Excentricita dráhy

Excentricita dráhy, výstřednost dráhy nebo také numerická excentricita je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru kolem centrálního tělesa nebo těžiště soustavy. Vyjadřuje relativní velikost odchylky dráhy tělesa od dokonalé kružnice.

Příklady trajektorií s různou excentricitou:
     elipsa s excentricitou 0,7
     parabola s excentricitou 1
     hyperbola s excentricitou 1,3
e=0
e=0.5

Excentricita je poměr velikostí. Nezávisí tedy na skutečné velikosti dráhy, ale jen na jejím tvaru. Velikost excentricity v délkových jednotkách udává lineární excentricita (nezávisle na tvaru).

Charakteristika editovat

Pro kružnici je  , pro elipsu  , pro parabolu   a pro hyperbolu  .

Vzorec pro výpočet excentricity eliptické dráhy je

 

kde   je lineární excentricita (vzdálenost ohniska od středu kuželosečky),   velká poloosa a   malá poloosa. V kosmonautice resp. v astrionice je obvyklejší vztahovat excentricitu ke vzdálenostem apsid od těžiště soustavy

 ,

kde   a   jsou vzdálenosti apoapsidy resp. periapsidy od těžiště a a je opět velká poloosa dráhy.

Další důležité vztahy mezi excentricitou a dalšími parametry dráhy jsou RP (periapsida) a RA (apoapsida):

 

a

 

Související články editovat