28. října 1940
20041225a25. prosince 2004
19730321a21. března 1973 Sojuz T-3/Saljut 6, 1980
Sojuz T-8, 1983
Sojuz T-10a, 1983
Sojuz T-11/Saljut 7/T-10, 1984
Sojuz TM-10/Mir, 1990
Sojuz TM-21/Mir/STS-71, 1995
268 dní, 22 hodin a 25 minut 19950117a17. ledna 1995
Alexandrov, Alexandr PavlovičAlexandr Pavlovič Alexandrov 19430220a20. února 1943 19781208a8. prosince 1978 Sojuz T-9/Saljut 7, 1983
Sojuz TM-3/Mir, 1987
309 dní, 18 hodin a 3 minut 19931026a26. října 1993
Balandin, Alexandr NikolajevičAlexandr Nikolajevič Balandin 19530730a30. července 1953 19781208a8. prosince 1978 Sojuz TM-9/Mir, 1990 179 dní, 1 hodina a 18 minut 19941017a17. října 1994
Lavějkin, Alexandr IvanovičAlexandr Ivanovič Lavějkin 19510421a21. dubna 1951 19781208a8. prosince 1978 Sojuz TM-2/Mir 174 dní, 3 hodiny a 26 minut 19940328a28. března 1994
Manarov, Musa ChiramanovičMusa Chiramanovič Manarov 19510322a22. března 1951 19781208a8. prosince 1978 Sojuz TM-4/Mir/TM-6, 1987/88
Sojuz TM-10/Mir, 1990/91
541 dní a 31 minut 19920723a23. července 1992
Savinych, Viktor PetrovičViktor Petrovič Savinych 19400307a7. března 1940 19781208a8. prosince 1978 Sojuz T-4/Saljut 6, 1981
Sojuz T-13/Saljut 7/T-14, 1985
Sojuz TM-5/Mir, 1988
252 dní, 17 hodin a 38 minut 19890209a9. února 1989
Serebrov, Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Serebrov 19440215a15. února 1944
20131112a12. listopadu 2013
19781208a8. prosince 1978 Sojuz T-7/Saljut 7/T-5, 1982
Sojuz T-8, 1983
Sojuz TM-8/Mir, 1989/90
Sojuz TM-17/Mir, 1993/94
372 dní, 22 hodin a 54 minut 19950510a10. května 1995
Solovjov, Vladimir AlexejevičVladimir Alexejevič Solovjov 19461111a11. listopadu 1946 19781208a8. prosince 1978 Sojuz T-10/Saljut 7/T-11, 1984
Sojuz T-15/Saljut 7/Mir, 1986
361 dní, 22 hodin a 50 minut 19940218a18. února 1994
Kulešovová, Natalija DmitrijevnaNatalija Dmitrijevna Kulešovová 19560314a14. března 1956 19800926a26. září 1980 19920723a23. července 1992
Proninová, Irina RudolfovnaIrina Rudolfovna Proninová 19530414a14. dubna 1953 19810316a16. března 1981 19920723a23. července 1992
Savická, Světlana JevgeněvnaSvětlana Jevgeněvna Savická 19480808a8. srpna 1948 19830516a16. května 1983
(převedena z MMZ Skorosť)
Sojuz T-7/Saljut 7/T-5, 1982
Sojuz T-12/Saljut 7, 1984
19 dní, 17 hodin a 7 minut 19931027a27. října 1993
Jemeljanov, Sergej AlexandrovičSergej Alexandrovič Jemeljanov 19510803a3. srpna 1951
19921205a5. prosince 1992
19840413a13. dubna 1984 19920709a9. července 1992
Kaleri, Alexandr JurjevičAlexandr Jurjevič Kaleri 19560513a13. května 1956 19840413a13. dubna 1984 Sojuz TM-14/Mir, 1992
Sojuz TM-24/Mir, 1996/97
Sojuz TM-30/Mir, 2000
Sojuz TMA-3/ISS, 2003/04
Sojuz TMA-01M/ISS, 2010/11
769 dní, 6 hodin a 35 minut aktivní
Zajcev, Andrej JevgeňjevičAndrej Jevgeňjevič Zajcev[12] 19570805a5. srpna 1957
20100505a5. května 2010
19851110a10. listopadu 1985 19960314a14. března 1996
Krikaljov, Sergej KonstantinovičSergej Konstantinovič Krikaljov 19580827a27. srpna 1958 19851110a10. listopadu 1985 Sojuz TM-7/Mir, 1988/89
Sojuz TM-12/Mir/TM-13, 1991/92
STS-60, 1994
STS-88/ISS, 1998
Sojuz TM-31/ISS/STS-102, 2000/01
Sojuz TMA-6/ISS, 2005
803 dní, 9 hodin a 41 minut 20090327a27. března 2009
Avdějev, Sergej VasiljevičSergej Vasiljevič Avdějev 19560101a1. ledna 1956 19870703a3. července 1987 Sojuz TM-15/Mir, 1992/93
Sojuz TM-22/Mir, 1995/96
Sojuz TM-28/Mir/TM-29, 1998/99
747 dní, 14 hodin a 14 minut 20030214a14. února 2003
Budarin, Nikolaj MichajlovičNikolaj Michajlovič Budarin 19530429a29. dubna 1953 19890227a27. února 1989 STS-71/Mir/Sojuz TM-21, 1995
Sojuz TM-27/Mir, 1998
STS-113/ISS/Sojuz TMA-1, 2002/03
444 dní, 1 hodina a 26 minut 20040907a7. září 2004
Kondakovová, Jelena VladimirovnaJelena Vladimirovna Kondakovová 19570330a30. března 1957 19890227a27. února 1989 Sojuz TM-20/Mir, 1994/95
STS-84/Mir, 1997
178 dní, 10 hodin a 42 minut 19991230a30. prosince 1999
Poleščuk, Alexandr FjodorovičAlexandr Fjodorovič Poleščuk 19531030a30. října 1953 19890227a27. února 1989 Sojuz TM-16/Mir, 1993 179 dní a 44 minut 20040325a25. března 2004
Usačov, Jurij VladimirovičJurij Vladimirovič Usačov 19571009a9. října 1957 19890227a27. února 1989 Sojuz TM-18/Mir, 1994
Sojuz TM-23/Mir, 1996
STS-101/ISS, 2000
STS-102/ISS/STS-105, 2001
552 dní, 22 hodin a 27 minut 20040405a5. dubna 2004
Vinogradov, Pavel VladimirovičPavel Vladimirovič Vinogradov 19530831a31. srpna 1953 19920513a13. května 1992 Sojuz TM-26/Mir, 1997/98
Sojuz TMA-8/ISS, 2006
308 dní, 16 hodin a 18 minut aktivní
Lazutkin, Alexandr IvanovičAlexandr Ivanovič Lazutkin 19571030a30. října 1957 19920513a13. května 1992 Sojuz TM-25/Mir, 1997 184 dní, 22 hodin a 8 minut 20071122a22. listopadu 2007
Treščov, Sergej JevgenjevičSergej Jevgenjevič Treščov 19580818a18. srpna 1958 19920513a13. května 1992 STS-111/ISS/STS-113, 2002 184 dní, 22 hodin a 16 minut 20061130a30. listopadu 2006
Kuželná, Naděžda VasiljevnaNaděžda Vasiljevna Kuželná 19621106a6. listopadu 1962 19940616a16. června 1994 20040527a27. května 2004
Ťurin, Michail VladislavovičMichail Vladislavovič Ťurin 19600302a2. března 1960 19940616a16. června 1994 STS-105/ISS/STS-108, 2001
Sojuz TMA-9/ISS, 2006/07
344 dní, 5 hodin a 9 minut 20110226a26. února 2011,
přešel do CPK
Kozejev, Konstantin MirovičKonstantin Mirovič Kozejev 19671201a1. prosince 1967 19960402a2. dubna 1996 Sojuz TM-33/ISS/TM-32, 2001 9 dní a 20 hodin 20081122a22. listopadu 2008
Revin, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Revin 19660112a12. ledna 1966 19960402a2. dubna 1996 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Jurčichin, Fjodor NikolajevičFjodor Nikolajevič Jurčichin 19590103a3. ledna 1959 19971014a14. října 1997 STS-112/ISS, 2002
Sojuz TMA-10/ISS, 2007
Sojuz TMA-19/ISS, 2010
370 dní, 20 hodin a 14 minut 20120207a7. února 2012,
přešel do CPK
Skripočka, Oleg IvanovičOleg Ivanovič Skripočka 19691224a24. prosince 1969 19971014a14. října 1997 Sojuz TMA-01M/ISS, 2010/11 159 dní, 8 hodin a 43 minut 20110611a11. června 2011,
přešel do CPK
Kornijenko, Michail BorisovičMichail Borisovič Kornijenko 19600415a15. dubna 1960 19980410a10. dubna 1998 Sojuz TMA-18/ISS, 2010 176 dní, 1 hodina a 18 minut 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Kononěnko, Oleg DmitrijevičOleg Dmitrijevič Kononěnko 19640621a21. června 1964 19990115a15. ledna 1999
převeden z CSKB-Progress
Sojuz TMA-12/ISS, 2008 198 dní, 16 hodin a 20 minut 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Artěmjev, Oleg GermanovičOleg Germanovič Artěmjev 19701228a28. prosince 1970 20030529a29. května 2003 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Borisenko, Andrej IvanovičAndrej Ivanovič Borisenko 19640417a17. dubna 1964 20030529a29. května 2003 20110210a10. února 2011,
přešel do CPK
Serov, Mark VjačeslavovičMark Vjačeslavovič Serov 19740523a23. května 1974 20030529a29. května 2003 20110128a28. ledna 2011
Serovová, Jelena OlegovnaJelena Olegovna Serovová 19760422a22. dubna 1976 20061011a11. října 2006 20110122a22. ledna 2011,
přešla do CPK
Tichonov, Nikolaj VladimirovičNikolaj Vladimirovič Tichonov 19820523a23. května 1982 20061011a11. října 2006 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Babkin, Andrej NikolajevičAndrej Nikolajevič Babkin 19690421a21. dubna 1969 20100428a28. dubna 2010 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Kuď-Sverčkov, Sergej VladimirovičSergej Vladimirovič Kuď-Sverčkov 19830823a23. srpna 1983 20100428a28. dubna 2010 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK
Morozov, Svjatoslav AndrejevičSvjatoslav Andrejevič Morozov 19850822a22. srpna 1985 20101108a8. listopadu 2010 20110125a25. ledna 2011,
přešel do CPK
Vagner, Ivan ViktorovičIvan Viktorovič Vagner 19850710a10. července 1985 20101108a8. listopadu 2010 20110122a22. ledna 2011,
přešel do CPK

Poznámky

editovat
 1. RKK Energija (Raketovo-kosmická korporace Energija) se do března 1966 nazývala OKB-1 (Zkušební konstrukční kancelář 1), do roku 1974 CKBEM (Ústřední konstrukční kancelář experimentálního strojírenství), do roku 1994 NPO Energija (Vědeckovýrobní sdružení Energija)
 2. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №270-105 от 27 марта 1967 «О подготовке космонавтов-испытателей и космонавтов-исследователей…»

Reference

editovat
 1. a b c d e IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote [online]. Moskva: [cit. 2009-03-17]. Kapitola Отряд космонавтов РКК «Энергия». Dostupné online. (rusky) 
 2. ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola Набор для полёта на корабле «Восход». 
 3. a b c d ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola 1-й набор космонавтов-испытателей ОКБ-1.. Dostupné online. 
 4. a b c ŠAMSUTDINOV, S. Отряду космонавтов РКК «Энергия» – 40 лет. Новости космонавтики. 2006, čís. 7. Dostupné online. ISSN 1561-1078. 
 5. ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola 2-й набор космонавтов-испытателей ЦКБЭМ.. Dostupné online. 
 6. ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola 3-й набор космонавтов-испытателей ЦКБЭМ.. Dostupné online. 
 7. ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola 16-й набор в отряд РКК «Энергия».. 
 8. HOLUB, Aleš, a kol. MEK – Malá encyklopedie kosmonautiky [online]. Rev. 2001-10-21 [cit. 2009-03-18]. Kapitola Sojuz 25. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-12-25. 
 9. MARTÍNEK, František. Jednou a dost [online]. Malá encyklopedie kosmonautiky, rev. 2003-12-28 [cit. 2009-02-17]. Dostupné online. 
 10. PERMINOV, Anatolij Nikolajevič. Приказ Роскосмоса от 7 декабря 2010 г. №197 "О создании единого отряда космонавтов Федерального космического агентства" [online]. Moskva: Roskosmos, 2010-12-10 [cit. 2011-01-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-12-20. (rusky) 
 11. ASTROnote [online]. [cit. 2009-03-17]. Kapitola СССР - Россия. 
 12. ASTROnote. [cit. 2016-08-28]. Kapitola Андрей Евгеньевич Зайцев.