Latinská rčení, U

seznam na projektech Wikimedia
Iniciála U (Bible Karla Holého, kolem 870)
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

UEditovat

 • Ubi bene, ibi patria – „Kde je dobře, tam je domov (vlast)“ (Aristofanés)
 • Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? – „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (Bible, 1K 15,55)
 • Ubi iudicat, qui accusat, vis, non lex valet – „Kde soudí žalobce, nevládne právo, ale násilí“ (Publilius Syrus)
 • Ubi lex, ibi pœna – „Kde je zákon, je i trest“
 • Ubi libertas, ibi patria – „Kde je svoboda, je i (moje) vlast.“
 • Ubi papa, ibi Roma – „Kde je papež, tam je Řím.“
 • Ubi pus, ibi evacua… – „kde je hnis, tam vypusť...“ (medicínské pravidlo, používané i obecně)
 • Ubi re vera … (ubi revera …) – „kde naopak...“
 • Ubi societas ibi ius – „Kde je společnost, tam je i právo.“
 • Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant – „Kde dělají pustinu, říkají tomu mír“ (Tacitus, Agricola 30)
 • Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? – „Kde jsou ti, kdo byli na světě před námi?“
 • Ululare cum lupis – „výt s vlky“
 • Ululas Athenas (portare) – „(nosit) sovy do Athén“, kde je jich dost (Aristofanés, Ptáci)
 • Ultima (hora) latet – „Poslední (hodina) je skrytá“
 • Ultima ratio – „poslední důvod“
 • Ultima Thule – „poslední Thule“, konec světa
 • Ultimatum – „poslední (lhůta)“
 • Ultimo – „poslední (den v měsíci)“
 • Ultra posse nemo obligatur. – „Nikdo není povinen k něčemu, co je mimo jeho možnosti“
 • Ultra vires – „Mimo pravomoci“
 • Umbra et imaginibus utimur – „Užíváme stínu a obrazů“
 • Umbram suam metuere – „bát se vlastního stínu“
 • Una domus non alit duos canes. – „Jeden dům neuživí dva psy“
 • Una hirundo non facit ver – „Jedna vlaštovka jaro nedělá“ (Ezop)
 • Una tua – „Jedna je tvoje (poslední)“, na hodinách
 • Una voce – „jedním hlasem“
 • Unitas, iustitia, spes – „Jednota, spravedlnost, naděje“, heslo města Vilniusu
 • Unus multorum – „jeden z mnohých“
 • Unus papa Romæ, unus portus Anconæ, una turris Cremonæ, una ceres Raconæ – „Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku (jedinečné pivo z Rakovníka)“, heslo rakovnického pivovaru
 • Unus pro omnibus, omnes pro uno – „Jeden pro všechny, všichni pro jednoho“, heslo Švýcarska
 • Unigenitus filius – „jednorozený syn“
 • Urbem Romam a principio reges habuere. Libertatem et consulatum L. Brutus instituit. – „Město Řím mělo od začátku krále. Svobodu a konsulát zavedl L. Brutus.“ (Tacitus, Anály, začátek)
 • Urbem venalem et mature periturum, si emptorem invenerit – „Prodejné město, zralé k zániku, kdyby našlo kupce“ (Sallustius o Římě)
 • Urbi et orbi – „Městu a světu“ (papežské požehnání)
 • Urbs æterna – „věčné město“ (Řím)
 • Urbs venalis – „prodejné město“
 • Usque ad aras – „až po oltáře“
 • Usque ad finem – „až do konce“
 • Usus – „zvyk, obyčej, zkušenost“ (úzus)
 • Usus magister est optimus – „Zkušenost je nejlepší učitel“ (Cicero)
 • Usus tyrannus – „Zvyk je tyran“ (Horatius)
 • Ut aliquid fiat – „aby se něco stalo“, když si lékař neví rady
 • Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – „I když se nedostává sil, snaha si zaslouží chválu“ (Ovidius, Epist. ex Ponto 3.4.79)
 • Ut fragilis glacies interit ira mora. – „Jako křehký led pomíjí s časem hněv “
 • Ut infra – „viz níže, jako níže“ (odkaz na další text)
 • Ut omnes unum sint – „Aby všichni byli jedno.“ Biskupské heslo Miloslava kardinála Vlka
 • Ut queant laxis – středověký hymnus (základ solmizace)
 • Ut retro – „jako na zadní straně“, na rubu
 • Ut sementem feceris, ita metes – „Jak zaseješ, tak sklidíš.“ (Cicero)
 • Ut supra – „jako nahoře, viz výše“
 • Ut unum sint – „Aby byli jedno“ (Bible, J 17,11)
 • Ut videam – „Ať vidím.“ Biskupské heslo Jana Baxanta
 • Utendum est ætate, cito pede labitur ætas. – „Využít čas, který rychlou nohou prchá“
 • Uti, non abuti – „Užít, ne zneužít“
 • Uti possidetis – „jak (je) držíte“, o dobytém území

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

LiteraturaEditovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazyEditovat

(anglicky)

(německy)