Oddíl kosmonautů CPK

Oddíl kosmonautů CPK je jedním z oddílů kosmonautů v Rusku, resp. do roku 1991 v Sovětském svazu. Oddíl je složkou Střediska přípravy kosmonautů J. A. Gagarina (CPK) a sídlí, společně s celým střediskem, v Koroljovu u Moskvy.

Byl založen roku 1960 jako první oddíl kosmonautů v Sovětském svazu ve Středisku přípravy kosmonautů, které bylo útvarem vojenského letectva. Stal se nejpočetnějším a nejaktivnějším sovětským oddílem kosmonautů, jeho členové se účastnili naprosté většiny sovětských pilotovaných kosmických letů. Roku 2009 bylo vojenské Středisko přípravy kosmonautů zrušeno a jeho majetek i personál převzala nově založená stejnojmenná federální rozpočtová organizace podřízená Roskosmosu.

Počátky editovat

Rozhodnutí o vytvoření samostatného střediska pro přípravu kosmonautů v rámci letectva bylo přijato koncem roku 1959. V lednu 1960 hlavní velitel letectva potvrdil organizační strukturu nového Střediska přípravy kosmonautů vojenského letectva (CPK VVS). V únoru byl jmenován první náčelník CPK, plukovník Jevgenij Anatoljevič Karpov (zůstal zde tři roky)[1], a začalo budování střediska.[2]

Mezitím první aktivity v oblasti výběru a výcviku kosmonautů zahájil Institut letecké medicíny roku 1958 pod vedením Vladimira Jazdovského a Nikolaje Gurovského. Téhož roku Sergej Koroljov s Michailem Tichonravovem předložili vládě návrhy na pilotovaný vesmírný let. Oficiální souhlas dostali v první polovině roku 1959[pozn. 1] Po stanovení kritérií výběru (do 35 let, do 175 cm, do 75 kg, výborné zdraví) byl vlastní výběr zahájen v srpnu 1959.[3] Ze 3461 vojenských letců bylo do února 1960 v několika etapách vybráno plánovaných 20 lidí.[3] Začátkem března rozkaz ministra obrany stanovil povinnosti a statut kosmonautů a od 7. března do 7. června 1960 bylo prvních dvacet budoucích kosmonautů rozkazem hlavního velitele letectva zařazeno do oddílu. Okamžitě (14. března 1960) byl zahájen výcvik na Frunzeho letišti v Moskvě, kde zpočátku sídlilo CPK.[2] V létě 1960 středisko přesídlilo za Moskvu do dnešního Hvězdného městečka.[2]

Protože na současnou přípravu všech dvaceti kosmonautů CPK nemělo vybavení, byla v létě 1960 (formálně až od 11. října) vydělena skupina šesti nejlepších kandidátů (Varlamov, Kartašov, Gagarin, Titov, Popovič a Nikolajev; už v červenci první dva, vyřazené lékaři, nahradili Něljubov a Bykovskij) procházející zrychlenou přípravou. Šestice 17. a 18. ledna 1961 složila zkoušky a získala kvalifikaci „kosmonaut VVS“. V březnu 1961 přišla první tragédie, Valentin Bondarenko uhořel v závěru týdenního pobytu v barokomoře. V březnu a dubnu 1961 oddíl opustili Varlamov a Kartašov, ostatní členové oddílu složili 3. dubna zkoušky a stali se kosmonauty.[3] První let – Gagarinův – proběhl 12. dubna 1961, druhý – Titovův – v srpnu 1961. V září 1961 byl do užší skupiny zařazen Šonin (v červenci 1962 vyřazen z přípravy ze zdravotních důvodů, lékaři už v květnu vyřadili také Něljubova) a v listopadu přišel Volynov. Od června 1962 se na let Vostokem připravoval jako šestý ještě Komarov. V srpnu 1962 se do vesmíru podívali Popovič a Nikolajev. O rok později v červnu 1963 Bykovskij a Těreškovová. Od dubna 1963 se na let Vostokem připravovali i Chrunov a Leonov, od září ještě Zajkin, Beljejev a Gorbatko. V únoru 1964 byl program Vostok zrušen a kosmonauti převedeni do programu Voschod.

V lodích Voschod se kosmonauti do vesmíru podívali pouze dvakrát. V říjnu 1964 vzlétl Voschod 1 s tříčlennou posádkou, oddíl CPK zastupoval Komarov. V březnu 1965 Leonov poprvé vystoupil z lodi do vesmíru. Velitelem Voschodu 2 byl Beljajev.

Doplňování oddílu editovat

Čas od času proběhl doplňovací nábor do oddílu. Od roku 1963 byla standardní procedura následující (v závorkách jsou uvedeny čísla pro třetí nábor roku 1965):[4] U vojenských letců (jak z letectva, tak ze sil protivzdušné obrany i z námořního letectva – např. Gagarin přišel z námořního letectva) v útvarech prošli služební spisy a vytřídili odpovídající kandidáty podle věku, výšky, váhy, vzdělání(cca 1000). Vhodné letce prosela mandátní komise, úspěšní (asi 600) odjeli na pozorování do Ústřední vojenské vědeckovýzkumné letecké nemocnice (CVNIAG VVS), lékaři doporučili pouze několik málo nejvhodnějších (65 nebo 69), poté meziresortní komise (složená ze zástupců ministerstva obrany – včetně vedení CPK, ministerstva zdravotnictví, „kosmického“ ministerstva všeobecného strojírenství, a Akademie věd) dala definitivní doporučení k výcviku (22). Vlastní zařazení do oddílu bylo provedeno o několik dnů (někdy i měsíců) později příkazem hlavního velitele letectva nebo ministra obrany. Nový člen oddílu se stal posluchačem-kosmonautem (слушатель-космонавт), od 80. let kandidátem na zkušebního kosmonauta (кандидат в космонавты-испытатели). Po dvouletém všeobecném kosmickém výcviku složil zkoušky před meziresortní komisí, získal tak kvalifikaci zkušební kosmonaut (космонавт-испытатель) a byl zařazen do skupiny připravující se k letům v některém programu.

Od roku 1959 proběhlo celkem 14 náborů do oddílu.

60. – 90. léta editovat

Začátkem září 1966 byli kosmonauti oddílu rozděleni do sedmi skupin podle programů - Voschod, Sojuz 7K-OK, Spiral, Zvezda 7K-VI, Almaz, L-1 a L-3. Skupina pro Voschodu byla záhy rozpuštěna. Skupiny pro lety k Měsíci (oblet Měsíce v programu L-1 a přistání na Měsíci v programu L-3) byly záhy prakticky sloučeny, začátkem 1970 byl oblet Měsíce zrušen, kosmonauti se soustředili na nácvik přistání na Měsíci. Po úspěších amerického Apolla ztratil pro politické vedení Sovětského svazu lunární program smysl, a od listopadu 1972 se skupina přeorientovala na přípravu letu Sojuz-Apollo. Lunární program byl nakonec zrušen v květnu 1974. Skupina připravující se od září 1966 na lety lodí 7K-VI Zvezda byla současně se zrušením projektu v únoru 1968 převedena na program Sojuz VI. Ten byl zrušen v srpnu 1970 a kosmonauti přešli do programu Almaz.

Od počátku 70. let se z kosmonautů CPK skládaly posádky orbitálních stanic řady Almaz, obsazovali též místa velitelů posádek létajících v rámci programů Saljut a Mir.

Od roku 2000 editovat

Od počátku osídlení Mezinárodní vesmírné stanice obsazují kosmonauti oddílu CPK polovinu míst ruské kvóty. Roku 2009 došlo k rozsáhlé reorganizaci. Dosavadní Středisko přípravy kosmonautů (CPK), vojenský útvar letectva, bylo zrušeno. Majetek a lidé CPK přešli do nově zřízené stejnojmenné organizace podléhající Roskosmosu. Kosmonauti změnili zaměstnavatele k 1. srpnu 2009. Se vznikem civilního střediska požádali o přijetí Jurij Malenčenko, v červenci 2009 uvolněný a armády i (vojenského) oddílu a Sergej Alexandrovič Žukov, vědec a manažer dosud stojící mimo oddíly. Byli přijati v únoru, resp. dubnu 2010. V prosinci 2010 Roskosmos rozhodl o shromáždění všech ruských kosmonautů do CPK a zrušení ostatních oddílů. V lednu 2011 proto začali kosmonauti z oddílu RKK Eněrgija a poslední člen oddílu Institutu lékařsko-biologických problémů přecházet do CPK.

Nábor 2012 editovat

Protože se v předchozích uzavřených náborech kandidátů na kosmonauty často nedařilo získat dostatek zájemců, např. kvůli nízkým platům nebo dlouhému čekání na první let,[5] rozhodla se Meziresortní komise pro výběr kosmonautů přistoupit k náboru otevřenému zájemcům z řad široké veřejnosti. Bylo stanoveno, že u kandidátů bude hodnoceno splnění morálních a psychologických požadavků, požadavků na odbornou způsobilost, požadavků na fyzickou zdatnost a lékařských požadavků[6]. První otevřený nábor za dobu sovětské a ruské kosmonautiky byl vyhlášen 27. ledna 2012[7] a ustanovená soutěžní komise po svých jednáních pravidelně informovala o počtu obdržených a již posouzených žádosti, počtu uchazečů propuštěných do druhé etapy, během níž budou již osobně absolvovat odborné, tělovýchovné, lékařské, psychologické a další specializované testy a studie. Bylo také rozhodnuto o prodloužení původně dvouměsíční lhůty pro příjem žádostí až do 30. dubna 2012.[8][6]

Soutěžní komise nakonec v termínu obdržela 304 žádostí (včetně 43 žen), z toho 220 od uchazečů z organizací mimo vojenské složky a kosmický průmysl. Po vyloučení neúplných žádostí komise k 1. červnu 2012 posoudila podklady od 238 uchazečů a 50 sad dokumentů ještě zbývalo k posouzení. Celkem 45 uchazečů bylo komisí doporučeno k účasti v druhé fázi výběru, ovšem 21 z nich již bylo z této druhé fáze vyřazeno.[9]

A už 6. září 2012 komise informovala, že na zasedání o dva dny dříve dokončila výběr. K účasti v druhé, osobní fázi výběru doporučila celkem 50 uchazečů. Mnozí z nich byli během nebo po absolvování všech testů vyloučeni, protože nesplňovali dané požadavky. Z 10 úspěšných uchazečů nakonec komise vybrala 8 a navrhla jejich zařazení do oddílu CPK.[10] Její návrh 8. října 2012 definitivně schválila Meziresortní komise pro výběr kosmonautů.[11] Novými kandidáty na kosmonauty se stali Oleg Blinov, Nikolaj Čub, Pjotr ​​Dubrov, Andrej Feďajev, Ignat Ignatov, Anna Kikinová, Sergej Korsakov a Dmitrij Petělin. Kandidáti nastoupili do oddílu CPK 26. října 2012 a zahájili výcvik,[12] s výjimkou Andreje Feďajeva, který se k ostatním naplno připojil až 25. dubna 2013, po svém uvolnění z vojenského letectva.[13]

Všeobecná lékařská komise na svém zasedání 22. dubna 2014 po přezkoumání lékařské zprávy Ignata Ignatova nepovolila jeho účast na speciálním výcviku, který je pokračováním přípravy po dokončení základního výcviku a získání kvalifikace zkušebního kosmonauta. Bylo mu však umožněno kurz dokončit a podstoupit státní závěrečnou zkoušku.[14] Tu celá skupina úspěšně složila na závěr základního výcviku ve dnech 5. a 6. června 2014. Meziresortní kvalifikační komisi proto bylo navrženo udělit všem osmi kandidátům kvalifikaci zkušebního kosmonauta[15] Komise však na svém zasedání 16. června po projednání dokumentace a výsledků výcviku a státní zkoušky přidělila kvalifikaci jen šesti navrženým – Blinovovi, Dubrovovi, Korsakovovi, Petělinovi, Feďajevovi a Čubovi.[16] Ignatov, který kvalifikaci nemohl získat kvůli rozhodnutí lékařské komise, se zasedání kvalifikační komise ani nezúčastnil,[14] a ohledně Kikinové agentura Interfax informovala, že byla kvalifikační komisí dočasně ponechána v pozici kandidátka na kosmonauta s tím, že bude muset absolvovat kurz dalšího výcviku.[17] Kvalifikační komise jí pak příslušný certifikát zkušebního kosmonauta udělila 17. prosince 2014.[18] Na stejném zasedání navíc komise rozhodla o uvolnění Ignata Ignatova z oddílu kosmonautů na základě závěru MMC, což se rozhodnutím ředitele CKP 19. prosince 2014 také stalo.[14]

Nábor 2018 editovat

Středisko pro výcvik kosmonautů informovalo o vyhlášení nového výběru kosmonautů 22. března 2017.[19][20] Zájemci byli vyzváni, aby doručili požadované osobní doklady a zdravotní dokumenty do Hvězdného městečka v termínu do 14. července 2017. V poslední den lhůty CPK oznámilo, že pro zvládnutí náročných úkolů a nové techniky potřebuje sbor kosmonautů více mladých lidí s technickými, technickými a přírodovědnými kompetencemi, a proto bude i nadále přijímat přihlášky do výběru kosmonautů, zatímco kandidáti, jejichž přihlášky už byly schváleny, vstoupí do etapy testování.[21]

Další zveřejněnou informací už bylo rozhodnutí příslušné meziresortní komise, která 10. srpna 2018 schválila 8 uchazečů jako nové kandidáty na kosmonauty, z nich 4 vojenské piloty a 4 inženýry. Byli jimi Konstantin Borisov, Alexandr Gorbunov, Alexandr Grebjonkin, Alexej Zubrickij, Sergej Mikajev, Kirill Peskov, Oleg Platonov a Jevgenij Prokopjev. CPK oznámilo, že jejich výcvik začne na podzim 2018 a potrvá asi dva roky. Po jeho dokončení, úspěšném složení zkoušek a při zachování potřebné úrovně zdravotního stavu budou kandidáti na kosmonauta zařazeni do oddílu kosmonautů. Ředitel CPK, zkušební pilot Pavel Vlasov, v oznámení o rozhodnutí komise uvedl, že žádosti do právě skončeného výběru podalo celkem 420 lidí, z toho 87 žen. Na druhou, prezenční etapu výběru bylo přijato 103 lidí, z toho 11 žen, z nich však žádná nesplnila všechna kritéria.[22]

Vybraní kandidáti postupně nastoupili do výcviku během října a listopadu 2018. Obecnou kosmickou přípravu, která zahrnuje 3 700 teoretického a praktického výcviku,[23] tak absolvovali v době komplikované opatřeními proti koronavirové pandemii, včetně nutnosti využít dálkovou výuku.[24] Ani to však sedmi z nich nezabránilo úspěšně složit všech asi 60 testů a zkoušek, včetně závěrečné státní zkoušky 24. a 25. listopadu 2020,[25] takže mohli 2. prosince 2020 získat certifikát o udělení kvalifikace zkušebního kosmonauta a tím i možnost pokračovat v přípravě speciálním výcvikem a vyhlížet zařazení do některé z plánovaných posádek.[26] Šest z nich se dočkalo už po 14 měsících, 2. února 2022, kdy byl zveřejněn návrh posádek nadcházejících misí na ISS.[27]

Jediným kandidátem ze skupiny, který se k udělení statusu zkušebního kosmonauta nekvalifikoval a byl přeřazen do základního kosmického výcviku, byl Jevgenij Prokopjev, bratr kosmonauta Sergeje Prokopjeva.[28] Krátce poté – 11. února 2021 – oddíl kosmonautů opustil.[29]

Nábor 2021 editovat

Další veřejný nábor kandidátů na kosmonauty CPK vyhlásilo 3. června 2019.[30] přijímání dokumentů skončilo 1. června 2020.[31] O místo v oddílu se i tentokrát mohli ucházet občané Ruské federace do 35 let, kteří získali vyšší, převážně technické vzdělání. Při výběru museli prokázat odbornou způsobilost, podstoupili lékařskou prohlídku a psychologické testování a splnit požadavky, které platí pro fyzickou přípravu kandidátů na kosmonauty.[32]

V soutěžní komisi se sešlo 2229 ústních a písemných žádostí, ale pouze 183 lidí dodalo všechny potřebné dokumenty. Z toho 64 uchazečů včetně 9 žen posuzovala meziresortní komise a vybrala 4 přihlášené, kteří byli 27. ledna 2021 schváleni jako noví kandidáti na kosmonauty. Stali se jimi Sergej Irtuganov, Arutjun Kivirjan, Alexandr Koljabin a Sergej Teterjatnikov.[33] Během jarních měsíců roku 2021 se zařadili do oddílu kosmonautů CPK a zahájili základní výcvik, po jehož dokončení přistoupili 14. června 2023 ke státní závěrečné zkoušce, v níž všichni uspěli.[34] Meziresortní kvalifikační komise však o dva dny později rozhodla o udělení certifikátů zkušebních kosmonautů pouze třem uchazečům, protože v případě Sergeje Irtuganova se o udělení certifikátu nejednalo kvůli závěru hlavní lékařské komise z 27. dubna 2023 o nevhodnosti tohoto uchazeče pro speciální výcvik.[35]

Nábor 2024 editovat

Čtvrtý otevřený výběr Roskosmos a CKP vyhlásili 10. července 2023. Zájemci se ho mohli zúčastnit za obdobných podmínek jako v předchozích případech – ruské občanství, věk do 35 let, výška 150 – 190 cm, hmotnost 50 – 90 kg, vysokoškolské vzdělání ve vybraných oborech, praxe v oboru minimálně 3 roky, znalost angličtiny, absence chronických onemocnění a dobrá fyzická zdatnost.[36][37] Zástupci CKP a Roskosmosu na tiskové konferenci k vyhlášení výběru řekli, že v závislosti na kvalitách uchazečů očekávají, že oddíl kosmonautů doplní 4 až 6 lidí. Uvedli také, že výsledky výběru by měly být oznámeny do 22. března 2024.[38][39]

Roskosmos a Centrum dokonce pro zvýšení zájmu uspořádali v září 2023 tiskovou konferenci, na které novináře podrobně informovali o průběhu výběru uchazečů a umožnili jim absolvovat některé testy.[40] Přesto si situace vyžádala prodloužení původní lhůty pro podání přihlášek a souvisejících dokumentů ze 30. října na 20. prosince 2023.[41]

Den po skončení termínu organizátoři výběru oznámili, že z 1394 přihlášek podaných telefonicky, emailem nebo písemně bylo 263 (zhruba pětina) doplněno také potřebným balíkem souvisejících dokumentů, z toho 69 doručily ženy. Přitom 63 žádostí přišlo od vojenských uchazečů a 45 od zájemců z podniků v raketovém a kosmickém průmyslu. Všichni absolvovali testy odbornosti a zdatnosti a zdravotnická i psychologická vyšetření, jimiž úspěšně prošlo do poslední fáze výběru 41 lidí (33 mužů, 8 žen). Z nich 20 už k 21. prosinci 2023 poslední fází prošlo a 2 úspěšní uchazeči čekají na závěrečné rozhodnutí lékařských komisí.[42]

Aktivní kosmonauti editovat

Seznam je aktuální k 21. lednu 2024, kdy má oddíl 26 členů. Zeleně jsou označeni kosmonauti pobývající ve vesmíru při dosud neukončených letech, kurzívou jsou vyznačeny plánované lety, do jejichž posádek byli kosmonauti jmenováni.

Jméno Narození
úmrtí
Původně[pozn. 2] V oddílu od[pozn. 3] Lety Celkem v kosmu V oddílu do
Novickij, Oleg ViktorovičOleg Viktorovič Novickij 19711012a12. října 1971 letec VVS 20061011a11. října 2006 Expedice 33/34 na ISS, 2011/12
Expedice 50/51 na ISS, 2016/17
Expedice 65 na ISS, 2021/22
Sojuz MS-25
531 dní, 6 hodin a 58 minut aktivní
Ovčinin, Alexej NikolajevičAlexej Nikolajevič Ovčinin 19710928a28. září 1971 letec CPK 20061011a11. října 2006 Expedice 47/48 na ISS, 2016
Expedice 59/60 na ISS, 2019
Sojuz MS-26
374 dní, 19 hodin a 32 minut aktivní
Ryžikov, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Ryžikov 19740819a19. srpna 1974 letec VVS 20061011a11. října 2006 Expedice 49/50 na ISS, 2016/17
Expedice 64 na ISS, 2020/21
358 dní, 2 hodiny a 25 minut aktivní
Matvějev, Denis VladimirovičDenis Vladimirovič Matvějev 19830425a25. dubna 1983 inženýr CPK 20101115a15. listopadu 2010 Expedice 67 na ISS, 2022 194 dní, 19 hodin a 2 minuty aktivní
Kononěnko, Oleg DmitrijevičOleg Dmitrijevič Kononěnko 19640621a21. června 1964 kosmonaut CSKB Progress,

pak kosmonaut RKK Eněrgija

20110122a22. ledna 2011 Expedice 17 na ISS, 2008
Expedice 30/31 na ISS, 2011/12
Expedice 44/45 na ISS, 2015
Expedice 58/59 na ISS, 2018/19
Expedice 70 na ISS, 2023/24
736 dní, 18 hodin a 45 minut
+ 5. let dosud 169 dní
aktivní
Artěmjev, Oleg GermanovičOleg Germanovič Artěmjev 19701228a28. prosince 1970 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 39/40 na ISS, 2014
Expedice 55/56 na ISS, 2018
Expedice 67 na ISS, 2022
560 dní, 18 hodin a 8 minut aktivní
Babkin, Andrej NikolajevičAndrej Nikolajevič Babkin 19690421a21. dubna 1969 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 aktivní
Kuď-Sverčkov, Sergej VladimirovičSergej Vladimirovič Kuď-Sverčkov 19830823a23. srpna 1983 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 64 na ISS, 2020/21 184 dní, 23 hodin a 10 minut aktivní
Vagner, Ivan ViktorovičIvan Viktorovič Vagner 19850710a10. července 1985 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 63 na ISS, 2020
Sojuz MS-26
195 dní, 18 hodin a 49 minut aktivní
Prokopjev, Sergej ValerjevičSergej Valerjevič Prokopjev 19750219a19. února 1975 letec VVS 20110201a1. února 2011 Expedice 56/57 na ISS, 2018
Expedice 68/69 na ISS, 2022/23
567 dní, 15 hodin a 11 minut aktivní
Čub, Nikolaj AlexandrovičNikolaj Alexandrovič Čub 19840610a10. června 1984 ředitel obchodní společnosti 20121026a26. října 2012 Expedice 70 na ISS, 2023/24 1. let dosud 169 dní aktivní
Dubrov, Pjotr ValerjevičPjotr Valerjevič Dubrov 19780130a30. ledna 1978 inženýr-programátor 20121026a26. října 2012 Expedice 65/66 na ISS, 2021/22 355 dní, 3 hodiny a 46 minut aktivní
Kikinová, Anna JurjevnaAnna Jurjevna Kikinová 19840827a27. srpna 1984 záchranářka, manažerka rádia 20121026a26. října 2012 Expedice 68 na ISS, 2022/23 157 dní, 10 hodin a 1 minuta aktivní
Korsakov, Sergej VladimirovičSergej Vladimirovič Korsakov 19840901a1. září 1984 pracovník finanční společnosti 20121026a26. října 2012 Expedice 67 na ISS, 2022 194 dní, 19 hodin a 2 minuty aktivní
Petělin, Dmitrij AlexandrovičDmitrij Alexandrovič Petělin 19830710a10. července 1983 letecký inženýr 20121026a26. října 2012 Expedice 68/69 na ISS, 2022/23 370 dní, 21 hodin a 22 minut aktivní
Feďajev, Andrej ValerjevičAndrej Valerjevič Feďajev 19810226a26. února 1981 letec VMF 20130425a25. dubna 2013[pozn. 4][43] Expedice 69 na ISS, 2023 185 dní, 22 hodin a 43 minut aktivní
Borisov, Konstantin SergejevičKonstantin Sergejevič Borisov 19840814a14. srpna 1984 letecký inženýr[29] 20181001a1. října 2018 Expedice 70 na ISS, 2023/24 1. let dosud 189 dní aktivní
Gorbunov, Alexandr VladimirovičAlexandr Vladimirovič Gorbunov 19900524a24. května 1990 inženýr RKK Eněrgija[29] 20181001a1. října 2018 SpaceX Crew-9 aktivní
Peskov, Kirill AlexandrovičKirill Alexandrovič Peskov 19900501a1. května 1990 dopravní pilot[29] 20181001a1. října 2018 aktivní
Zubrickij, Alexej VitaljevičAlexej Vitaljevič Zubrickij 19920822a22. srpna 1992 letec VVS[29] 20181101a1. listopadu 2018 aktivní
Grebjonkin, Alexandr SergejevičAlexandr Sergejevič Grebjonkin 19820715a15. července 1982 inženýr VVS[29] 20181106a6. listopadu 2018 SpaceX Crew-8 aktivní
Mikajev, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Mikajev 19860815a15. srpna 1986 letec VVS[29] 20181112a12. listopadu 2018 aktivní
Platonov, Oleg VladimirovičOleg Vladimirovič Platonov 19860627a27. června 1986 letec VVS[29] 20181116a16. listopadu 2018 aktivní
Sergej Georgijevič Irtuganov 10. srpna 1988 letecký inženýr[29] 1. dubna 2021[13] aktivní
Arutjun Arutjunovič Kivirjan 23. srpna 1993 inženýr RKK Eněrgija[29] 1. dubna 2021[13] aktivní
Alexandr Sergejevič Koljabin 12. ledna 1987 letec VVS[29] 5. května 2021[13] aktivní

Dřívější členové oddílu kosmonautů editovat

Seznam je aktuální k 21. lednu 2024.

Jméno Narození
úmrtí
Původně[pozn. 2] V oddílu od[pozn. 3] Lety Celkem v kosmu V oddílu do
Anikejev, Ivan NikolajevičIvan Nikolajevič Anikejev 19330212a12. února 1933
19920820a20. srpna 1992
letec VMF 19600307a7. března 1960 19630417a17. dubna 1963
Bykovskij, Valerij FjodorovičValerij Fjodorovič Bykovskij 19340802a2. srpna 1934
20190327a27. března 2019
letec VVS 19600307a7. března 1960 Vostok 5, 1963
Sojuz 22, 1976
Sojuz 31/Saljut 6/Sojuz 29, 1978
20 dní, 17 hodin a 48 minut 19820126a26. ledna 1982
Gagarin, Jurij AlexejevičJurij Alexejevič Gagarin 19340309a9. března 1934
19680327a27. března 1968
letec VMF 19600307a7. března 1960 Vostok 1, 1961 1 hodina a 48 minut 19680327a27. března 1968
Gorbatko, Viktor VasiljevičViktor Vasiljevič Gorbatko 19341203a3. prosince 1934
20170517a17. května 2017
letec VVS 19600307a7. března 1960 Sojuz 7, 1969
Sojuz 24/Saljut 5, 1977
Sojuz 37/Saljut 6/Sojuz 36, 1980
30 dní, 12 hodin a 48 minut 19820828a28. srpna 1982
Komarov, Vladimir MichajlovičVladimir Michajlovič Komarov 19270316a16. března 1927
19670424a24. dubna 1967
letec a inženýr VVS 19600307a7. března 1960 Voschod 1, 1964
Sojuz 1, 1967
2 dní, 3 hodiny a 5 minut 19670424a24. dubna 1967
Leonov, Alexej ArchipovičAlexej Archipovič Leonov 19340530a30. května 1934
20191011a11. října 2019
letec VVS 19600307a7. března 1960 Voschod 2, 1965
Sojuz 19, 1975
7 dní a 33 minut 19851219a19. prosince 1985
Něljubov, Grigorij GrigorjevičGrigorij Grigorjevič Něljubov 19340331a31. března 1934
19660218a18. února 1966
letec VMF 19600307a7. března 1960 19630417a17. dubna 1963
Nikolajev, Andrian GrigorjevičAndrian Grigorjevič Nikolajev 19290905a5. září 1929
20040603a3. června 2004
letec PVO 19600307a7. března 1960 Vostok 3, 1962
Sojuz 9, 1970
21 dní, 15 hodin a 21 minut 19820126a26. ledna 1982
Popovič, Pavel RomanovičPavel Romanovič Popovič 19301005a5. října 1930
20090929a29. září 2009
letec VVS 19600307a7. března 1960 Vostok 4, 1962
Sojuz 14/Saljut 3, 1974
18 dní, 16 hodin a 27 minut 19820126a26. ledna 1982
Šonin, Georgij StěpanovičGeorgij Stěpanovič Šonin 19350803a3. srpna 1935
19970406a6. dubna 1997
letec VMF 19600307a7. března 1960 Sojuz 6, 1969 4 dny, 22 hodin a 43 minut 19790428a28. dubna 1979
Titov, German StěpanovičGerman Stěpanovič Titov 19350911a11. září 1935
20000920a20. září 2000
letec PVO 19600307a7. března 1960 Vostok 2, 1961 1 den, 1 hodina a 18 minut 19700617a17. června 1970
Volynov, Boris ValentinovičBoris Valentinovič Volynov 19341218a18. prosince 1934 letec PVO 19600307a7. března 1960 Sojuz 5, 1969
Sojuz 21/Saljut 5, 1976
52 dní, 7 hodin a 18 minut 19900530a30. května 1990
Chrunov, Jevgenij VasiljevičJevgenij Vasiljevič Chrunov 19330910a10. září 1933
20000519a19. května 2000
letec VVS 19600309a9. března 1960 Sojuz 5/Sojuz 4, 1969 1 den, 23 hodin a 46 minut 19801225a25. prosince 1980
Filaťjev, Valentin IgnaťjevičValentin Ignaťjevič Filaťjev 19300121a21. ledna 1930
19900915a15. září 1990
letec PVO 19600325a25. března 1960 19630417a17. dubna 1963
Zaikin, Dmitrij AlexejevičDmitrij Alexejevič Zaikin 19320429a29. dubna 1932
20131020a20. října 2013
letec VVS 19600325a25. března 1960 19691025a25. října 1969
Beljajev, Pavel IvanovičPavel Ivanovič Beljajev 19250626a26. června 1925
19700110a10. ledna 1970
letec VMF 19600328a28. března 1960 Voschod 2, 1965 1 den, 2 hodiny a 2 minuty 19700110a10. ledna 1970
Bondarenko, Valentin VasiljevičValentin Vasiljevič Bondarenko 19370216a16. února 1937
19610323a23. března 1961
letec VVS 19600328a28. března 1960 19610323a23. března 1961
Varlamov, Valentin StěpanovičValentin Stěpanovič Varlamov 19340815a15. srpna 1934
19801102a2. listopadu 1980
letec PVO 19600328a28. března 1960 19610306a6. března 1961
Rafikov, Mars ZakirovičMars Zakirovič Rafikov 19330929a29. září 1933
20000723a23. července 2000
letec PVO 19600328a28. března 1960 19620324a24. března 1962
Kartašov, Anatolij JakovlevičAnatolij Jakovlevič Kartašov 19320825a25. srpna 1932
20051211a11. prosince 2005
letec VVS 19600607a7. června 1960 19610407a7. dubna 1961
Arťuchin, Jurij PetrovičJurij Petrovič Arťuchin 19300622a22. června 1930
19980804a4. srpna 1998
inženýr VVS 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 14/Saljut 3, 1974 15 dní, 17 hodin a 30 minut 19820126a26. ledna 1982
Bujnovskij, Eduard IvanovičEduard Ivanovič Bujnovskij 19360226a26. února 1936 inženýr RVSN 19630110a10. ledna 1963 19641211a11. prosince 1964
Ďomin, Lev StěpanovičLev Stěpanovič Ďomin 19260111a11. ledna 1926
19981218a18. prosince 1998
inženýr VVS 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 15, 1974 2 dny a 12 minut 19790525a25. května 1979
Dobrovolskij, Georgij TimofejevičGeorgij Timofejevič Dobrovolskij 19280601a1. června 1928
19710630a30. června 1971
letec VVS 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 11/Saljut 1, 1971 23 dní, 18 hodin a 21 minut 19710630a30. června 1971
Filipčenko, Anatolij VasiljevičAnatolij Vasiljevič Filipčenko 19280226a26. února 1928
20220807a7. srpna 2022
letec VVS 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 7, 1969
Sojuz 16, 1974
10 dní, 21 hodin a 4 minuty 19820126a26. ledna 1982
Gubarev, Alexej AlexandrovičAlexej Alexandrovič Gubarev 19310329a29. března 1931
20150221a21. února 2015
letec VMF 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 17/Saljut 4, 1975
Sojuz 28/Saljut 6, 1978
37 dní, 11 hodin a 36 minut 19810901a1. září 1981
Guljajev, Vladislav IvanovičVladislav Ivanovič Guljajev 19370531a31. května 1937
19900419a19. dubna 1990
inženýr RVSN 19630110a10. ledna 1963 19680306a6. března 1968
Kolodin, Pjotr IvanovičPjotr Ivanovič Kolodin 19300923a23. září 1930 inženýr MO 19630110a10. ledna 1963 19830420a20. dubna 1983
Kugno, Eduard PavlovičEduard Pavlovič Kugno 19350627a27. června 1935
19940224a24. února 1994
inženýr VVS 19630110a10. ledna 1963 19640416a16. dubna 1964
Kuklin, Anatolij PetrovičAnatolij Petrovič Kuklin 19320103a3. ledna 1932
20050116a16. ledna 2005
letec VVS 19630110a10. ledna 1963 19750915a15. září 1975
Matinčenko, Alexandr NikolajevičAlexandr Nikolajevič Matinčenko 19270904a4. září 1927
19990618a18. června 1999
letec a inženýr VVS 19630110a10. ledna 1963 19720119a19. ledna 1972
Šatalov, Vladimir AlexandrovičVladimir Alexandrovič Šatalov 19271208a8. prosince 1927
20210615a15. června 2021
letec VVS 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 4, 1969
Sojuz 8, 1969
Sojuz 10, 1971
9 dní, 21 hodin a 57 minut 19710625a25. června 1971
Vorobjov, Lev VasiljevičLev Vasiljevič Vorobjov 19310224a24. února 1931
20100512a12. května 2010
letec PVO 19630110a10. ledna 1963 19740628a28. června 1974
Voronov, Anatolij FjodorovičAnatolij Fjodorovič Voronov 19300611a11. června 1930
19931031a31. října 1993
letec VVS 19630110a10. ledna 1963 19790525a25. května 1979
Žolobov, Vitalij MichajlovičVitalij Michajlovič Žolobov 19370618a18. června 1937 inženýr RVSN 19630110a10. ledna 1963 Sojuz 21/Saljut 5, 1976 49 dní, 6 hodin a 24 minut 19810107a7. ledna 1981
Beregovoj, Georgij TimofejevičGeorgij Timofejevič Beregovoj 19210415a15. dubna 1921
19950630a30. června 1995
letec VVS 19640123a23. ledna 1964 Sojuz 3, 1968 3 dní, 22 hodin a 51 minut 19820225a25. února 1982
Bělousov, Boris NikolajevičBoris Nikolajevič Bělousov 19300727a27. července 1930
19980627a27. června 1998
inženýr RVSN 19651028a28. října 1965 19680105a5. ledna 1968
Děgťarjov, Vladimir AlexandrovičVladimir Alexandrovič Děgťarjov 19320404a4. dubna 1932 lékař VVS 19651028a28. října 1965 19660117a17. ledna 1966
Fjodorov, Anatolij PavlovičAnatolij Pavlovič Fjodorov 19410414a14. dubna 1941
20020321a21. března 2002
letec VVS 19651028a28. října 1965 19740528a28. května 1974
Glazkov, Jurij NikolajevičJurij Nikolajevič Glazkov 19391002a2. října 1939
20081208a8. prosince 2008
inženýr RVSN 19651028a28. října 1965 Sojuz 24/Saljut 5, 1977 17 dní, 17 hodin a 26 minut 19820126a26. ledna 1982
Griščenko, Vitalij AndrejevičVitalij Andrejevič Griščenko 19420426a26. dubna 1942
19920504a4. května 1992
letec VVS 19651028a28. října 1965 19680205a5. února 1968
Jakovlev, Oleg AnatoljevičOleg Anatoljevič Jakovlev 19401231a31. prosince 1940
19900502a2. května 1990
letec PVO 19651028a28. října 1965 19730522a22. května 1973
Chludějev, Jevgenij NikolajevičJevgenij Nikolajevič Chludějev 19400910a10. září 1940
19950919a19. září 1995
inženýr RVSN 19651028a28. října 1965 19881011a11. října 1988
Kizim, Leonid DěnisovičLeonid Děnisovič Kizim 19410805a5. srpna 1941
20100614a14. června 2010
letec VVS 19651028a28. října 1965 Sojuz T-3/Saljut 6, 1980
Sojuz T-10/Saljut 7/Sojuz T-11, 1984
Sojuz T-15/Mir/Saljut 7, 1986
374 dní, 17 hodin a 58 minut 19870613a13. června 1987
Klimuk, Pjotr IljičPjotr Iljič Klimuk 19420710a10. července 1942 letec PVO 19651028a28. října 1965 Sojuz 13, 1973
Sojuz 18/Saljut 4, 1975
Sojuz 30/Saljut 6, 1978
78 dní, 18 hodin a 19 minut 19820303a3. března 1982
Kolesnikov, Gennadij MichajlovičGennadij Michajlovič Kolesnikov 19361007a7. října 1936 inženýr VVS 19651028a28. října 1965 19671216a16. prosince 1967
Kramarenko, Alexandr JakovlevičAlexandr Jakovlevič Kramarenko 19421108a8. listopadu 1942
20020413a13. dubna 2002
letec VVS 19651028a28. října 1965 19690430a30. dubna 1969
Lisun, Michail IvanovičMichail Ivanovič Lisun 19350905a5. září 1935
20120731a31. července 2012
inženýr VVS 19651028a28. října 1965 19890919a19. září 1989
Petrušenko, Alexandr JakovlevičAlexandr Jakovlevič Petrušenko 19420101a1. ledna 1942
19921111a11. listopadu 1992
letec PVO 19651028a28. října 1965 19730615a15. června 1973
Preobraženskij, Vladimir JevgenjevičVladimir Jevgenjevič Preobraženskij 19390203a3. února 1939
19931025a25. října 1993
inženýr VMF 19651028a28. října 1965 19801118a18. listopadu 1980
Rožděstvenskij, Valerij IljičValerij Iljič Rožděstvenskij 19390213a13. února 1939
20110902a2. září 2011
inženýr VMF 19651028a28. října 1965 Sojuz 23, 1976 2 dny a 7 minut 19860624a24. června 1986
Sarafanov, Gennadij VasiljevičGennadij Vasiljevič Sarafanov 19420101a1. ledna 1942
20050929a29. září 2005
letec VVS 19651028a28. října 1965 Sojuz 15, 1974 2 dny a 12 minut 19860707a7. července 1986
Skvorcov, Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Skvorcov 19420608a8. června 1942 letec PVO 19651028a28. října 1965 19680105a5. ledna 1968
Stěpanov, Eduard NikolajevičEduard Nikolajevič Stěpanov 19370414a14. dubna 1937
20151019a19. října 2015
inženýr VVS 19651028a28. října 1965 19921031a31. října 1992
Šarafutdinov, Ansar IlgamovičAnsar Ilgamovič Šarafutdinov 19390626a26. června 1939 letec VVS 19651028a28. října 1965 19680105a5. ledna 1968
Ščeglov, Vasilij DmitrijevičVasilij Dmitrijevič Ščeglov 19400409a9. dubna 1940
19730716a16. července 1973
letec VVS 19651028a28. října 1965 19721017a17. října 1972
Vološin, Valerij AbramovičValerij Abramovič Vološin 19420424a24. dubna 1942 letec VVS 19651028a28. října 1965 19690409a9. dubna 1969
Zudov, Vjačeslav DmitrijevičVjačeslav Dmitrijevič Zudov 19420108a8. ledna 1942 letec VVS 19651028a28. října 1965 Sojuz 23, 1976 2 dny a 7 minut 19870514a14. května 1987
Lazarev, Vasilij GrigorjevičVasilij Grigorjevič Lazarev 19280223a23. února 1928
19901231a31. prosince 1990
letec a lékař VVS 19660117a17. ledna 1966[pozn. 5] Sojuz 12, 1973 1 den, 23 hodin a 16 minut 19851127a27. listopadu 1985
Alexejev, Vladimir BorisovičVladimir Borisovič Alexejev 19330819a19. srpna 1933
20130301a1. března 2013
inženýr PVO 19670412a12. dubna 1967 19830420a20. dubna 1983
Burdajev, Michail NikolajevičMichail Nikolajevič Burdajev 19320827a27. srpna 1932
20191218a18. prosince 2019
inženýr PVO 19670412a12. dubna 1967 19830420a20. dubna 1983
Porvatkin, Nikolaj StěpanovičNikolaj Stěpanovič Porvatkin 19320415a15. dubna 1932
20090928a28. září 2009
inženýr PVO 19670412a12. dubna 1967 19830420a20. dubna 1983
Běloborodov, Valerij MichajlovičValerij Michajlovič Běloborodov 19391026a26. října 1939
20040920a20. září 2004
letec VVS 19670507a7. května 1967 19690829a29. srpna 1969
Gajdukov, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Gajdukov 19361031a31. října 1936
20081205a5. prosince 2008
letec VVS 19670507a7. května 1967 19781204a4. prosince 1978
Isakov, Vladimir TimofejevičVladimir Timofejevič Isakov 19400404a4. dubna 1940 letec VVS 19670507a7. května 1967 19830420a20. dubna 1983
Kovaljonok, Vladimir VasiljevičVladimir Vasiljevič Kovaljonok 19420303a3. března 1942 letec VVS 19670507a7. května 1967 Sojuz 25, 1977
Sojuz 29/Saljut 6/Sojuz 31, 1978
Sojuz T-4/Saljut 6, 1981
216 dní, 9 hodin a 10 minut 19840623a23. června 1984
Kozelskij, Vladimir SergejevičVladimir Sergejevič Kozelskij 19420112a12. ledna 1942 letec VVS 7. května 1967 19830420a20. dubna 1983
Ljachov, Vladimir AfanasjevičVladimir Afanasjevič Ljachov 19410720a20. července 1941
20180419a19. dubna 2018
letec PVO 19670507a7. května 1967 Sojuz 32/Saljut 6/Sojuz 34, 1979
Sojuz T-9/Saljut 7, 1983
Sojuz TM-6/Mir/Sojuz TM-5, 1988
333 dní, 7 hodin a 48 minut 19940907a7. září 1994
Malyšev, Jurij VasiljevičJurij Vasiljevič Malyšev 19410827a27. srpna 1941
19991108a8. listopadu 1999
letec VVS 19670507a7. května 1967 Sojuz T-2/Saljut 7, 1980
Sojuz T-11/Saljut 7/Sojuz T-10, 1984
11 dní, 19 hodin a 59 minut 19880720a20. července 1988
Pisarev, Viktor MichajlovičViktor Michajlovič Pisarev 19410815a15. srpna 1941 letec VVS 19670507a7. května 1967 19680521a21. května 1968
Sologub, Michail VladimirovičMichail Vladimirovič Sologub 19361106a6. listopadu 1936
19960804a4. srpna 1996
letec VVS 19670507a7. května 1967 19680920a20. září 1968
Berezovoj, Anatolij NikolajevičAnatolij Nikolajevič Berezovoj 19420411a11. dubna 1942
20140920a20. září 2014
letec VVS 19700427a27. dubna 1970 Sojuz T-5/Saljut 7/Sojuz T-7, 1982 211 dní, 9 hodin a 4 minuty 19921031a31. října 1992
Dědkov, Anatolij IvanovičAnatolij Ivanovič Dědkov 19440724a24. července 1944
20160916a16. září 2016
letec VVS 19700427a27. dubna 1970 19830420a20. dubna 1983
Džanibekov, Vladimir AlexandrovičVladimir Alexandrovič Džanibekov 19420513a13. května 1942 letec VVS 19700427a27. dubna 1970 Sojuz 27/Saljut 6/Sojuz 26, 1978
Sojuz 39/Saljut 6, 1981
Sojuz T-6/Saljut 7, 1982
Sojuz T-12/Saljut 7, 1984
Sojuz T-13/Saljut 7, 1985
145 dní, 15 hodin a 59 minut 19860624a24. června 1986
Fefelov, Nikolaj NikolajevičNikolaj Nikolajevič Fefelov 19450520a20. května 1945 inženýr RVSN 19700427a27. dubna 1970 19951115a15. listopadu 1995
Illarionov, Valerij VasiljevičValerij Vasiljevič Illarionov 19390602a2. června 1939
19990310a10. března 1999
inženýr CPK 19700427a27. dubna 1970 19921030a30. října 1992
Isaulov, Jurij FjodorovičJurij Fjodorovič Isaulov 19430831a31. srpna 1943 letec PVO 19700427a27. dubna 1970 19820129a29. ledna 1982
Kozlov, Vladimir IvanovičVladimir Ivanovič Kozlov 19451020a20. října 1945
20120302a2. března 2012
letec VVS 19700427a27. dubna 1970 19730528a28. května 1973
Popov, Leonid IvanovičLeonid Ivanovič Popov 19450831a31. srpna 1945 letec PVO 19700427a27. dubna 1970 Sojuz 35/Saljut 6/Sojuz 37, 1980
Sojuz 40/Saljut 6, 1981
Sojuz T-7/Saljut 7/Sojuz T-5, 1982
200 dní, 14 hodin a 46 minut 19870613a13. června 1987
Romaněnko, Jurij ViktorovičJurij Viktorovič Romaněnko 19440801a1. srpna 1944 letec VVS 19700427a27. dubna 1970 Sojuz 26/Saljut 6/Sojuz 27, 1977/78
Sojuz 38/Saljut 6, 1980
Sojuz TM-2/Mir/Sojuz TM-3, 1987
430 dní, 18 hodin a 21 minut 19881011a11. října 1988
Ivanov, Leonid GeorgijevičLeonid Georgijevič Ivanov 19500625a25. června 1950
19801024a24. října 1980
letec VVS 19760823a23. srpna 1976 19801024a24. října 1980
Leonid Kosťantynovyč Kadeňuk 19510128a28. ledna 1951
20180131a31. ledna 2018
letec VVS 19760823a23. srpna 1976 19830322a22. března 1983
Moskalenko, Nikolaj TichonovičNikolaj Tichonovič Moskalenko 19490101a1. ledna 1949
20041126a26. listopadu 2004
letec VVS 19760823a23. srpna 1976 19860630a30. června 1986
Protčenko, Sergej FilipovičSergej Filipovič Protčenko 19470103a3. ledna 1947 letec VVS 19760823a23. srpna 1976 19790428a28. dubna 1979
Salej, Jevgenij VladimirovičJevgenij Vladimirovič Salej 19500101a1. ledna 1950 letec VVS 19760823a23. srpna 1976 19871001a1. října 1987
Solovjov, Anatolij JakovlevičAnatolij Jakovlevič Solovjov 19480116a16. ledna 1948 letec VVS 19760823a23. srpna 1976 Sojuz TM-5/Mir/Sojuz TM-4, 1988
Sojuz TM-9/Mir, 1990
Sojuz TM-15/Mir, 1992/93
STS-71/Mir/Sojuz TM-21, 1995
Sojuz TM-26/Mir, 1997/98
651 dní a 3 minuty 19990202a2. února 1999
Titov, Vladimir GeorgijevičVladimir Georgijevič Titov 19470101a1. ledna 1947 letec VVS 19760823a23. srpna 1976
26. července 1994
20. prosince 1996
Sojuz T-8, 1983
Sojuz TM-4/Mir/Sojuz TM-6, 1987/88
STS-63, 1995
STS-86/Mir, 1997
387 dní a 49 minut 19900406a6. dubna 1990
30. listopadu 1995
20. srpna 1998
Vasjutin, Vladimir VladimirovičVladimir Vladimirovič Vasjutin 19520308a8. března 1952
20020719a19. července 2002
letec VVS 19760823a23. srpna 1976 Sojuz T-14/Saljut 7, 1985 64 dní, 21 hodin a 52 minut 19860225a25. února 1986
Volkov, Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Volkov 19480527a27. května 1948 letec
VVS
19760823a23. srpna 1976 Sojuz T-14/Saljut 7, 1985
Sojuz TM-7/Mir, 1988/89
Sojuz TM-13/Mir, 1991/92
391 dní, 11 hodin a 52 minut 19980820a20. srpna 1998[44]
Grekov, Nikolaj SergejevičNikolaj Sergejevič Grekov 19500215a15. února 1950 letec PVO 19780523a23. května 1978 19861230a30. prosince 1986
Viktorenko, Alexandr StěpanovičAlexandr Stěpanovič Viktorenko 19470329a29. března 1947
20230810a10. srpna 2023
letec VMF 19780523a23. května 1978 Sojuz TM-3/Mir/Sojuz TM-2, 1987
Sojuz TM-8/Mir, 1989/90
Sojuz TM-14/Mir, 1992
Sojuz TM-20/Mir, 1994/95
489 dní, 1 hodina a 35 minut 19970721a21. července 1997
Ciblijev, Vasilij VasiljevičVasilij Vasiljevič Ciblijev 19540220a20. února 1954 letec VVS 19870723a23. července 1987 Sojuz TM-17/Mir, 1993/94
Sojuz TM-25/Mir, 1997
381 dní, 15 hodin a 53 minut 19980619a19. června 1998
Korzun, Valerij GrigorjevičValerij Grigorjevič Korzun 19530305a5. března 1953 letec VVS 19870723a23. července 1987 Sojuz TM-24/Mir, 1996/97
Expedice 5 na ISS, 2002
381 dní, 15 hodin a 42 minut 20030917a17. září 2003
Děžurov, Vladimir NikolajevičVladimir Nikolajevič Děžurov 19620730a30. července 1962 letec VVS 19871006a6. října 1987 Sojuz TM-21/Mir/STS-71, 1995
Expedice 3 na ISS, 2001
244 dní, 5 hodin a 30 minut 20040712a12. července 2004
Gidzenko, Jurij PavlovičJurij Pavlovič Gidzenko 19620326a26. března 1962 letec VVS 19871006a6. října 1987 Sojuz TM-22/Mir, 1996
Expedice 1 na ISS, 2000/01
3. návštěvní expedice na ISS, 2002
329 dní, 22 hodin a 47 minut 20040101aledna 2004
Malenčenko, Jurij IvanovičJurij Ivanovič Malenčenko 19611222a22. prosince 1961 letec VVS 19871006a6. října 1987
(do 27. července 2009,
znovu od 9. února 2010)
Sojuz TM-19/Mir, 1994
STS-106, 2000
Expedice 7 na ISS, 2003
Expedice 16 na ISS, 2007/08
Expedice 32/33 na ISS, 2012
Expedice 46/47 na ISS, 2015/16
827 dní, 9 hodin a 23 minut 20160902a2. září 2016
Afanasjev, Viktor MichajlovičViktor Michajlovič Afanasjev 19481231a31. prosince 1948 letec a kosmonaut GKNII VVS 19880108a8. ledna 1988 Sojuz TM-11/Mir, 1991
Sojuz TM-18/Mir, 1994
Sojuz TM-29/Mir, 1999
2. návštěvní expedice na ISS, 2001
555 dní, 18 hodin a 34 minut 20060417a17. dubna 2006
Arcebarskij, Anatolij PavlovičAnatolij Pavlovič Arcebarskij 19560909a9. září 1956 letec a kosmonaut GKNII VVS 19880108a8. ledna 1988 Sojuz TM-12/Mir, 1991 144 dní, 15 hodin a 22 minut 19930907a7. září 1993
Manakov, Gennadij MichajlovičGennadij Michajlovič Manakov 19500601a1. června 1950
20190926a26. září 2019
letec a kosmonaut GKNII VVS 19880108a8. ledna 1988 Sojuz TM-10/Mir, 1990
Sojuz TM-16/Mir, 1993
309 dní, 21 hodin a 20 minut 19961220a20. prosince 1996
Kričevskij, Sergej VladimirovičSergej Vladimirovič Kričevskij 19550709a9. července 1955 letec PVO 19890422a22. dubna 1989 19980601a1. června 1998
Onufrijenko, Jurij IvanovičJurij Ivanovič Onufrijenko 19610206a6. února 1961 letec VVS 19890422a22. dubna 1989 Sojuz TM-23/Mir, 1996
Expedice 4 na ISS, 2001/02
389 dní, 14 hodin a 47 minut 20040317a17. března 2004
Padalka, Gennadij IvanovičGennadij Ivanovič Padalka 19580621a21. června 1958 letec VVS 19890422a22. dubna 1989 Sojuz TM-28/Mir, 1998/99
Expedice 9 na ISS, 2004
Expedice 19/20 na ISS, 2009
Expedice 31/32 na ISS, 2012
Expedice 43/44 na ISS, 2015
878 dní, 11 hodin a 30 minut 20170428a28. dubna 2017
Šaripov, Saližan ŠakirovičSaližan Šakirovič Šaripov 19640824a24. srpna 1964 letec VVS 19900808a8. srpna 1990 STS-89/Mir, 1998
Expedice 10 na ISS, 2004/05
201 dní, 14 hodin a 49 minut 20080718a18. července 2008
Vozovikov, Sergej JurjevičSergej Jurjevič Vozovikov 19580417a17. dubna 1958
19930711a11. července 1993
letec PVO 19900808a8. srpna 1990 19930711a11. července 1993
Zaljotin, Sergej ViktorovičSergej Viktorovič Zaljotin 19620421a21. dubna 1962 letec VVS 19900808a8. srpna 1990
(do 20. října 2004,
znovu od 11. ledna 2011)
Sojuz TM-30/Mir, 2000
4. návštěvní expedice na ISS, 2002
83 dní, 16 hodin a 35 minut 20140501a1. května 2014
Musabajev, Talgat AmalgeldijevičTalgat Amalgeldijevič Musabajev 19510107a7. ledna 1951 civilní letec 19910306a6. března 1991 Sojuz TM-19/Mir, 1994
Sojuz TM-27/Mir, 1998
1. návštěvní expedice na ISS, 2001
341 dní, 9 hodin a 49 minut 20031127a27. listopadu 2003
Kotov, Oleg ValerjevičOleg Valerjevič Kotov 19651027a27. října 1965 lékař CPK 19960607a7. června 1996 Expedice 15 na ISS, 2007
Expedice 22/23 na ISS, 2009/10
Expedice 37/38 na ISS, 2013/14
526 dní, 5 hodin a 3 minuty 20160504a4. května 2016
Skvorcov ml., Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Skvorcov ml. 19660506a6. května 1966 letec PVO 19970620a20. června 1997 Expedice 23/24 na ISS, 2010
Expedice 39/40 na ISS, 2014
Expedice 60/61 na ISS, 2019/20
545 dní, 23 hodin a 8 minut 30. dubna 2022
Surajev, Maxim ViktorovičMaxim Viktorovič Surajev 19720524a24. května 1972 letec VVS 19970624a24. června 1997 Expedice 21/22 na ISS, 2009/10
Expedice 40/41 na ISS, 2014
334 dní, 12 hodin a 11 minut 20160923a23. září 2016
Tokarev, Valerij IvanovičValerij Ivanovič Tokarev 19521029a29. října 1952 kosmonaut GKNII VVS 19970919a19. září 1997
(do března 2008,
znovu od března 2009)
STS-96 na ISS, 1999
Expedice 12 na ISS, 2005/06
199 dní, 15 hodin a 7 minut 20090701ačervence 2009
Kondraťjev, Dmitrij JurjevičDmitrij Jurjevič Kondraťjev 19690525a25. května 1969 letec VVS 19971226a26. prosince 1997 Expedice 26/27 na ISS, 2010/11 159 dní, 7 hodin a 16 minut 20120801asrpna 2012
Moškin, Oleg JurjevičOleg Jurjevič Moškin 19640423a23. dubna 1964 letec VVS 19971226a26. prosince 1997 20020322a22. března 2002
Romaněnko, Roman JurjevičRoman Jurjevič Romaněnko 19710809a9. srpna 1971 letec VVS 19971226a26. prosince 1997 Expedice 20/21 na ISS, 2009
Expedice 34/35 na ISS, 2012/13
333 dní, 11 hodin a 0 minut 20141105a5. listopadu 2014
Valkov, Konstantin AnatoljevičKonstantin Anatoljevič Valkov 19711111a11. listopadu 1971 letec VVS 19971226a26. prosince 1997 20120706a6. července 2012
Volkov, Sergej AlexandrovičSergej Alexandrovič Volkov 19730401a1. dubna 1973 letec VVS 19971226a26. prosince 1997 Expedice 17 na ISS, 2008
Expedice 28/29 na ISS, 2011
Expedice 45/46 na ISS, 2015
547 dní, 22 hodin a 20 minut 20170228a28. února 2017
Baturin, Jurij MichajlovičJurij Michajlovič Baturin 19490612a12. června 1949 vládní úředník 19980430a30. dubna 1998 Sojuz TM-28/Mir/Sojuz TM-27, 1998
1. návštěvní expedice na ISS, 2001
19 dní, 17 hodin a 46 minut 20090531a31. května 2009
Lončakov, Jurij ValentinovičJurij Valentinovič Lončakov 19650304a4. března 1965 letec PVO 19980624a24. června 1998 STS-100/ISS, 2001
4. návštěvní expedice na ISS, 2002
Expedice 18 na ISS, 2008/09
200 dní, 18 hodin a 39 minut 20130913a13. září 2013
Šargin, Jurij GeorgijevičJurij Georgijevič Šargin 19600320a20. března 1960 kosmonaut kosmických vojsk 19980902a2. září 1998 7. návštěvní expedice na ISS, 2004 9 dní, 21 hodin a 29 minut 20011228a28. prosince 2001
(vrácen kosmickým vojskům)
Ivanišin, Anatolij AlexejevičAnatolij Alexejevič Ivanišin 19690115a15. ledna 1969 letec VVS 20030529a29. května 2003 Expedice 29/30 na ISS, 2011/12
Expedice 48/49 na ISS, 2016
Expedice 63 na ISS, 2020
476 dní, 4 hodiny a 44 minut 15. října 2021[45]
Samokuťajev, Alexandr MichajlovičAlexandr Michajlovič Samokuťajev 19700313a13. března 1970 důstojník CPK 20030529a29. května 2003 Expedice 27/28 na ISS, 2011
Expedice 41/42 na ISS, 2014/15
331 dní, 11 hodin a 23 minut 20170522a22. května 2017
Škaplerov, Anton NikolajevičAnton Nikolajevič Škaplerov 19720220a20. února 1972 letec VVS 20030529a29. května 2003 Expedice 29/30 na ISS, 2011/12
Expedice 42/43 na ISS, 2014/15
Expedice 54/55 na ISS, 2017/18
Expedice 66 na ISS, 2020/21
709 dní, 8 hodin a 7 minut 14. března 2023[46]
Tarelkin, Jevgenij IgorevičJevgenij Igorevič Tarelkin 19741229a29. prosince 1974 letec CPK 20030529a29. května 2003 Expedice 33/34 na ISS, 2011/12 143 dní, 16 hodin a 15 minut 20150601a1. června 2015
Misurkin, Alexandr AlexandrovičAlexandr Alexandrovič Misurkin 19770923a23. září 1977 letec VVS 20061011a11. října 2006 Expedice 35/36 na ISS, 2013
Expedice 53/54 na ISS, 2017/18
Sojuz MS-20 na ISS, 2021
346 dní, 7 hodin a 4 minuty 31. března 2022[47]
Ponomarjov, Maxim VladimirovičMaxim Vladimirovič Ponomarjov 19800220a20. února 1980 letec VVS 20061011a11. října 2006 20120921a21. září 2012
Žukov, Sergej AlexandrovičSergej Alexandrovič Žukov 19560908a8. září 1956 vědec, manažer a kosmonaut 20100504a4. května 2010 20110429a29. dubna 2011
Chomenčuk, Alexej MichajlovičAlexej Michajlovič Chomenčuk 19750107a7. ledna 1975 důstojník CPK 20101115a15. listopadu 2010 20121203a3. prosince 2012
Rjazanskij, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Rjazanskij 19731113a13. listopadu 1973 kosmonaut IMBP 20110101a1. ledna 2011 Expedice 37/38 na ISS, 2013/14
Expedice 52/53 na ISS, 2017
304 dní, 23 hodin a 22 minut 20180716a16. července 2018
Revin, Sergej NikolajevičSergej Nikolajevič Revin 19660112a12. ledna 1966 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 31/32 na ISS, 2012 124 dní, 23 hodin a 52 minut 20170510a10. května 2017
Kornijenko, Michail BorisovičMichail Borisovič Kornijenko 19600415a15. dubna 1960 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 23/24 na ISS, 2010
Expedice 43/44/45/46 na ISS, 2015/16
516 dní, 10 hodin a 1 minuta 20171201a1. prosince 2017
Serovová, Jelena OlegovnaJelena Olegovna Serovová 19760422a22. dubna 1976 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 Expedice 41/42 na ISS, 2014/15 167 dní, 5 hodin a 42 minut 20160923a23. září 2016
Tichonov, Nikolaj VladimirovičNikolaj Vladimirovič Tichonov 19820523a23. května 1982 kosmonaut RKK Eněrgija 20110122a22. ledna 2011 31. července 2020[48]
Morozov, Svjatoslav AndrejevičSvjatoslav Andrejevič Morozov 19850822a22. srpna 1985 kosmonaut RKK Eněrgija 20110125a25. ledna 2011 20121122a22. listopadu 2012
Borisenko, Andrej IvanovičAndrej Ivanovič Borisenko 19640417a17. dubna 1964 kosmonaut RKK Eněrgija 20110210a10. února 2011 Expedice 27/28 na ISS, 2011
Expedice 49/50 na ISS, 2016/17
337 dní, 8 hodin a 56 minut 26. února 2021[49]
Ťurin, Michail VladislavovičMichail Vladislavovič Ťurin 19600302a2. března 1960 kosmonaut RKK Eněrgija 20110226a26. února 2011 Expedice 3 na ISS, 2001
Expedice 14 na ISS, 2006/07
Expedice 38/39 na ISS, 2013/14
532 dní, 2 hodiny a 52 minut 20160118a18. ledna 2016
Skripočka, Oleg IvanovičOleg Ivanovič Skripočka 19691224a24. prosince 1969 kosmonaut RKK Eněrgija 20110611a11. června 2011 Expedice 25/26 na ISS, 2010/11
Expedice 47/48 na ISS, 2016
Expedice 61/62 na ISS, 2019/20
536 dní, 3 hodiny a 49 minut 30. listopadu 2021[50]
Jurčichin, Fjodor NikolajevičFjodor Nikolajevič Jurčichin 19590103a3. ledna 1959 kosmonaut RKK Eněrgija 20120207a7. února 2012 STS-112 na ISS, 2002
Expedice 15 na ISS, 2007
Expedice 24/25 na ISS, 2010
Expedice 36/37 na ISS, 2013
Expedice 51/52 na ISS, 2017
672 dní, 20 hodin a 40 minut 20191213a13. prosince 2019
Blinov, Oleg VladimirovičOleg Vladimirovič Blinov 19780817a17. srpna 1978 inženýr CPK 20121026a26. října 2012 20160620a20. června 2016
Ignatov, Ignat NikolajevičIgnat Nikolajevič Ignatov 19820320a20. března 1982 inženýr CPK 20121026a26. října 2012 20141219a19. prosince 2014[14]
Ajmachanov, Muchtar RabatovičMuchtar Rabatovič Ajmachanov 19670101a1. ledna 1967 kosmonaut Kazachstánu 20140814a14. srpna 2014 30. prosince 2022[51]
Prokopjev, Jevgenij ValerjevičJevgenij Valerjevič Prokopjev 19860309a9. března 1986 inženýr RKK Eněrgija[29] 20181001a1. října 2018 11. února 2021[29]
Sergej Alexandrovič Teterjatnikov 19. prosince 1988 inženýr VMF[29] 26. června 2021[13] červen 2023[35]

Poznámky editovat

 1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №22-10СС от 5 января 1959 «О медицинском отборе кандидатов в космонавты» a Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №569-264 от 22 мая 1959 «О подготовке человека к космическим полётам»
 2. a b Zkratky složek sovětské a ruské armády: ● VVS = vojenské letectvo ● VMF = vojenské námořnictvo ● PVO = síly protivzdušné obrany ● RVSN = raketová vojska strategického určení ● MO = ministerstvo obrany
 3. a b Uvedeno datum zařazení do oddílu (rozkazem velitele letectva či ministra obrany). Pouze u kosmonautů 13. a 14. náboru je uvedeno datum (29. května 2003 a 11. října 2006) doporučení Meziresortní komise k zařazení do oddílu.
 4. Výcvik zahájil 30. října 2012 společně s ostatními kosmonauty výběru roku 2012, zaměstnancem CPK a členem oddílu kosmonautů se mohl stát po uvolnění z vojenské služby.
 5. Od 29. května 1964 v přípravě jako lékař pro let Voschod 1

Reference editovat

 1. PACNER, Karel; VÍTEK, Antonín. Půlstoletí kosmonautiky. Praha: Paráda, 2008. ISBN 978-80-87027-71-4. Kapitola Životopisy hlavních účastníků, s. 435. 
 2. a b c Этапы становления РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина [online]. Moskva: РГНИИЦПК им. Ю. А. Гагарина [cit. 2009-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-17. (rusky) 
 3. a b c IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote [online]. Moskva: rev. 2008-09-15 [cit. 2009-05-06]. Kapitola Первый набор в отряд космонавтов (1960 год). Dostupné online. (rusky) 
 4. ASTROnote [online]. [cit. 2009-06-07]. Kapitola 3-й набор в отряд ЦПК ВВС (1965 год). Dostupné online. 
 5. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote. Kapitola Набор 2010 года. www.astronaut.ru [online]. [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. 
 6. a b Продолжается открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты Роскосмоса. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-02-29 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 7. Открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты в 2012 году. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-01-27 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 8. Конкурс по отбору кандидатов в космонавты Роскосмоса в цифрах. Статистические данные по проведению конкурса. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-04-04 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 9. Открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты Роскосмоса. Статистические данные. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-06-01 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 10. Открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты. Заключительный этап.. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-09-06 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 11. О заседании Межведомственной комиссии по отбору в космонавты. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2012-10-08 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 12. Группа кандидатов в космонавты набора 2012 года приступает к подготовке. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-10-29 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 13. a b c d e Действующие космонавты отряда космонавтов Роскоcмоса. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 14. a b c d IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote. Kapitola Игнат Николаевич Игнатов. www.astronaut.ru [online]. [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. 
 15. «Я буду космонавтом!» Кандидаты в космонавты-испытатели сдали Государственный экзамен. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2014-06-05 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 16. Кандидатам в космонавты набора 2012 года присвоена квалификация «космонавт-испытатель». www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2012-06-16 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 17. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote. Kapitola Анна Юрьевна Кикина. www.astronaut.ru [online]. [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. 
 18. Кандидату в космонавты набора 2012 года Анне Кикиной присвоена квалификация «космонавт-испытатель». www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2014-12-17 [cit. 2023-08-19]. Dostupné online. (rusky) 
 19. ОТБОР КАНДИДАТОВ В КОСМОНАВТЫ 2017 ГОДА. gtct.rz [online]. Středisko přípravy kosmonautů J. A. Gagarina, 2017-03-22 [cit. 2023-08-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-06-15. 
 20. Отбор кандидатов в космонавты 2017 года. gctc.ru [online]. Centrum přípravy kosmonautů, 2017-03-22 [cit. 2023-08-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-07-14. 
 21. РОСКОСМОС. НАБОР В КОСМОНАВТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. gctc.ru [online]. Středisko přípravy kosmonautů J. A. Gagarina, 2017-07-14 [cit. 2023-08-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-07-18. 
 22. В Роскосмосе Межведомственная комиссия представила кандидатов в космонавты. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2018-08-10 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 23. В ЦПК продолжается общекосмическая подготовка. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2018-12-13 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 24. Кандидаты в космонавты в ЦПК проходят подготовку дистанционно. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2020-04-22 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 25. В ЦПК завершился Государственный экзамен. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2020-11-25 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 26. Квалификация космонавта-испытателя присвоена кандидатам, успешно сдавшим Государственный экзамен. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2020-12-02 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 27. Schedule of ISS flight events (part 2) [Updates Only]. forum.nasaspaceflight.com [online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. 
 28. Roscosmos selects four new candidates, all men, to begin cosmonaut training | collectSPACE. collectSPACE.com [online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. 
 29. a b c d e f g h i j k l m n Наборы в отряд космонавтов. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 30. Роскосмос объявляет отбор в отряд космонавтов. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2019-06-03 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 31. Отбор кандидатов в космонавты 2019 года. www.gctc.ru [online]. Středisko přípravy kosmonautů J. A. Gagarina, 2019-06-03 [cit. 2023-08-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-05-28. 
 32. https://www.gctc.ru/main.php?id=5186. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2021-01-28 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 33. Завершена кампания по открытому конкурсу по отбору кандидатов в отряд космонавтов Российской Федерации в 2019 году. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2021-01-28 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 34. Кандидаты в космонавты сдали Государственный экзамен. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2023-06-14 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 35. a b В ЦПК состоялась Межведомственная квалификационная комиссия. www.gctc.ru [online]. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт, 2023-06-16 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 36. Роскосмос объявляет новый отбор в отряд космонавтов. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-07-10 [cit. 2024-01-20]. Dostupné online. 
 37. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт. www.gctc.ru [online]. [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. (rusky) 
 38. В ЦПК прошла пресс-конференция о четвертом открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-07-13 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
 39. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт. www.gctc.ru [online]. [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. (rusky) 
 40. Роскосмос продолжает четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-09-21 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
 41. Об изменениях в условиях открытого отбора в отряд космонавтов. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-10-23 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
 42. Итоги четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-12-21 [cit. 2024-01-21]. Dostupné online. 
 43. IVANOV, Ivan, a kol. Космическая энциклопедия ASTROnote [online]. Moskva: rev. 2013-7-14 [cit. 2013-09-14]. Kapitola Роман Юрьевич Романенко. Dostupné online. (rusky) 
 44. CHLYNIN, Sergej Pavlovič. Отряд ЦПК ВВС 6-й набор [online]. [cit. 2009-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-06-15. (rusky) 
 45. Герой России, летчик-космонавт РФ Анатолий Иванишин завершает работу в ЦПК. www.roscosmos.ru [online]. 2021-10-15 [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. 
 46. Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2023-03-14 [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. 
 47. Госкорпорация «Роскосмос». Telegram [online]. [cit. 2022-03-31]. Dostupné online. 
 48. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Официальный Web-сайт. www.gctc.ru [online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. (rusky) 
 49. Космонавт Андрей Борисенко завершает работу в ЦПК. roscosmos.ru [online]. Roskosmos, 2021-02-26 [cit. 2021-08-18]. Dostupné online. 
 50. News. Oleg Skripochka retires from Roscosmos Cosmonaut Corps. en.roscosmos.ru [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-12-02. (anglicky) 
 51. Госкорпорация «Роскосмос». Telegram [online]. [cit. 2023-01-06]. Dostupné online. 

Související články editovat