Latinská rčení, O

seznam na projektech Wikimedia
Latinská rčení – vyberte písmeno:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

Iniciála Omega (Šapnělský rukopis, 10. stol.)

O editovat

 • O felix culpa … – „Šťastná vina, která si takového zasloužila vykupitele“ z velikonočního chvalozpěvu Exsultet
 • O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. – „Ó milostivá, ó přívětivá, ó sladká Panno Maria“, modlitba 11. století (Bernard z Clairvaux)
 • O dulce nomen libertatis. – „Ó sladké jméno svobody“ (Cicero, In Verrem 2. 5,163.)
 • O fallacem hominum spem. – „Ta klamná lidská naděje“ (Cicero, O řečníkovi 3.2.7))
 • O Fortuna / velut luna / statu variabilis … – „Ó štěstěna jako měsíc stále se mění“ (Carmina Burana)
 • O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos! – „Kéž by mi Jupiter vrátil minulá léta“ (Vergilius, Aeneis 8,560)
 • O cives, cives, quaerenda pecunia primum / virtus post nummos – „Občané, občané, nejdřív shánějte peníze / ctnost až po nich“ (Horatius, Listy I.1.53)
 • O sancta simplicitas. – „Svatá prostoto!“ (připisováno Janu Husovi, ale bez dokladů)
 • O tempora, o mores! – „Jaké časy, jaké mravy!“ (Cicero, Proti Catilinovi I.1.2)
 • Obscurum per obscurius – „(vysvětlovat) temné ještě temnějším“
 • Obtorto collo – doslova se zkřiveným krkem, tzn. s kyselým obličejem

Oc editovat

 • Oculi plus vident quam oculus. – „Oči vidí víc než (jedno) oko“
 • Oculi mei semper ad Dominum. – „Oči mám stále obrácené k Pánu“ (Žalm 25,15)
 • Oculum pro oculo et dentem pro dente – „Oko za oko a zub za zub“ (lex talionis, Bible, Ex 21)
 • Oderint dum metuant. – „Ať (mne) nenávidí, jen když se bojí“ (Caligula, snad z Accia)
 • Oderunt hilarem tristes. – „Nenávidí veselého smutní“
 • Odi et amo. – „Nenávidím a (zároveň) miluji“ (Catullus)
 • Odi profanum vulgus, et arceo. – „Nemám rád sprostý lid a vyhýbám se mu“ (Horatius, Ódy 3.1.1)
 • Oleum et operam perdidi. – „Přišla jsem o olej i o námahu“, naříká odmítnutá prostitutka (Plautus, Kartágiňan I.2.119)
 • Olim meminisse iuvabit. – „Jednou bude milé si vzpomenout“ (Vergilius)

Om editovat

 • Omne animal se ipsum diligit. – „Každý živočich má rád sám sebe“ (Cicero)
 • Omne malum nascens facile opprimitur – „Každé rodící se zlo se dá snadno potlačit“ (Cicero, Filipiky 5,31)
 • Omne vivum ex ovo. – „Všechno živé z vejce“ (Jan Evangelista Purkyně)
 • Omnes eodem cogimur. – „Všichni musíme (jednou) tamtéž“
 • Omnia mea mecum porto. – „Všechen svůj majetek nosím s sebou“ (Bias z Priény)
 • Omnia venalia Romae. – „V Římě je všechno na prodej“
 • Omnia vincit amor. – „Láska všechno přemáhá“ (Vergilius, Eklogy 10,69)
 • Omnibus – „všem, pro všechny“
 • Omnibus unus – „Pro všechny jeden“
 • Omnis cellula a cellula. – „Každá buňka (pochází) z buňky“ (Virchow)
 • Omnium enim rerum principia parva sunt. – „Počátky všech věcí jsou maličké“ (Cicero, De finibus 5,58)
 • Omnium rerum homo mensura est. – „Mírou všech věcí je člověk“ (Prótagoras)
 • Onus probandi – „důkazní povinnost“

Op editovat

 • Opera omnia (posthuma) – „Sebrané spisy (z pozůstalosti)“
 • Opere citato (op. cit., o. c.) – „v (opakovaně) citovaném díle“
 • Operibus credite et non verbis – „Věřte skutkům a ne slovům“
 • Oportet haereses esse. – „I bludy musí být“ (Bible, 1K 11,19)

Or editovat

 • Ora et labora – „Modli se a pracuj“, heslo svatého Benedikta
 • Oratio pro domo – „řeč pro domácí“, do vlastních řad
 • Orbis terrarum – „celý svět“
 • Orta recens quam pura nites – „Jak krásně září právě vycházející“ (heslo státu Nový Jižní Wales)
 • Otiosis locus hic non est. Discede morator. – „Zde není místo pro zahálku. Jdi pryč, kdo nemáš co dělat“

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liste lateinischer Phrasen na německé Wikipedii.

Literatura editovat

 • Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Svoboda 1994. ISBN 80-205-0401-X

Externí odkazy editovat