Královna vdova je označení ovdovělé královny, která v některých případech zastává také úlohu královny matky. Jedná se o titul královny - manželky zesnulého krále. Pokud byla manželkou císaře, byl její titul císařovna vdova.

Královna Núr al-Hussain, vdova po králi Husajnovi I.
Posmrtný portrét královny Marie Stuartovny (1542–1587)

Tento titul se však neuplatňuje v případě, je-li královna panovnicí svým vlastním právem, jako např. britská královna Alžběta II., neboť její titul je panující (vládnoucí) královna.

V současnosti mezi ovdovělé královny patří jordánská královna Núr al-Hussain.

Královna matka a královna vdova editovat

Zvláštním druhem ovdovělé královny je královna matka, která je vdovou po zesnulém králi, ale zároveň matkou vládnoucího panovníka. Z toho vyplývá, že každá královna matka je také ovdovělá královna, ale opak nemusí být vždy pravdou, protože ovdovělá královna může být i babičkou nebo tetou krále, který nastupuje na trůn, nebo s ním být spřízněna i jiným druhem příbuzenství.

Marie Stuartovna byla po smrti svého manžela francouzského krále Františka II. ovdovělou královnou, ale protože manželství s Františkem nepřineslo děti, stal se králem její švagr, Karel IX.

Podobně Adélu Sasko-Meiningenskou po smrti jejího manžela Viléma IV. na trůnu nahradila její vnučka Viktorie. Navíc není pravidlem, že matka panovníka musela být nutně královnou. Tak tomu byl např. u Viktoriiny matky Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské, která sama nikdy nebyla královnou, neboť její manžel Eduard August Hannoverský nebyl králem, a podobně tak Augusta Saská-Gothajská, matka Jiřího III., nikdy nebyla královnou, protože její manžel Bedřich Ludvík Hannoverský nikdy korunu nezískal. Proto měla titul princezna vdova z Walesu, který předtím držela jen Markéta Beaufortová, matka krále Jindřicha VII.

Je ovšem také možné, že současně existují dvě nebo více ovdovělých královen, jak se stalo v roce 1952, kdy na trůn nastoupila Alžběta II.:

Tato situace trvala až do roku 1953, roku Mariiny smrti. Ovdovělá královna má stále titul královny a přednost před královnou manželkou, ačkoli mnoho z nich titul královna vdova neužívá.

Ovdovělé britské královny editovat

Ovdovělé královny jiných zemí editovat

V jiných zemích je titul ovdovělá královna poněkud neobvyklý, ale patří sem tyto královny:

Itálie editovat

Bavorsko editovat

Belgie editovat

Brazílie editovat

Dánsko editovat

Francie editovat

Havaj editovat

Maďarsko editovat

Jordánsko editovat

Korea editovat

  • Heonae (964-1029), vdova po Gjeongdžongu Gorjejském (955-981)
  • Džeongsun (10. listopadu 1745 - 12. ledna 1805), vdova po Jeongdžo Joseonském

Malajsie editovat

Portugalsko editovat

Španělsko editovat

Kastilie editovat

León editovat

Švédsko editovat

Švédský titul Riksänkedrottning (královna vdova království) se používal od 16. do 20. století.

Würtembersko editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Regina vedova na italské Wikipedii.