Latinská rčení, R

seznam na projektech Wikimedia

V tomto článku jsou uvedena některá známá latinská rčení, začínající písmenem R.

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv. Od římské antiky přes křesťanství a humanismus až do 18. století byla její znalost u vzdělaných lidí samozřejmostí. V některých oborech se s latinskými názvy stále pracuje, užívají se různé obraty a ve starší literatuře se najde množství latinských citátů. Protože latinských obratů, rčení a přísloví je mnoho, je seznam vybraných seřazen podle abecedy a rozdělen podle počátečních písmen do samostatných článků.

Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála R (Německý rukopis, 10. stol.)

Ra editovat

 • Rara avis – „vzácný pták“, něco neobyčejného, rarita (Juvenalis, Satiry 6,165)
 • Rara iuvant. – „vzácné se (člověku) líbí“ (Martialis)
 • Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet. – „Vzácně šťastná doba, kdy můžeš myslet a říkat co chceš“ (Tacitus, Dějiny I.1)
 • Rari nantes in gurgite vasto – „Tu a tam plavec na širém oceánu“, o trosečnících (Vergilius, Aeneis I.118)
 • Rari quippe boni. – „Dobří (lidé) jsou ovšem vzácní“ (Juvenalis, Satiry)
 • Rarum esse oportet, quod diu carum velis. – „Musí být vzácné, co chceš aby ti bylo dlouho milé“ (Publius Syrus)
 • Ratio cognoscendi / essendi – „důvod poznání / bytí“
 • Ratio fatum vincere nulla potest. – „Žádný důvod (rozum) nemůže přemoci osud“
 • Ratio legis – „smysl, účel zákona“
 • Ratio praeteriti scire futura facit. – „Ze smyslu minulého lze poznat budoucí“

Re editovat

 • Rebus – „věcmi, z věcí“, odtud Rébus
 • Rebus sic stantibus – „za daného stavu věcí“, pokud se nezmění
 • Recipe (Rp.) – „vezmi, užívej“, odtud lékařský „recept“
 • Redeo inhumanior, quia inter homines fui. – „Vracím se méně lidský, protože jsem byl mezi lidmi“ (Seneca)
 • Redire in viam – „vrátit se na (správnou) cestu“
 • Reductio ad absurdum – „dovedení do absurdna“, logický postup, když opak dokazovaného tvrzení vede k nesmyslu
 • Reductio ad Hitlerum argumentační klam přirovnáním k názorům sdíleným Adolfem Hitlerem nebo NSDAP (Leo Strauss, 1953)
 • Referat. – „Ať podá zprávu“, odtud referát
 • Reformatio in peius – „změna (rozsudku nesmí být) k horšímu“, právní zásada při odvolání
Iniciála R (Francouzský rukopis, 12. stol.)
 • Regina Coeli – „Královna nebes“, titul Panny Marie v katolické liturgii
 • Regina regit colorem – „královna vládne barvě“, šachová královna stojí na poli své barvy (bílá na bílém)
 • Regnat populus. – „Vládne lid“, motto státu Arkansas
 • Regnum – „království“, v biologii říše
 • Regnum Christi – „království Kristovo“
 • Relata refero – „předávám, co jsem slyšel“, bez záruky (řecky: ta legomena legó, Hérodotos, Dějiny 7,152)
 • Rem acu tetigisti. – „Dotkl ses věci jehlou“, uhodil hřebík na hlavičku (Plautus, Lano 1306)
 • Rem cum videas, censeas – „Až věc uvidíš, posuzuj„ (Terentius, Sebetrapič 1023)
 • Rem involutam emere – „koupit zabalenou věc“, zajíce v pytli
 • Rem tene, verba sequentur. – „Drž se věci, slova sama přijdou“ (Cato starší)
 • Repetitio – „opakování“
 • Repetitio (est) mater studiorum. – „Opakování matka učení, studia“
 • Requiem aeternam dona eis, Domine – „Věčné odpočinutí dej jim Pane“, modlitba za zemřelé
 • Requiescat in pace. (R. I. P.) – „Ať odpočívá v pokoji“, často na náhrobcích
 • Rerum omnium magister usus – „Zkušenost je ve všem učitelka„(Caesar, Zápisky 2,8)
 • Rerum vera vocabula – „správná označení věcí“

Res editovat

 • Res accessoria – „vedlejší věc“
 • Res ad triarios venit. – „Teď jsou na řadě ti nejzkušenější“. Je zle a bojovat musí třetí řada, „triariové“
 • Res amicos inveniet – „Majetek si najde přátele„ (Plautus, Stichus 521)
 • Res inter alios acta – „věc, jež se odehrála mezi jinými lidmi,“ a tedy se případu netýká
 • Res ipsa loquitur. – „Věc mluví sama za sebe“
 • Res iudicata – „věc už soudem posouzená“
 • Res nullius – „ničí věc“, která nikomu nepatří
 • Res publica – „veřejná věc“, obec, republika, stát
 • Res severa verum gaudium. – „Vážná věc je pravé potěšení“ (Seneca)
 • Reservatio mentalis – „vnitřní výhrada, nevyslovený nesouhlas“
 • Respice finem. – „Mysli (pamatuj) na výsledek (konec)“
 • Respice in pace. – „Odpočívej v pokoji.“, nebo Requiescat in pace. „Ať odpočívá v pokoji“. Kondolence, také zkratka R.I.P. psaná na náhrobky.
 • Respice post te, hominem te esse memento. – „Ohlédni se a připomeň si, že jsi (také) člověk“, podle Tertuliána zašeptal otrok vojevůdci, jemuž držel věnec nad hlavou
 • Restat iter caeli; caelo tentabimus ire. – „Zbývá cesta oblohou. Tam se pokusíme dostat“, vysvětluje podle Ovidia Daidalos Ikarovi plán útěku ze zajetí
 • Rex datur propter regnum, non regnum propter regem. – „Král je tu pro království, ne království pro krále“
 • Rex legibus (ab)solutus est. – „Krále zákony nezavazují“, zásada novověkého absolutismu
 • Rex nunquam moritur. - „Král nikdy neumírá“, vyjádření schopnosti kontinuity královského rodu

Ri editovat

 • Ridendo dicere verum – „říkat pravdu se smíchem“
 • Risus sardonicus – „sardonický smích“, obyvatelé Sardinie se prý při neštěstí nebo zločinu smáli
 • Rigor mortis – „smrtelná strnulost“
 • Rigorosum – „přísná (zkouška)“
 • Rixantur de lana caprina. – „Přou se o kozí vlnu“, o nesmysl
 • Roma aeterna – „věčný Řím“
 • Roma locuta, causa finita. – „Řím (papež) promluvil, věc je uzavřena“ (Augustinus, Rozpravy 131,10)
 • Romam cuncta undique atrocia atque pudenda confluunt celebranturque. – „Do Říma se ze všech stran sbíhají hanebnosti a ukrutnosti, a ještě se oslavují“ (Tacitus)
 • Romanus vincit sedendo. – „Říman vítězí v sedě“ (Varro)
 • Rorate Coeli – „Rosu dejte nebesa...“ (Iz 45,8), začátek liturgické modlitby; odtud české roráty.
 • Rore vivit sicut cicada. – „Žije z rosy jako cikáda“, nemá žádný příjem
 • Rosa de spinis floret. – „Růže kvete mezi trním“ (Hieronymus)
 • Ruinis imminentibus musculi emigrant. – „Než se dům zřítí, myši utečou“, jako „krysy opouštějí loď“
 • Rupes sunt virtutis iter. – „Cesta (ke) ctnosti vede skalami“
 • Rus in urbe – „venkov ve městě“
 • Rustica gens semper sequitur sua iura libenter. – „Venkované se rádi vždy řídí svými právy“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat