Keplerova rovnice popisuje pohyb po eliptické trajektoriigravitačním poli. Mějme souřadnicový systém s počátkem ve Slunci a osou x mířící k perihelu. Pak lze tuto trajektorii parametrizovat

,

kde a je hlavní poloosa elipsy, vedlejší poloosa elipsy, vzdálenost ohniska od středu elipsy. a úhel excentrická anomálie.

Keplerova rovnice má pak tvar:

Kde je numerická excentricita, perioda oběhu a čas průchodu perihelem. Konečně je čas, ve kterém se zajímáme o polohu planety.

Externí odkazy editovat