Apsida (astronomie)

extrémní bod oběžné dráhy kosmického tělesa

Apsida je bod dráhy kosmického tělesa, v němž se nachází buď nejblíže, nebo nejdále od ohniska dráhy, v němž se nachází centrální těleso soustavy, přesněji hmotný střed (těžiště) popisované soustavy kosmických těles.

Apsida 1) apoapsida; 2) periapsida/perifokus; 3) centrální těleso

Nejvzdálenější bod od centrálního tělesa se obecně nazývá apoapsida nebo apofokus, nejbližší k centrálnímu tělesu se nazývá periapsida nebo perifokus.

Podobný význam mají pojmy apocentrum a pericentrum. Tyto body nemusí být zcela identické s apsidami, protože se vztahují k bodům nejvzdálenějším resp. nejbližším k těžišti soustavy, ale většinou se s nimi zaměňují.

Pro oběžné dráhy kolem specifických centrálních těles mají tyto body svoje zvláštní názvy, shrnuté v připojené tabulce. Spojnice apsid se nazývá přímka apsid.

Centrální těleso Periapsida (nejbližší bod) Apoapsida (nejvzdálenější bod)
Země perigeum (přízemí) apogeum (odzemí)
Měsíc periselenium
pericynthion
perilun
perilunium
aposelenium
apocynthion
apolun
apolunium
Slunce perihel
perihélium (přísluní)
afel
afélium (odsluní)
Venuše pericytherion apocytherion
Mars periareon
periareum
apareon
apoareum
Jupiter perijov
perijovium
apojov
apojovium
Saturn perikron
perikronium
perisaturnium
apokron
apokronium
aposaturnium
hvězda periastron apoastron
střed Galaxie perigalaktikum apogalaktikum

Pro jednotlivé apsidy platí následující vztahy:

  • rychlost obíhajícího tělesa v periapsidě je největší a je rovna
  • vzdálenost periapsidy od těžiště soustavy je rovna
  • rychlost obíhajícího tělesa v apoapsidě je nejmenší a je rovna
  • vzdálenost apoapsidy od těžiště soustavy je rovna

kde:

Stáčení periapsidy editovat

Poloha velké poloosy dráhy tělesa (tedy spojnice apsid) v prostoru se mění. Je to jednak gravitačním vlivem jiných těles, vlivem slapových sil, a také vlivem gravitačního zakřivení prostoru. Vysvětlení stáčení perihelia Merkuru mělo velký význam pro přijetí obecné teorie relativity.

Související články editovat