Měnová unie

Měnová unie je taková spolupráce mezi státy (nebo jejich závislých území), kdy členské státy používají jednu společnou měnu jako zákonné platidlo.

V praxi se jedná o jednu z forem ekonomické integrace mezi suverénními státy. Mezi další formy patří:

 • Dohoda o volném obchodu
 • Celní unie
 • Ekonomická unie
 • Politická unie

Dohoda o volném obchodu zpravidla bývá jednou z prvních forem ekonomické integrace mezi státy. Zde se státy vzájemně zavazují odstranit cla na vybrané obchodní artikly proudící mezi nimi[1].

Celní unie zahrnuje kromě odstranění cel mezi členskými státy této ekonomické zóny také harmonizaci celních sazeb mezi jednotlivými státy této unie na zboží pocházející z nečlenských států této unie[2].

Ekonomická unie značí harmonizaci práva v různých oblastech hospodářství jednotlivých států.

Politická unie se pak týká určité formy centralizace v rozhodovacím procesu mezi státy.

Sama Měnová unie pak může být a často bývá kombinována s různými dalšími z těchto forem integrace.

Teorie optimální měnové oblastíEditovat

Problematice zda a pro jaké státy je vhodné vytvořit měnovou unii se v ekonomické disciplíně zabývá obor Teorie optimální měnové oblasti. Ta tvrdí, že oblasti, které by chtěly uzavřít dohodu o měnové unii by měly mít[3]:

 • Vysokou mobilitu pracovní síly mezi danými oblastmi
 • Vysokou flexibilitu mezd
 • Vysokou míru vzájemné ekonomické integrace a stejnou vystavenost ekonomickým šokům (harmonizovaný ekonomický cyklus)
 • Metodu(y) sdílení rizika

Pro ekonomiky s uvedenými atributy by pak uzavření měnové unie mělo být přínosné nejvíce.

Podstatná je také otázka konvergence mezi ekonomikami v rámci měnové unie. Vysoká míra konvergence v rámci takové unie je prospěšná, neb vede k harmonizovanému ekonomickému cyklu. V tomto ohledu je argumentováno, že pokud i státy s nižší mírou konvergence uzavřou měnovou unii, ta samotná pak s časem může vést k vyšší konvergenci mezi danými státy.

Důvody pro a proti zformováníEditovat

Výhody[4]:Editovat

 • Eliminace měnového rizika
 • Eliminace transakčních nákladů
 • Cenová transparentnost
 • Snížení rizika měnové krize a hyperinflace
 • Zamezení konkurenční devalvaci měn mezi jednotlivými státy unie

Eliminace transakčních nákladů značí, že jednotlivci i firmy při vzájemném obchodu se zahraničím nemusí platit náklady spojené se směnou různých měn. Zejména pro firmy je pak významná eliminace měnového rizika. Měnové riziko znamená možnost různého budoucího pohybu kurzů dvou měn oproti sobě (například vývoj eura proti koruně), tato možnost znamená pro zahraniční firmy a investory podstatné riziko, oproti kterému se mohou snažit zajistit například pomocí různých finančních derivátů (swapy).To je ale stojí prostředky.

Nevýhody:Editovat

 • Ztráta suverénní monetární politiky
 • Ztráta možnosti použití měnové politiky jako nástroje k čelení asymetrickým ekonomickým šokům
 • Náklady spojené s přechodem na novou měnu

Současné měnové unieEditovat

V dnešní době existuje 5 měnových prostorů:

Název ISO 4217 kód Platnost na území
CFP frank XPF   Nová Kaledonie
  Wallis a Futuna
  Francouzská Polynésie
CFA frank XOF   Benin
  Burkina Faso
  Guinea-Bissau
  Pobřeží slonoviny
  Mali
  Niger
  Senegal
  Togo
CFA frank XAF   Kamerun
  Středoafrická republika
  Republika Kongo
  Rovníková Guinea
  Gabon
  Čad
Východokaribský dolar XCD   Antigua a Barbuda
  Dominika
  Grenada
  Svatý Kryštof a Nevis
  Svatá Lucie
  Svatý Vincenc a Grenadiny
  Anguilla
  Montserrat
Euro EUR   Belgie
Estonsko  Estonsko
  Finsko
  Francie
  Irsko
  Itálie
  Kypr
  Litva
  Lotyšsko
  Lucembursko
  Malta
  Německo
  Nizozemsko
  Portugalsko
  Rakousko
  Řecko
  Slovensko
  Slovinsko
  Španělsko
  Vatikán[5]
  Monako[5]
  San Marino[5]
  Andorra[5]
  Kosovo[6]
  Černá Hora[6]

EurozónaEditovat

Měnová unie v rámci Evropské Unie je dnes neznámější měnovou unií na světě. Je dohodou mezi 19 evropskými zeměmi o sdílení nadnárodní měny Euro. Měnovou autoritou dohlížející nad tímto společenstvím je Eurosystém s Evropskou Centrální Bankou v čele. Tato nezávislá instituce sídlící ve Frankfurtu je pak zodpovědná za správu měnové politiky pro celou Eurozónu[7].

Kromě měnové unie tyto státy sdílí také ekonomickou unii spolu s ostatními členy Evropské Unie. V rámci ekonomické unie v EU je patrná snaha o další integraci a ekonomickou konvergenci mezi státy, která dle by dle ekonomické teorie měla zvyšovat benefity plynoucí z uzavření měnové unie.

EuroEditovat

Euro je oficiální měnou Eurozóny. Ve své nefyzické formě bylo zavedeno 1.1.1999 fixací kurzů měn 11 účastnických zemí. Tyto státy pak i k 1.1.2002 nahradily své mince a bankovky novými eurobankovkami a euromincemi.

Tato měna je dnes druhou nejdůležitější rezervní měnou po americkém dolaru[8], je považována za tvrdou měnu a je hojně používána ve finančním světě.

De facto měnové unieEditovat

Potenciální budoucí měnové unieEditovat

Toto je jen několik příkladů možných budoucích měnových prostorů, na jejichž vytvoření existovaly či existují různé studie a plány. Vznik těchto měnových unií, závislý na mnoha faktorech, není jistý.

Zaniklé měnové unieEditovat

Toto je jen několik příkladů zaniklých měnových unií.

ReferenceEditovat

 1. CHAPPELOW, Jim. Free Trade Area Definition. Investopedia [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Customs union. en.wikipedia.org [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. 
 3. CHAPPELOW, Jim. Optimal Currency Area Definition. Investopedia [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. KRYLOVSKIY, Nikolay. Economics Online [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b c d Není plnohodnotným členem eurozóny, přesto má právo razit vlastní euromince.
 6. a b Jednostranné přijetí eura za národní měnu, ačkoliv není členem eurozóny.
 7. BANK, European Central. Organisation. European Central Bank [online]. [cit. 2020-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Reserve currency. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 942751445. 
 9. RBZ allows use of Yen, Yuan, Indian Rupee [online]. New Zimbabwe web [cit. 2015-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-06. (anglicky)